Уикиречник:Български/Типове думи/Съществителни имена от среден род

Този списък съдържа съществителни имена от среден род в българския език, като в скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

абаджийство (54) — абатство (54) — абдикиране (71) — абониране (71) — аборигенче (65) — абортиране (71) — абсолютизиране (71) — абсорбиране (71) — абстрахиране (71) — авансиране (71) — авариране (71) — авеню (65) — авизиране (71) — авизо (65) — авиотакси (65) — авокадо (65) — автоматизиране (71) — автомобилостроене (65) — автомобилче (65) — авторизиране (71) — авторство (54) — агентство (54) — агитиране (71) — агиттабло (54) — агломериране (71) — агне (65) — агнило (54) — агонизиране (71) — агрономство (54) — агънце (66) — адаптиране (71) — адвокатстване (71) — адвокатство (54) — администриране (71) — адмиралтейство (54) — адмириране (71) — адоптиране (71) — адресиране (71) — адсорбиране (71) — аеропристанище (66) — аеротакси (65) — ажио (65) — акламиране (71) — аклиматизиране (71) — акне (65) — акомодиране (71) — акомпаниране (71) — акордиране (71) — акостиране (71) — акредитиране (71) — активизиране (71) — активиране (71) — актуализиране (71) — актьорство (54) — акумулаторче (65) — акумулиране (71) — акушерстване (71) — акушерство (54) — акуширане (71) — акцентиране (71) — акцентуване (71) — алармиране (71) — алегрето (54) — алегро (54) — алиби (65) — алкализиране (71) — алкохолизиране (71) — алое (65) — амалгамиране (71) — аматьорство (54) — амбалиране (71) — амбициране (71) — американизиране (71) — амнистиране (71) — амортизиране (71) — амплоа (65) — ампутиране (71) — анализиране (71) — анатемосване (71) — ангажиране (71) — ангелче (65) — англофилство (54) — анексиране (71) — анестезиране (71) — анимиране (71) — анихилиране (71) — анкетиране (71) — анонсиране (71) — антитяло (57) — антре (65) — антрефиле (65) — анулиране (71) — аншоа (65) — апаратче (65) — апелиране (71) — апликиране (71) — аплодиране (71) — апостолство (54) — апострофиране (71) — апретиране (71) — аптекарство (54) — аранжиране (71) — аранжорство (54) — арапче (65) — арбитриране (71) — арбитърство (54) — аргументиране (71) — арестуване (71) — армиране (71) — ароматизиране (71) — артикулиране (71) — артисване (71) — архивиране (71) — асимилиране (71) — асинхронизиране (71) — асистенство (54) — асистиране (71) — асо (54) — асоцииране (71) — аспириране (71) — асфалтиране (71) — атакуване (71) — аташе (65) — аташиране (71) — ателие (65) — атестиране (71) — атомизиране (71) — атрофиране (71) — аудио (65) — аудиоизследване (71) — аутопсиране (71) — афектиране (71) — афиширане (71) — афоресване (71) — ахане (71) — ахване (71) — ахкане (71) — ашладисване (71) — ашуре (65) — аязмо (54)

бабаитство (54) — бабуване (71) — бавене (71) — баданосване (71) — баене (71) — базиране (71) — байцване (71) — бактисване (71) — бакърджийство (54) — баламосване (71) — балансиране (71) — балиране (71) — балнеолечение (72) — балонче (65) — балотиране (71) — балсамиране (71) — банализиране (71) — банкерство (54) — банкрутиране (71) — банкрутство (54) — барабанене (71) — барабанче (65) — баране (71) — барбекю (65) — барване (71) — бардуче (65) — барикадиране (71) — барче (65) — басейнче (65) — басиране (71) — бастисване (71) — бастунче (65) — баталясване (71) — бате (65) — баукане (71) — бащинство (54) — баялдисване (71) — бдене (71) — бдение (72) — бебе (65) — бебенце (66) — бедро (54) — бедстване (71) — бедствие (72) — бедствуване (71) — безбожие (72) — безбожничество (54) — безбрачие (72) — безверие (72) — безветрие (72) — безвкусие (72) — безвластие (72) — безводие (72) — безволие (72) — безвремие (72) — безгрижие (72) — бездействане (71) — бездействие (72) — безделие (72) — безделничество (54) — бездушие (72) — бездъждие (72) — беззаконие (72) — беззлобие (72) — безкористие (72) — безкръвие (72) — безличие (72) — безлюдие (72) — безмълвие (72) — безначалие (72) — безнравстване (71) — безобразие (72) — безочие (72) — безпаричие (72) — безплодие (72) — безпокоене (71) — безпокойствие (72) — безпокойство (54) — безправие (72) — безпристрастие (72) — безпътие (72) — безпътство (54) — безразличие (72) — безразсъдство (54) — безразсъдствуване (71) — безредие (72) — безсилие (72) — безсмислие (72) — безсмъртие (72) — безсрамие (72) — безстрастие (72) — безстрашие (72) — безсъзнание (72) — безсъние (72) — безсърдечие (72) — безумие (72) — безумстване (71) — безумство (54) — безумствуване (71) — безучастие (72) — безцарствие (72) — безчестие (72) — безчинстване (71) — безчинство (54) — безчинствуване (71) — безчовечие (72) — безчувствие (72) — бекярстване (71) — бекярство (54) — белене (65) — белило (54) — белосване (71) — бельо (65) — белязане (71) — беседване (71) — бесене (65) — бесуване (71) — бетониране (71) — биберонче (65) — бибикане (71) — библиотекарство (54) — библиотекознание (72) — биване (71) — биволче (65) — биенале (65) — биене (65) — бижу (65) — бикоборство (54) — биле (65) — било (54) — бинго (65) — бинтоване (71) — биополе (65) — бисерче (65) — битие (72) — биче (65) — бичене (71) — бичме (65) — бичуване (71) — бишкане (71) — благо (54) — благовещение (72) — благоволение (72) — благоволяване (71) — благовоние (72) — благовъзпитание (72) — благоговеене (65) — благоговение (72) — благоденствие (72) — благоденствуване (71) — благодеяние (72) — благодушие (72) — благожелание (72) — благозвучие (72) — благонравие (72) — благопожелаване (71) — благопожелание (72) — благополучие (72) — благоприличие (72) — благоприятствуване (71) — благоразположане (71) — благоразположение (72) — благоразумие (72) — благородие (72) — благородничество (54) — благородство (54) — благославяне (71) — благословение (72) — благосъстояние (72) — благоусмотрение (72) — благоустройване (71) — благоустройство (54) — благоустрояване (71) — благоутробие (72) — благоухание (72) — благочестие (72) — блаженство (54) — блаженствуване (71) — бламиране (71) — блатниче (65) — блато (54) — блеене (65) — бленуване (71) — блестене (71) — блещукане (71) — близалце (66) — близане (65) — близване (71) — близначе (65) — близнене (71) — бликане (71) — бликване (71) — блиндиране (71) — блокиране (71) — блокче (65) — блудничество (54) — блудство (54) — блудствуване (71) — блуждаене (65) — блъсване (71) — блъскане (71) — блъфиране (71) — блюдо (54) — блюдолизничество (54) — блясване (71) — бляскане (71) — боботене (71) — бобче (65) — богатство (54) — богоборство (54) — богомилство (54) — богоотстъпничество (54) — богопочитание (72) — богородиче (65) — богословие (72) — богослужение (72) — боготворене (71) — боготворение (72) — богоубийство (54) — богохулство (54) — богохулствуване (71) — богоявление (72) — бодване (71) — бодилче (65) — бодърстване (71) — бодърствуване (71) — божество (54) — божие (72) — бозаене (71) — бозайниче (65) — бойкотиране (71) — боксиране (71) — боксуване (71) — боледуване (71) — болеро (54) — болшевизиране (71) — болшинство (54) — болярство (54) — бомбандиране (71) — бомбардиране (71) — бомбе (65) — бонбонче (65) — боне (65) — боравене (71) — бордеро (54) — борене (71) — боричкане (71) — боцване (71) — боцкане (71) — бояджийство (54) — боядисване (71) — брадясване (71) — браздене (71) — бракониерство (54) — бракониерствуване (71) — бракосъчетаване (71) — бракосъчетание (72) — бракуване (71) — бране (71) — бранене (71) — бранище (66) — браносване (71) — брануване (71) — братене (71) — братле (65) — братоубийство (54) — братство (54) — братуване (71) — братче (65) — брашнарство (54) — брашно (54) — брейди (65) — бреме (69) — бренди (65) — бригадирство (54) — брикетиране (71) — бродене (71) — бродиране (71) — броене (71) — брожение (72) — бронзиране (71) — брониране (71) — броширане (71) — брутализиране (71) — бръкване (71) — бръмване (71) — бръмкане (71) — бръмчене (71) — бръмчило (54) — бръсване (71) — бръскане (71) — бръснарство (54) — бръснене (71) — брътвене (71) — бръчкане (71) — бръщолевене (71) — бубарство (54) — буботене (71) — будалкане (71) — будене (65) — будуване (71) — буйстване (71) — буйство (54) — буйствуване (71) — буквоедство (54) — букетче (65) — букле (65) — буксуване (71) — було (54) — булче (65) — бумтене (71) — бунгало (54) — бунище (66) — бунтарство (54) — бунтовничество (54) — бунтуване (71) — буре (65) — буренце (66) — буренясване (71) — бурканче (65) — бутало (54) — бутане (71) — бутване (71) — бутилиране (71) — бутонче (65) — буторясване (71) — буфериране (71) — бухане (71) — бухване (71) — бучене (71) — бушуване (71) — бъбрене (71) — бъбрече (65) — бъдеще (65) — бъзване (71) — бъзе (65) — бъкане (71) — бълбукане (71) — бълване (71) — бълникане (71) — бълнуване (71) — бърборене (71) — бърдо (54) — бърдуче (65) — бързане (71) — бързодействие (72) — бъркане (71) — бърникане (71) — бърсане (71) — бъхтене (71) — бъчварство (54) — бюро (54) — бюрократизиране (71) — бюстие (72) — бюфетче (65) — бягане (71) — бягство (54) — бялване (71)

вагабонтство (54) — вадене (71) — важничене (71) — вайкане (71) — ваксиниране (71) — вале (65) — валене (71) — валидиране (71) — валмо (54) — валоризиране (71) — валцоване (71) — валцуване (71) — валяне (71) — вампирясване (71) — вандалство (54) — вапсане (71) — вапсване (71) — варакосване (71) — варварстване (71) — варварство (54) — варварствуване (71) — варварче (65) — вардаляне (71) — варене (71) — вариво (54) — вариете (65) — вариране (71) — варосане (71) — варосване (71) — ватиране (71) — ваяне (71) — ваятелство (54) — вбесяване (71) — вбиване (71) — вглеждане (71) — вглъбяване (71) — вгнездване (71) — вгнездяване (71) — вгорчаване (71) — вграждане (71) — вграняване (71) — вгъване (71) — вдаване (71) — вдетиняване (71) — вдигане (71) — вдишване (71) — вдлъбване (71) — вдовство (54) — вдухване (71) — вдълбаване (71) — вдълбочаване (71) — вдървяване (71) — вдъхване (71) — вдъхновение (72) — вдъхновяване (71) — вдяване (71) — вегетарианство (54) — вегетиране (71) — ведомство (54) — ведро (54) — веене (65) — веждане (71) — везирство (54) — везмо (54) — векуване (71) — великденче (65) — великодушие (72) — великолепие (72) — величаене (71) — величество (54) — величие (72) — велосипедче (65) — велпапе (65) — вентилиране (71) — венцехваление (72) — венчаване (71) — венче (65) — венчило (54) — вербуане (71) — вербуване (71) — верифициране (71) — верноподаничество (54) — вероизповедание (72) — вероломничество (54) — вероломство (54) — вероотстъпничество (54) — вероучение (72) — верую (65) — веселие (72) — весло (54) — вестникарство (54) — вестникарче (65) — вестникопродавче (65) — вестниче (65) — вестяване (71) — вето (54) — ветрило (54) — ветроходство (54) — вечеряне (71) — вещаене (71) — вещество (54) — вживяване (71) — взаимодействане (71) — взаимодействие (72) — взаимодействуване (71) — взаимоотношение (72) — взаиморазбирателство (54) — взаимстване (71) — взаимствуване (71) — вземане (71) — взидане (71) — взиждане (71) — взимане (71) — взиране (71) — взривяване (71) — вибриране (71) — видение (72) — видео (65) — видиотяване (71) — видоизменение (72) — видоизменяване (71) — видоизменяне (71) — виене (71) — виждане (71) — византийство (54) — визиране (71) — визитиране (71) — визуализиране (71) — викане (71) — викване (71) — вилнеене (71) — виме (65) — винарство (54) — вино (54) — винопроизводство (54) — винтче (65) — винце (66) — виолончело (54) — вирване (71) — виреене (71) — вироглавие (72) — вироглавстване (71) — вироглавство (54) — висване (71) — висене (71) — високоблагородие (72) — високомерие (72) — високонравие (72) — високопревъзходителство (54) — високопреосвещенство (54) — височество (54) — витаене (71) — витийство (54) — витло (54) — вице (65) — вишегласие (72) — вкаменяване (71) — вкарване (71) — вкисване (71) — вкиселяване (71) — вклещване (71) — включване (71) — вковаване (71) — вкокаляване (71) — вкопаване (71) — вкопчване (71) — вкоравяване (71) — вкореняване (71) — вкостеняване (71) — вкочаняване (71) — вкочанясане (71) — вкочанясване (71) — вкусване (71) — влагалище (66) — влагане (71) — владеене (71) — владение (72) — владичестване (71) — владичество (54) — влакно (54) — влакче (65) — влакънце (66) — властване (71) — властвуване (71) — властолюбие (72) — влачене (71) — вледеняване (71) — влетяване (71) — влечение (72) — влечуго (62) — вливане (71) — влизане (71) — влитане (71) — влияние (72) — вложение (72) — влошаване (71) — влюбване (71) — вманиачване (71) — вменяване (71) — вмесване (71) — вместване (71) — вместилище (66) — вмешателство (54) — вмирисване (71) — вмъкване (71) — вмятане (71) — внасяне (71) — внедряване (71) — вникване (71) — внимаване (71) — внимание (72) — внуче (65) — внушаване (71) — внушение (72) — воайорство (54) — воалиране (71) — водачество (54) — водене (71) — водителство (54) — водолечение (72) — водорасло (62) — водоснабдяване (71) — водостроителство (54) — водоудържане (71) — водохранилище (66) — воеводство (54) — возене (71) — возило (54) — воище (66) — войниче (65) — войнолюбие (72) — войнство (54) — воюване (71) — вперване (71) — вперяне (71) — впечатление (72) — впечатляване (71) — впиване (71) — вписване (71) — вплитане (71) — впримчване (71) — впръскане (71) — впръскване (71) — впрягане (71) — впускане (71) — впъхване (71) — врабче (65) — враждуване (71) — вразумяване (71) — врастване (71) — врачуване (71) — вредителство (54) — вреждане (71) — време (69) — времетраене (71) — врене (71) — врескало (54) — вретено (54) — вретеняване (71) — врещене (71) — вричане (71) — връзване (71) — врънкало (54) — врънкане (71) — врътване (71) — връхлетяване (71) — връхлитане (71) — връхче (65) — връцване (71) — връцкане (71) — връчване (71) — връщане (71) — врязване (71) — врякане (71) — вряскане (71) — всаждане (71) — всезнание (72) — всекидневие (72) — вселяване (71) — всемогъщество (54) — всеопрощение (72) — всеослушание (72) — всеядство (54) — всичане (71) — вслушване (71) — всмръкване (71) — всмукване (71) — всмърдяване (71) — встрастяване (71) — встъпване (71) — встъпление (72) — втасване (71) — втвърдяване (71) — втеляване (71) — втечняване (71) — втикане (71) — втикване (71) — втичане (71) — вторачване (71) — втренчване (71) — втрещване (71) — втрещяване (71) — втриване (71) — втрисане (71) — втръсване (71) — втурване (71) — втъкаване (71) — втъкване (71) — втълпяване (71) — вулгаризиране (71) — вулканизиране (71) — вцепенение (72) — вцепеняване (71) — вчепкване (71) — вчесване (71) — вчовечаване (71) — вшиване (71) — въведение (72) — въвеждане (71) — въвиране (71) — въвличане (71) — въвоняване (71) — въглища (74) — въдворяване (71) — въдичарство (54) — въжделение (72) — въже (65) — въжеиграчество (54) — въженце (66) — възбуждане (71) — възбуждение (72) — възбунтуване (71) — възвание (72) — възваряване (71) — възвеличаване (71) — възвестяване (71) — възвиване (71) — възвиране (71) — възвисяване (71) — възвишаване (71) — възвишение (72) — възвръщане (71) — възглавяване (71) — възгласяване (71) — възгласяне (71) — възголемяване (71) — възгордяване (71) — въздействане (71) — въздействие (72) — въздействуване (71) — въздигане (71) — въздихание (72) — въздишане (71) — въздухолетене (71) — въздухоплаване (71) — въздухоподаване (71) — въздържане (71) — въздържание (72) — въздъхване (71) — възкачване (71) — възкликване (71) — възклицаване (71) — възклицание (72) — възкресение (72) — възкресяване (71) — възкръсване (71) — възлагане (71) — възлизане (71) — възлияние (72) — възлюбване (71) — възмездие (72) — възмездяване (71) — възмогване (71) — възмущаване (71) — възмущение (72) — възмъжаване (71) — възнаграждаване (71) — възнаграждение (72) — възнамеряване (71) — възнасяне (71) — възнегодуване (71) — възнегодувание (72) — възнесение (72) — възникване (71) — възобновление (72) — възобновяване (71) — възпаление (72) — възпаляване (71) — възпиране (71) — възпитаване (71) — възпитане (71) — възпитание (72) — възпламеняване (71) — възползване (71) — възползуване (71) — възпоменаване (71) — възпоменание (72) — възпоминание (72) — възправяне (71) — възпрепятстване (71) — възпрепятствие (72) — възпрепятствуване (71) — възприемане (71) — възприятие (72) — възпроизвеждане (71) — възпроизводство (54) — възпротивяване (71) — възпяване (71) — възрадване (71) — възраждане (71) — възражение (72) — възразяване (71) — възродяване (71) — възроптаване (71) — възстановяване (71) — възсъздаване (71) — възсядане (71) — възторгване (71) — възтържествуване (71) — възхваление (72) — възхваляване (71) — възхваляне (71) — възхищаване (71) — възхищение (72) — възцаряване (71) — възшествие (72) — вълнение (72) — вълнуване (71) — вълче (65) — вълшебство (54) — въображение (72) — въобразяване (71) — въодушевление (72) — въодушевяване (71) — въоръжаване (71) — въоръжение (72) — въплътяване (71) — въплъщаване (71) — въплъщение (72) — вървене (71) — въргаляне (71) — вързване (71) — върлуване (71) — въртене (71) — въртоглавие (72) — върховенство (54) — вършеене (71) — вършене (71) — въсене (71) — въставане (71) — въстание (72) — въшлясане (71) — въшлясване (71) — вярване (71)

гаврене (71) — гаврътване (71) — гадаене (71) — гадание (72) — гадене (71) — гадже (65) — газене (71) — газиране (71) — гайле (65) — галванизиране (71) — галене (71) — галениче (65) — галопиране (71) — гаменче (65) — гангренясване (71) — гангстерство (54) — гарантиране (71) — гардже (65) — гариране (71) — гарниране (71) — гасене (71) — гаснене (71) — гастролиране (71) — гвоздейче (65) — гевезе (65) — генерализиране (71) — генериране (71) — герданче (65) — германизиране (71) — геройство (54) — гестапо (54) — гето (54) — гешефтарство (54) — гилотиниране (71) — гипсиране (71) — гише (65) — главатарство (54) — главоболие (72) — главозамайване (71) — главоного (62) — главяване (71) — глаголстване (71) — гладене (71) — гладолечение (72) — гладуване (71) — глазиране (71) — гланциране (71) — гласоподаване (71) — гласуване (71) — гласче (65) — гледане (71) — гледжосване (71) — гледище (66) — глезене (71) — глобяване (71) — глождене (71) — глозгане (71) — глупаче (65) — глухарче (65) — глътване (71) — гмурване (71) — гмуркане (71) — гнездене (71) — гнездо (54) — гниене (71) — гноене (71) — гноясване (71) — гну (65) — гнусене (71) — говедарство (54) — говедарче (65) — говедо (54) — говедовъдство (54) — говеене (71) — говорене (71) — годеничество (54) — годиначе (65) — годинясане (71) — годинясване (71) — годяване (71) — големеене (71) — големство (54) — голишарче (65) — голословие (72) — гонене (71) — гонение (72) — гонче (65) — горене (71) — гориво (54) — горнило (54) — горнище (66) — горчило (54) — господарстване (71) — господарство (54) — господаруване (71) — господстване (71) — господство (54) — господствуване (71) — гостолюбие (72) — гостоприемство (54) — гостуване (71) — готварство (54) — готвене (71) — готованство (54) — гофриране (71) — гощаване (71) — грабване (71) — грабене (71) — грабителстване (71) — грабителство (54) — гравиране (71) — гравитиране (71) — гравьорство (54) — градиво (54) — градинарство (54) — градиране (71) — градище (66) — градоустройство (54) — градуиране (71) — градче (65) — гражданство (54) — гражданче (65) — гракане (71) — гракване (71) — грамофонче (65) — гранулиране (71) — гранясване (71) — графство (54) — грачене (71) — гребало (54) — гребане (71) — гребване (71) — гребенче (65) — гребло (54) — греене (71) — грейване (71) — гресиране (71) — грехопадение (72) — гризане (71) — гризване (71) — гризене (71) — гризли (65) — гризу (65) — гримиране (71) — гробище (66) — грозде (65) — грохане (71) — грохване (71) — грубиянство (54) — грундиране (71) — групиране (71) — грухане (71) — грухтене (71) — гръкофилство (54) — гръмване (71) — гръмогласие (72) — грънци (75) — грънчарство (54) — губене (71) — гугукане (71) — гукане (71) — гумиране (71) — гурелясване (71) — гуркане (71) — гушване (71) — гушкане (71) — гущерче (65) — гъбарство (54) — гъбясване (71) — гъгнене (71) — гъделичкане (71) — гъкане (71) — гъкване (71) — гълтане (71) — гълчене (71) — гълъбче (65) — гъмжило (54) — гъргорене (71) — гърло (54) — гърмене (71) — гърне (65) — гърчене (71) — гъсе (65) — гътане (71) — гътване (71) — гюбре (65) — гювече (65) — гюле (65) — гюлле (65) — гюме (65)

даване (71) — давене (71) — давление (72) — дайре (65) — далекогледство (54) — дамгосане (71) — дамгосване (71) — даначе (65) — дарение (72) — дарование (72) — даруване (71) — даряване (71) — даскалуване (71) — датиране (71) — движение (72) — двоеточие (72) — дворище (66) — дворче (65) — дворянство (54) — двоумение (72) — двубожие (72) — двубрачие (72) — двувластие (72) — двуженство (54) — двуличие (72) — двусмислие (72) — двустишие (72) — деактивиране (71) — дебаркиране (71) — дебатиране (71) — дебелоглавие (72) — дебелоочие (72) — деблокиране (71) — дебнене (71) — дебютиране (71) — девойче (65) — дегазиране (71) — дегенериране (71) — дегизиране (71) — деградиране (71) — дегустиране (71) — деепричастие (72) — дежурство (54) — дезавуиране (71) — дезакордиране (71) — дезертиране (71) — дезертьорство (54) — дезинтегриране (71) — дезинфектиране (71) — дезинфекциране (71) — дезинформиране (71) — дезорганизиране (71) — дезориентиране (71) — деинициализиране (71) — деинсталиране (71) — действане (71) — действие (72) — действуване (71) — декадентство (54) — декапиране (71) — декламаторство (54) — декламиране (71) — деклариране (71) — декласиране (71) — декодиране (71) — деколте (65) — деколтиране (71) — декомпресиране (71) — декориране (71) — декретиране (71) — декриптиране (71) — делегиране (71) — делене (71) — деление (72) — дело (54) — демагогстване (71) — демаскиране (71) — дембелуване (71) — демилитаризиране (71) — демо (65) — демобилизиране (71) — демоде (65) — демодиране (71) — демодулиране (71) — демократизиране (71) — демонстриране (71) — демонтиране (71) — деморализиране (71) — денатуриране (71) — денационализиране (71) — денди (65) — денонощие (72) — денонсиране (71) — денуване (71) — депо (54) — депозиране (71) — депониране (71) — депортиране (71) — депресиране (71) — дерайлиране (71) — дерби (65) — дере (65) — деребейство (54) — деребействуване (71) — дередже (65) — десетилетие (72) — десинтезиране (71) — десинхронизиране (71) — десничарство (54) — деспотство (54) — дестилиране (71) — дете (67) — детектиране (71) — детенце (66) — детерминиране (71) — детеубийство (54) — детинство (54) — детище (66) — детониране (71) — детрониране (71) — детство (54) — дефиле (65) — дефилиране (71) — дефиниране (71) — дефлориране (71) — деформиране (71) — дехерметизиране (71) — децентрализиране (71) — децентриране (71) — дечица (74) — дечурлига (74) — дешифриране (71) — деяние (72) — джавкане (71) — джамборе (65) — джапане (71) — джасване (71) — джаскане (71) — джебчийство (54) — джезве (65) — джинси (75) — джиро (54) — джиросване (71) — джобче (65) — джудже (65) — джудо (54) — джуркане (71) — дзънкане (71) — диване (65) — дивачество (54) — дигане (71) — диктуване (71) — дилетантство (54) — димитровче (65) — динамо (54) — диплене (71) — дипломиране (71) — директорстване (71) — директорство (54) — дирене (71) — диригентство (54) — дирижиране (71) — дисидентство (54) — дисквалифициране (71) — дисконто (65) — дискредитиране (71) — дискретизиране (71) — дискриминиране (71) — дискутиране (71) — дислокиране (71) — диспутиране (71) — дистанциране (71) — дисциплиниране (71) — диференциране (71) — дихание (72) — дишане (71) — длето (54) — добавяне (71) — добиване (71) — добиране (71) — добиче (65) — доближаване (71) — добродеяние (72) — добродушие (72) — доброжелание (72) — доброжелателство (54) — добросърдечие (72) — добротворство (54) — добруване (71) — довеждане (71) — доверие (72) — доверяване (71) — довиждане (71) — довличане (71) — довозване (71) — доволстване (71) — доволство (54) — довтасане (71) — довтасване (71) — довършаване (71) — довършване (71) — довяване (71) — догаждане (71) — догаряне (71) — доглеждане (71) — догнусяване (71) — договаряне (71) — догонване (71) — догризване (71) — додаване (71) — додейване (71) — додъвкване (71) — додяване (71) — доене (71) — доживяване (71) — дозволяване (71) — дозиране (71) — дознание (72) — дозряване (71) — доиграване (71) — доизживяване (71) — доизказване (71) — доизкарване (71) — доизлежаване (71) — доизносване (71) — доизпиване (71) — доизплащане (71) — доизпълване (71) — доизричане (71) — доизслужване (71) — доизслушане (71) — доизслушване (71) — доизчакване (71) — доизяждане (71) — доизясняване (71) — доказателство (54) — доказване (71) — докаране (71) — докарване (71) — докачане (71) — докачване (71) — докачение (72) — докладване (71) — доковаване (71) — докопване (71) — докосване (71) — доктринарство (54) — документиране (71) — докъсване (71) — долавяне (71) — долагане (71) — долазване (71) — долапче (65) — долепване (71) — долепяне (71) — долетяване (71) — доливане (71) — долитане (71) — долище (66) — долнище (66) — домакинстване (71) — домакинство (54) — домиляване (71) — доминиране (71) — домино (54) — домитане (71) — домогване (71) — домостроителство (54) — домочадие (72) — домъкване (71) — доналиване (71) — донапълване (71) — донасяне (71) — донесение (72) — донкихотство (54) — доносване (71) — доносничене (71) — доносничество (54) — дообмисляне (71) — дообработване (71) — дообясняване (71) — дооздравяване (71) — дооформяне (71) — дооценяване (71) — допадане (71) — допечатване (71) — допиване (71) — допиляване (71) — допипане (71) — допипване (71) — допиране (71) — дописване (71) — допитане (71) — допитване (71) — допичане (71) — доплаване (71) — доплащане (71) — доплитане (71) — доплуване (71) — доправяне (71) — допринасяне (71) — допрочитане (71) — допускане (71) — допушване (71) — допущане (71) — допълване (71) — допълзяване (71) — допълнение (72) — допълняне (71) — допържване (71) — доработване (71) — доразбиване (71) — доразбиране (71) — доразвиване (71) — доразказване (71) — доразкриване (71) — доразработване (71) — доразрушаване (71) — дорастване (71) — дореждане (71) — дорутване (71) — досаждане (71) — доседяване (71) — досещане (71) — досие (65) — досипване (71) — доскубване (71) — дослужване (71) — дослушване (71) — доспиване (71) — досрамяване (71) — доставяне (71) — достигане (71) — достижение (72) — достойнство (54) — достолепие (72) — достояване (71) — достояние (72) — дострашаване (71) — дострояване (71) — досушаване (71) — досъхване (71) — досягане (71) — дотегляне (71) — дотичване (71) — дотляване (71) — дотоварване (71) — дотрайване (71) — дотрябване (71) — дотъкмяване (71) — дотърчаване (71) — дотътрузване (71) — дотътряне (71) — дотягане (71) — доубиване (71) — доугояване (71) — доумъртвяване (71) — доумяване (71) — доунищожаване (71) — доучване (71) — дохвърчаване (71) — дохождане (71) — дохранване (71) — доцеждане (71) — дочакване (71) — дочитане (71) — дочуване (71) — дочупване (71) — доядане (71) — дояждане (71) — драже (65) — дразнене (71) — дразнение (72) — драматизиране (71) — драпане (71) — драпиране (71) — драсване (71) — драскане (71) — драскване (71) — дращене (71) — дребосъче (65) — дремване (71) — дрениране (71) — дресиране (71) — дриблиране (71) — дробче (65) — другарство (54) — другаруване (71) — другарче (65) — друговерие (72) — дружелюбие (72) — дружене (71) — дружество (54) — друмище (66) — друсане (71) — друсване (71) — друскане (71) — дръвце (66) — дръвче (65) — дръзване (71) — дръзновение (72) — дрънване (71) — дрънкало (54) — дрънкане (71) — дрънчене (71) — дръпване (71) — дрямване (71) — дубле (65) — дублиране (71) — дуелиране (71) — дуло (54) — думане (71) — думкане (71) — дуо (54) — дупе (65) — духало (54) — духане (71) — духване (71) — духовенство (54) — душене (71) — дъвкане (71) — дъвчене (71) — дъждуване (71) — дълбаене (71) — дълбане (71) — дългоденствие (72) — дълголетие (72) — дъно (54) — дърварство (54) — дърво (61) — дърводелие (72) — дърводелство (54) — дървообработване (71) — дървопреработване (71) — дърворезбарство (54) — дървоснабдяване (71) — дърдорене (71) — държавничество (54) — държало (54) — държане (71) — държание (72) — дърлене (71) — дърпане (71) — дъхане (71) — дъхване (71) — дюдюкане (71) — дюкянче (65) — дюлгерстване (71) — дюлгерство (54) — дюшеме (65) — дяволуване (71) — дяволче (65) — дяконство (54) — дялане (71) — дялкане (71)

евакуиране (71) — евангелие (72) — еволюиране (71) — еврейство (54) — его (65) — единение (72) — единоборство (54) — единовластие (72) — единогласие (72) — единодействие (72) — единодушие (72) — единомислие (72) — единоначалие (72) — единство (54) — еднобожие (72) — еднобрачие (72) — едноверие (72) — едноженство (54) — еднозвучие (72) — еднообразие (72) — едностишие (72) — ежедневие (72) — езеро (54) — езерце (66) — езикознание (72) — езиче (65) — езичество (54) — езуитство (54) — екане (71) — екване (71) — екзалтиране (71) — екзекутиране (71) — екипиране (71) — екранизиране (71) — екраниране (71) — експатриране (71) — експедиране (71) — експериментиране (71) — експлоатиране (71) — експлодиране (71) — експозе (65) — експониране (71) — експортиране (71) — експроприиране (71) — експулсиране (71) — екстерниране (71) — екстрадиране (71) — екстраполиране (71) — екстрахиране (71) — електризиране (71) — електрифициране (71) — електричество (54) — електродинамо (54) — електрозахранване (71) — електроинженерство (54) — електролечение (72) — електрооборудване (71) — електропроизводство (54) — електроснабдяване (71) — елече (65) — елиминиране (71) — елинизиране (71) — емайлиране (71) — еманципиране (71) — ембарго (54) — емване (71) — емигрантство (54) — емигриране (71) — емирство (54) — ему (65) — емулгиране (71) — емулиране (71) — енергозахранване (71) — енергоснабдяване (71) — енергоспестяване (71) — ентусиазиране (71) — енфие (72) — еньовче (65) — епикурейство (54) — ергеле (65) — ергенстване (71) — ергенство (54) — ергенуване (71) — еретичество (54) — еродиране (71) — ерцхерцогство (54) — есе (65) — ескортиране (71) — еснафство (54) — еспресо (65) — естество (54) — естествознание (72) — етикетиране (71) — етикетче (65) — ефенди (65) — ехо (54) — ехтене (71) — ечене (71)

жабуркане (71) — жабче (65) — жабясване (71) — жадуване (71) — жакетче (65) — жалване (71) — жалеене (71) — жалене (71) — жамборе (65) — жарсе (65) — жвакане (71) — ждрело (54) — жегване (71) — желание (72) — желе (65) — железарство (54) — железце (66) — желиране (71) — желязо (57) — женене (71) — женище (66) — женкарство (54) — жертване (71) — жертвоприношение (72) — жертвуване (71) — жестикулиране (71) — жестокосърдечие (72) — живване (71) — живеене (71) — животинство (54) — животинче (65) — животно (62) — животновъдство (54) — животоописание (72) — живуркане (71) — жиголо (65) — жигосване (71) — жилване (71) — жилище (66) — жило (54) — житарство (54) — жителство (54) — житие (72) — житиепиство (54) — жито (54) — житопроизводство (54) — жлътване (71) — жокейство (54) — жонглиране (71) — жонгльорство (54) — жребие (72) — жребче (65) — жречество (54) — жужене (71) — жужукане (71) — жулване (71) — жулене (71) — жури (65) — жълтениче (65) — жълтурче (65)

заангажиране (71) — забавление (72) — забавляване (71) — забавяне (71) — забарабаняне (71) — забатачване (71) — забвение (72) — забелване (71) — забелязване (71) — забиване (71) — забиране (71) — заблажаване (71) — заблазяване (71) — заблейване (71) — заблестяване (71) — заблуждаване (71) — заблуждение (72) — заблъскане (71) — заблъскване (71) — забогатяване (71) — забождане (71) — заболяване (71) — заборчляване (71) — забравяне (71) — забраждане (71) — забраняване (71) — забременяване (71) — забримчване (71) — забръмчаване (71) — забулване (71) — забуляне (71) — забумтяване (71) — забутване (71) — забучване (71) — забушуване (71) — забълбукане (71) — забълване (71) — забързване (71) — забъркване (71) — забърсване (71) — забягване (71) — заваляване (71) — заваляне (71) — заварване (71) — завардване (71) — завардяне (71) — заваряване (71) — заваряне (71) — заведение (72) — завеждане (71) — завербуване (71) — заверяване (71) — завещаване (71) — завещание (72) — завземане (71) — завиване (71) — завиждане (71) — завинтване (71) — завиране (71) — завиряване (71) — завитляне (71) — завишаване (71) — завладяване (71) — завличане (71) — завоевание (72) — завоняване (71) — завоюване (71) — заврънкване (71) — завръщане (71) — завтичване (71) — завтъкване (71) — завъждане (71) — завързване (71) — завъртане (71) — завъртване (71) — завъртяване (71) — завършване (71) — завяване (71) — завяхване (71) — загазване (71) — загаряне (71) — загасване (71) — загасяване (71) — загасяне (71) — загатване (71) — загащване (71) — загиване (71) — заглавие (72) — заглавикване (71) — заглавяне (71) — заглаждане (71) — заглеждане (71) — заглозгване (71) — заглушаване (71) — заглъхване (71) — загнездване (71) — загниване (71) — загнояване (71) — загноясване (71) — заговаряне (71) — заговорване (71) — заговяване (71) — заголване (71) — заголяне (71) — загорещяване (71) — загоряване (71) — заграбване (71) — заграждане (71) — заграждение (72) — загракване (71) — загребване (71) — загрижване (71) — загризване (71) — загрозяване (71) — загрубяване (71) — загръщане (71) — загряване (71) — загубване (71) — загъване (71) — загъмжаване (71) — загърбване (71) — загърляне (71) — загърмяване (71) — задаване (71) — задавяне (71) — задание (72) — задвижване (71) — задействане (71) — задействуване (71) — заделяне (71) — задигане (71) — задимяване (71) — задиране (71) — задиряне (71) — задкулисие (72) — задлъжняване (71) — задминаване (71) — задниче (65) — задоволство (54) — задоволяване (71) — задомяване (71) — задраскване (71) — задремване (71) — задрусване (71) — задрънкване (71) — задрънчаване (71) — задръстване (71) — задрямване (71) — задухване (71) — задушаване (71) — задушване (71) — задълбаване (71) — задълбочаване (71) — задължаване (71) — задължение (72) — задънване (71) — задъняне (71) — задържане (71) — задърпване (71) — задъхване (71) — задяване (71) — заекване (71) — заемане (71) — заехтяване (71) — заечаване (71) — зажадняване (71) — заженване (71) — заживяване (71) — зажумяване (71) — зажълтяване (71) — зазвучаване (71) — зазвъняване (71) — заздравяване (71) — заземяване (71) — зазидане (71) — зазиждане (71) — зазимяване (71) — зазоряване (71) — зазубряне (71) — зазяпване (71) — заиграване (71) — заизвиване (71) — заиздигане (71) — заизкачване (71) — заизливане (71) — заимстване (71) — заимствуване (71) — заинатяване (71) — заинтересуване (71) — заинтригуване (71) — зайчарство (54) — зайче (65) — зайченце (66) — закалугеряване (71) — закаляване (71) — закаляне (71) — заканване (71) — заканяне (71) — закарване (71) — закахъряване (71) — закачане (71) — закачване (71) — закашляне (71) — закикотване (71) — закимане (71) — закипяване (71) — закисване (71) — закичване (71) — закланяне (71) — заклащане (71) — заклеване (71) — заклеймяване (71) — заклепване (71) — заклещване (71) — заклимване (71) — заклинане (71) — заклинание (72) — заклинване (71) — заклокане (71) — заклюмане (71) — заклюмване (71) — заключаване (71) — заключване (71) — заключение (72) — заковаване (71) — закодиране (71) — заколване (71) — заколение (72) — законоведение (72) — законодателство (54) — законодателствуване (71) — закононарушение (72) — законоположение (72) — закопаване (71) — закопняване (71) — закопчаване (71) — закоравяване (71) — закореняване (71) — закостеняване (71) — закотвяне (71) — закрачване (71) — закрепване (71) — закрепостяване (71) — закрепяване (71) — закрещяване (71) — закриване (71) — закривяване (71) — закриляне (71) — закритие (72) — закръгляване (71) — закръгляне (71) — закръстване (71) — закрякане (71) — закрякване (71) — закряскане (71) — закряскване (71) — закупване (71) — закупуване (71) — закусване (71) — закуцане (71) — закуцване (71) — закучване (71) — закъдряне (71) — закъкряне (71) — закънтяване (71) — закърмяне (71) — закърняване (71) — закърпване (71) — закъртване (71) — закършване (71) — закъсване (71) — закъснение (72) — закъсняване (71) — закътване (71) — залавяне (71) — залагане (71) — залайване (71) — залапване (71) — заледяване (71) — залежаване (71) — залепване (71) — залепяне (71) — залесяване (71) — залетяване (71) — заливане (71) — заливче (65) — зализване (71) — залиняване (71) — залисване (71) — залитане (71) — заличаване (71) — заложничество (54) — залостване (71) — залутане (71) — залутване (71) — залъгване (71) — залюбване (71) — залюляване (71) — залютяване (71) — залюшкане (71) — залющване (71) — залягане (71) — залязване (71) — замазване (71) — замайване (71) — замаскиране (71) — замаскирване (71) — замахане (71) — замахване (71) — замацане (71) — замацване (71) — заменяване (71) — заменяне (71) — замерване (71) — замеряне (71) — замесване (71) — заместване (71) — заместничество (54) — замечтаване (71) — замиване (71) — замигане (71) — замижаване (71) — заминаване (71) — замиране (71) — замирисване (71) — замисляне (71) — замитане (71) — замлъкване (71) — замогване (71) — замолване (71) — замомяване (71) — заморяване (71) — замотаване (71) — замразяване (71) — замрежване (71) — замръзване (71) — замръкване (71) — замъгляване (71) — замъждукане (71) — замъкване (71) — замълчаване (71) — замънкване (71) — замърдване (71) — замърморване (71) — замърсяване (71) — замътване (71) — замязане (71) — замязване (71) — замятане (71) — занадничане (71) — занасяне (71) — занаятчийство (54) — занемаряване (71) — занемаряне (71) — занемяване (71) — занизване (71) — занимаване (71) — занимание (72) — занитване (71) — заничане (71) — заносване (71) — занятие (72) — заобикаляне (71) — заобикване (71) — заобичане (71) — заоблачаване (71) — заобляне (71) — заоглеждане (71) — заозъртане (71) — заозъртване (71) — заопипване (71) — заораване (71) — заостряне (71) — заотстъпване (71) — заохкане (71) — заохкване (71) — западане (71) — запазване (71) — запалване (71) — запаметяване (71) — запарване (71) — запасване (71) — запасяване (71) — запенване (71) — запеняне (71) — запечатване (71) — запиване (71) — запиляване (71) — запиране (71) — записване (71) — запискане (71) — запитане (71) — запитване (71) — запичане (71) — запищяване (71) — запладняване (71) — заплакване (71) — запламтяване (71) — запланиране (71) — заплануване (71) — заплашване (71) — заплащане (71) — запленяване (71) — заплесване (71) — заплескване (71) — заплискане (71) — заплитане (71) — заплуване (71) — заплюване (71) — заплющяване (71) — запляскане (71) — заповядане (71) — заповядване (71) — заподозиране (71) — запознаване (71) — запознанство (54) — запойване (71) — запокитване (71) — запомняне (71) — запопване (71) — запорване (71) — запостване (71) — запотяване (71) — започване (71) — запояване (71) — запрашване (71) — запращане (71) — запращяване (71) — запревиване (71) — запрелистване (71) — запремятане (71) — запретване (71) — запретяване (71) — запречване (71) — запрещаване (71) — запрещение (72) — запридане (71) — заприказване (71) — заприличане (71) — заприличване (71) — запримчване (71) — заприпкане (71) — заприпкване (71) — запристигане (71) — заприщване (71) — запролетяване (71) — запромъкване (71) — запротестиране (71) — запръскване (71) — запрягане (71) — запрятане (71) — заптие (65) — заптисване (71) — запустение (72) — запустяване (71) — запушване (71) — запъване (71) — запълване (71) — запълзяване (71) — запържване (71) — запътване (71) — запъхтяване (71) — запъшкване (71) — запяване (71) — запяране (71) — заработване (71) — заравняване (71) — заравняне (71) — заравяне (71) — зарадване (71) — зараждане (71) — заразглеждане (71) — заразмахване (71) — заразнасяне (71) — заразправяне (71) — заразтриване (71) — заразяване (71) — зарастване (71) — зареваване (71) — зарево (54) — зарегистриране (71) — зареждане (71) — зарзаватчийство (54) — зарибяване (71) — зариване (71) — заридаване (71) — заричане (71) — заробване (71) — зарозовяване (71) — заронване (71) — заросяване (71) — заруменяване (71) — заръмжаване (71) — заръмяване (71) — заръфване (71) — заръчване (71) — заръчение (72) — зарязване (71) — засаждане (71) — засвидетелстване (71) — засвидетелствуване (71) — засвирване (71) — засвояване (71) — засвяткане (71) — заседаване (71) — заседание (72) — заседяване (71) — заселване (71) — заселение (72) — заселище (66) — заселяване (71) — засенчване (71) — засилване (71) — засиняване (71) — засипване (71) — заситняване (71) — засичане (71) — засищане (71) — засияване (71) — заскобване (71) — заскобяване (71) — заскрежаване (71) — заскриптяване (71) — заскърбяване (71) — заскърцане (71) — засланяне (71) — заслепение (72) — заслепление (72) — заслепяване (71) — заслоняване (71) — заслужаване (71) — заслухтяване (71) — заслушване (71) — засмиване (71) — засмоляване (71) — засмукване (71) — засмъдяване (71) — заснежаване (71) — заснемане (71) — засноваване (71) — засоляване (71) — заспиване (71) — засрамване (71) — засричане (71) — заставане (71) — заставяне (71) — застаряване (71) — застенване (71) — застиване (71) — застигане (71) — застилане (71) — застояване (71) — застраховане (71) — застрашаване (71) — застрелване (71) — застройване (71) — застрояване (71) — заструяване (71) — застудяване (71) — застъпване (71) — застъпничество (54) — застъпяне (71) — засуетяване (71) — засукване (71) — засумтяване (71) — засушаване (71) — засърбане (71) — засърбяване (71) — засъхване (71) — засяване (71) — засягане (71) — засядане (71) — затайване (71) — затананикане (71) — затананикване (71) — затанцуване (71) — затаяване (71) — затваряне (71) — затвърдяване (71) — затвърждаване (71) — затикване (71) — затирване (71) — затискане (71) — затихване (71) — затичане (71) — затичване (71) — затишие (72) — затлачване (71) — затлъстяване (71) — затляване (71) — затопляне (71) — затормозване (71) — затормозяване (71) — заточаване (71) — заточване (71) — заточение (72) — затракване (71) — затревяване (71) — затрепване (71) — затреперване (71) — затрептяване (71) — затрещяване (71) — затриване (71) — затрисане (71) — затрогване (71) — затропване (71) — затруднение (72) — затрудняване (71) — затрупване (71) — затръбяване (71) — затръшване (71) — затръшкване (71) — затрябване (71) — затряскане (71) — затряскване (71) — затулване (71) — затуляне (71) — затупване (71) — затупкване (71) — затуптяване (71) — затурване (71) — затуряне (71) — затъване (71) — затъгуване (71) — затъжаване (71) — затъкаване (71) — затъкване (71) — затъкмяване (71) — затъмнение (72) — затъмняване (71) — затъняване (71) — затъпкване (71) — затъпяване (71) — затъркаляне (71) — затъркане (71) — затърчаване (71) — затътряне (71) — затюхкане (71) — затягане (71) — заудряне (71) — заумилкване (71) — заусукване (71) — заучаване (71) — зафучаване (71) — захабяване (71) — захапване (71) — захаросане (71) — захаросване (71) — захвалване (71) — захваляне (71) — захващане (71) — захвърляне (71) — захвърчаване (71) — захилване (71) — захитруване (71) — захитряване (71) — захладяване (71) — захлаждане (71) — захласване (71) — захлопване (71) — захлупване (71) — захождане (71) — захранване (71) — захубавяване (71) — захълцане (71) — захълцване (71) — захъркане (71) — захъркване (71) — зацапване (71) — зацаруване (71) — зацаряване (71) — зацелуване (71) — зацепване (71) — зациментиране (71) — зацъкане (71) — зачакане (71) — зачакване (71) — зачатие (72) — зачеване (71) — зачегъртане (71) — зачегъртване (71) — зачекване (71) — зачервеняване (71) — зачервяване (71) — зачеркване (71) — зачерняване (71) — зачерняне (71) — зачерпване (71) — зачертаване (71) — зачесване (71) — зачестяване (71) — зачисляване (71) — зачитане (71) — зачовъркване (71) — зачопляне (71) — зачуване (71) — зачудване (71) — зачукане (71) — зачукване (71) — зачуруликане (71) — зашаване (71) — зашарване (71) — зашеметяване (71) — зашиване (71) — зашлевяване (71) — зашумоляване (71) — зашумяване (71) — зашумяне (71) — зашуртяване (71) — зашушукване (71) — защипване (71) — защитаване (71) — защищаване (71) — защриховане (71) — защуране (71) — заявление (72) — заявяване (71) — заядане (71) — заяждане (71) — заякване (71) — звание (72) — звездобройство (54) — звездопоклонство (54) — звено (54) — зверство (54) — зверче (65) — звукоподражание (72) — звукосъчетание (72) — звучене (71) — звънване (71) — звънене (71) — звънкане (71) — звънтене (71) — звънче (65) — здание (72) — здраве (65) — здравеопазване (71) — здрависване (71) — здравомислие (72) — здрачаване (71) — зебло (54) — зейване (71) — зеле (65) — зеленило (54) — зеленчукопроизводство (54) — зеленчукоснабдяване (71) — зеленясване (71) — земевладение (72) — земеделие (72) — земемерство (54) — земеобработване (71) — земетресение (72) — земеустройство (54) — землемерство (54) — землище (66) — землячество (54) — зидане (71) — зидарство (54) — зидачество (54) — зимовище (66) — зимуване (71) — златарство (54) — злато (54) — злепоставяне (71) — зло (54) — злободневие (72) — зловоние (72) — злодействане (71) — злодейство (54) — злодеяние (72) — злодумство (54) — злоезичие (72) — зложелателстване (71) — зложелателство (54) — зломислие (72) — злонравие (72) — злопаметство (54) — злополучие (72) — злорадстване (71) — злорадство (54) — злорадствуване (71) — злоречие (72) — злословене (71) — злословие (72) — злосторничество (54) — злосторстване (71) — злосторство (54) — злоупотребление (72) — злоупотребяване (71) — злочинство (54) — злощастие (72) — змийче (65) — знаене (71) — знаме (69) — знамение (72) — знание (72) — знахарство (54) — значение (72) — зобане (71) — зобване (71) — зографисване (71) — зомби (65) — зреене (71) — зрелище (66) — зрение (72) — зрънце (66) — зубрене (71) — зъбене (71) — зъболекарство (54) — зъболечение (72) — зъбче (65) — зърване (71) — зърно (54) — зърнопроизводство (54) — зърнохранилище (66) — зяпане (71) — зяпване (71)

иглу (65) — игнориране (71) — иго (54) — играене (71) — играло (54) — игране (71) — игрище (66) — игрословие (72) — идване (71) — идеализиране (71) — идентифициране (71) — идолопоклонничество (54) — идолопоклонство (54) — идолче (65) — избавление (72) — избавяне (71) — избагряне (71) — избелване (71) — избесване (71) — избиване (71) — избиране (71) — избистряне (71) — избичване (71) — избледняване (71) — изблещване (71) — изблизване (71) — избликване (71) — изблъскване (71) — избождане (71) — избрисане (71) — избрисване (71) — избродване (71) — избродиране (71) — изброждане (71) — изброяване (71) — избрулване (71) — избруляне (71) — избръмчаване (71) — избръсване (71) — избръскване (71) — избрътвяне (71) — избръщолевяне (71) — избумтяване (71) — избутане (71) — избутване (71) — избухване (71) — избухтяване (71) — избучаване (71) — избуяване (71) — избъбряне (71) — избълване (71) — избърборване (71) — избързване (71) — избърсване (71) — избягване (71) — изваждане (71) — извайване (71) — извайкване (71) — изваляване (71) — извардване (71) — изваряване (71) — изваяние (72) — извеждане (71) — извезване (71) — известие (72) — известяване (71) — изветряване (71) — извехтяване (71) — извиване (71) — извикване (71) — извинение (72) — извиняване (71) — извиране (71) — извисяване (71) — извишаване (71) — извлечение (72) — извличане (71) — извозване (71) — извоюване (71) — извращаване (71) — извращение (72) — изврещяване (71) — извръщане (71) — изврякване (71) — извряскване (71) — извъждане (71) — извънземно (62) — извървяване (71) — извъртане (71) — извъртване (71) — извъртяване (71) — извършаване (71) — извършване (71) — извяване (71) — извяхване (71) — изгазване (71) — изгаряне (71) — изгасване (71) — изгасяване (71) — изгасяне (71) — изгиване (71) — изгладняване (71) — изглаждане (71) — изгледане (71) — изглеждане (71) — изглождяне (71) — изглозгване (71) — изглупяване (71) — изгнание (72) — изгнаничество (54) — изгниване (71) — изговаряне (71) — изговорване (71) — изгонване (71) — изготвяне (71) — изграждане (71) — изгракване (71) — изгребване (71) — изгризване (71) — изгрухтяване (71) — изгряване (71) — изгубване (71) — изгъване (71) — изгълтване (71) — изгълчаване (71) — изгърбване (71) — изгърбузване (71) — изгърмяване (71) — издаване (71) — издавяне (71) — издайничество (54) — издалече (65) — издание (72) — издателство (54) — издебване (71) — издевателство (54) — издевателствуване (71) — издействане (71) — издействуване (71) — изделие (72) — изджавкване (71) — издигане (71) — издирване (71) — издиряне (71) — издихание (72) — издишане (71) — издишване (71) — издокарване (71) — издояване (71) — издраскване (71) — издребняване (71) — издрънкване (71) — издрънчаване (71) — издрънчване (71) — издуване (71) — издумане (71) — издумване (71) — издупчване (71) — издухане (71) — издухване (71) — издушаване (71) — издушване (71) — издъвкване (71) — издълбаване (71) — издължаване (71) — издънване (71) — издърдорване (71) — издържане (71) — издърпане (71) — издърпване (71) — издъхване (71) — издяване (71) — издяволяване (71) — издялване (71) — издялкване (71) — изехтяване (71) — изечаване (71) — изжадняване (71) — изженване (71) — изживяване (71) — изжилване (71) — изжулване (71) — изжънване (71) — иззвъняване (71) — изземане (71) — изземване (71) — иззидане (71) — иззиждане (71) — иззимуване (71) — изиграване (71) — изискане (71) — изискване (71) — изказване (71) — изкалъпване (71) — изкаляне (71) — изкапване (71) — изкаране (71) — изкарване (71) — изкастряне (71) — изкатерване (71) — изкачване (71) — изкашляне (71) — изквасване (71) — изквичаване (71) — изкикотване (71) — изкилване (71) — изкипяване (71) — изкирливяне (71) — изкисване (71) — изкискване (71) — изкихване (71) — изкласяване (71) — изклинчване (71) — изключване (71) — изключение (72) — изковаване (71) — изкокорване (71) — изколване (71) — изкомандуване (71) — изконсумиране (71) — изкопаване (71) — изкопчване (71) — изкореняване (71) — изкористване (71) — изкормване (71) — изкормяне (71) — изкорубване (71) — изкосяване (71) — изкрадване (71) — изкрещяване (71) — изкривяване (71) — изкрякане (71) — изкрякване (71) — изкряскане (71) — изкряскване (71) — изкукане (71) — изкукуригане (71) — изкукуригване (71) — изкумяне (71) — изкупване (71) — изкупление (72) — изкупуване (71) — изкуство (54) — изкуствоведство (54) — изкуствознание (72) — изкусуряване (71) — изкусяване (71) — изкуфяване (71) — изкушаване (71) — изкушение (72) — изкълваване (71) — изкълцване (71) — изкълчване (71) — изкънтяване (71) — изкъпване (71) — изкърпване (71) — изкърпяне (71) — изкъртване (71) — изкършване (71) — изкъсане (71) — изкъсване (71) — излавяне (71) — излагане (71) — излайване (71) — излапане (71) — излапване (71) — излежаване (71) — излекуване (71) — излетяване (71) — излечение (72) — изливане (71) — излизане (71) — излизване (71) — излиняване (71) — излитане (71) — изличаване (71) — излишество (54) — излияние (72) — изловяване (71) — изложение (72) — излокване (71) — излочване (71) — излъгване (71) — излъскане (71) — излъскване (71) — излъстяване (71) — излъчване (71) — излюпване (71) — излющване (71) — излягане (71) — измазване (71) — измайсторяване (71) — измамване (71) — измамничество (54) — измацване (71) — измачкване (71) — изменение (72) — изменничество (54) — изменяване (71) — изменяне (71) — измерване (71) — измерение (72) — измесване (71) — изместване (71) — изметване (71) — измиване (71) — изминаване (71) — измиране (71) — измирисване (71) — измисляне (71) — измитане (71) — измокряне (71) — измолване (71) — изморяване (71) — измотаване (71) — измразяване (71) — измръзване (71) — измучаване (71) — измушване (71) — измъдруване (71) — измъдряне (71) — измъкване (71) — измъмряне (71) — измънкане (71) — измънкване (71) — измърморване (71) — измърсяване (71) — измършавяване (71) — измътване (71) — измъчване (71) — измятане (71) — измяукане (71) — изнаизлизане (71) — изнамерване (71) — изнамиране (71) — изнасилване (71) — изнасяне (71) — изнашарване (71) — изневеряване (71) — изнежване (71) — изнемогване (71) — изнемощение (72) — изнемощяване (71) — изненадане (71) — изненадване (71) — изнервяне (71) — изнизване (71) — изникване (71) — изнищване (71) — износване (71) — изнудване (71) — изнудвачество (54) — изнурение (72) — изнуряване (71) — изобилие (72) — изобилствуване (71) — изобличаване (71) — изобличане (71) — изобличение (72) — изображение (72) — изобразяване (71) — изобретателство (54) — изобретение (72) — изобретяване (71) — изографисане (71) — изографисване (71) — изолиране (71) — изопачаване (71) — изопачение (72) — изопване (71) — изораване (71) — изоставане (71) — изоставяне (71) — изостряне (71) — изотсане (71) — изохкане (71) — изохкване (71) — изпадане (71) — изпапане (71) — изпапване (71) — изпарване (71) — изпарение (72) — изпаряване (71) — изпасване (71) — изпащане (71) — изпепеляване (71) — изпиване (71) — изпиляване (71) — изпипване (71) — изпиране (71) — изписване (71) — изпискане (71) — изпискване (71) — изпитане (71) — изпитание (72) — изпитване (71) — изпичане (71) — изпищяване (71) — изплаване (71) — изплакване (71) — изпламтяване (71) — изплашване (71) — изплащане (71) — изплевяване (71) — изплезване (71) — изплесване (71) — изплескане (71) — изплескване (71) — изплещване (71) — изплискане (71) — изплискване (71) — изплитане (71) — изплуване (71) — изплъзване (71) — изплюване (71) — изплюскане (71) — изплюскване (71) — изплющяване (71) — изпляскане (71) — изпляскване (71) — изпоблъскане (71) — изповедание (72) — изповядане (71) — изповядване (71) — изповяхване (71) — изпогазване (71) — изпогризване (71) — изпогубване (71) — изподиране (71) — изподраскане (71) — изподраскване (71) — изпожилване (71) — изпозашиване (71) — изпокапване (71) — изпокаране (71) — изпокриване (71) — изпокъртване (71) — изпокъсане (71) — изпокъсване (71) — използване (71) — използуване (71) — изполичарство (54) — изпомачкане (71) — изпомачкване (71) — изпомпване (71) — изпонабождане (71) — изпонадупчване (71) — изпонакъсване (71) — изпоплескване (71) — изпоразграбване (71) — изпораздиране (71) — изпортване (71) — изпорязване (71) — изпосталяване (71) — изпосъдиране (71) — изпосърване (71) — изпотребване (71) — изпотрошаване (71) — изпотъпкване (71) — изпотяване (71) — изпохапване (71) — изпохождане (71) — изпоцапане (71) — изпоцапване (71) — изпочупване (71) — изпошиване (71) — изпоядане (71) — изпояждане (71) — изправяне (71) — изпражнение (72) — изпразване (71) — изпраскване (71) — изпрашване (71) — изпращане (71) — изпращяване (71) — изпребиване (71) — изпреваждане (71) — изпреварване (71) — изпреваряне (71) — изпречване (71) — изпридане (71) — изприказване (71) — изприпкване (71) — изприщване (71) — изпробване (71) — изпробождане (71) — изпровождане (71) — изпродаване (71) — изпросване (71) — изпружване (71) — изпръскане (71) — изпръскване (71) — изпръхване (71) — изпръхтяване (71) — изпрягане (71) — изпсуване (71) — изпукане (71) — изпукване (71) — изпулване (71) — изпускане (71) — изпухане (71) — изпухване (71) — изпухтяване (71) — изпушване (71) — изпущане (71) — изпъване (71) — изпъждане (71) — изпъкване (71) — изпълване (71) — изпълзяване (71) — изпълнение (72) — изпълняване (71) — изпълняне (71) — изпъпляне (71) — изпъпчване (71) — изпържване (71) — изпъстряне (71) — изпъхтяване (71) — изпъчване (71) — изпъшкане (71) — изпъшкване (71) — изпяване (71) — изработване (71) — изравнение (72) — изравняване (71) — изравяне (71) — израждане (71) — изражение (72) — изразходване (71) — изразяване (71) — израняване (71) — израстване (71) — изреваване (71) — изреждане (71) — изресване (71) — изречение (72) — изриване (71) — изригване (71) — изридаване (71) — изринване (71) — изрисуване (71) — изритане (71) — изритване (71) — изричане (71) — изродяване (71) — изронване (71) — изрояване (71) — изругаване (71) — изрусяване (71) — изръкопляскане (71) — изръмжаване (71) — изръсване (71) — изръфане (71) — изръфване (71) — изръчкване (71) — изрязване (71) — изсвирване (71) — изсвиркане (71) — изсвиркване (71) — изсвистяване (71) — изседяване (71) — изсекване (71) — изселване (71) — изсилване (71) — изсипване (71) — изсичане (71) — изскачане (71) — изскимтяване (71) — изскокване (71) — изскрибуцане (71) — изскрибуцване (71) — изскриптяване (71) — изскубване (71) — изскърцане (71) — изскърцване (71) — изследване (71) — изслужване (71) — изслушане (71) — изслушване (71) — изсмиване (71) — изсмукване (71) — изстенване (71) — изстиване (71) — изстискане (71) — изстискване (71) — изстояване (71) — изстрадане (71) — изстрадване (71) — изстрелване (71) — изстреляне (71) — изстригване (71) — изстудяване (71) — изстъпване (71) — изстъпление (72) — изстъпяне (71) — изстъргване (71) — изсулване (71) — изсумтяване (71) — изсушаване (71) — изсърбане (71) — изсърбване (71) — изсъскане (71) — изсъскване (71) — изсъхване (71) — изтакане (71) — изтананикане (71) — изтегляне (71) — изтезаване (71) — изтезание (72) — изтерзаване (71) — изтикане (71) — изтикване (71) — изтипосване (71) — изтичане (71) — изтичване (71) — изтласкане (71) — изтласкване (71) — изтопяване (71) — изтормозване (71) — източване (71) — изтощаване (71) — изтощение (72) — изтравниче (65) — изтравяне (71) — изтрайване (71) — изтракане (71) — изтракване (71) — изтребване (71) — изтребление (72) — изтрезняване (71) — изтрепване (71) — изтрещяване (71) — изтриване (71) — изтропане (71) — изтропване (71) — изтрополяване (71) — изтрошаване (71) — изтръгване (71) — изтръпване (71) — изтръскане (71) — изтръскване (71) — изтръшкане (71) — изтръшкване (71) — изтряскване (71) — изтупване (71) — изтъкаване (71) — изтъкване (71) — изтълкуване (71) — изтънчване (71) — изтъняване (71) — изтъпанчване (71) — изтъпкване (71) — изтърбушване (71) — изтърваване (71) — изтърване (71) — изтъркаляне (71) — изтъркане (71) — изтъркване (71) — изтърпяване (71) — изтърсване (71) — изтърчаване (71) — изтътрузване (71) — изтътряне (71) — изтягане (71) — изуване (71) — изумление (72) — изумяване (71) — изучаване (71) — изфабрикуване (71) — изфинване (71) — изфирясване (71) — изфукване (71) — изфучаване (71) — изфъфляне (71) — изхабяване (71) — изхайлазване (71) — изхайманяване (71) — изхайтване (71) — изхапване (71) — изхарчване (71) — изхвръкване (71) — изхвърляне (71) — изхвърчаване (71) — изхвърчане (71) — изхитряване (71) — изхитряне (71) — изхленчване (71) — изхлипане (71) — изхлипване (71) — изхлузване (71) — изхлъзване (71) — изходатайствуване (71) — изхождане (71) — изхокване (71) — изхортуване (71) — изхранване (71) — изхрачване (71) — изхриптяване (71) — изхрупване (71) — изхрускане (71) — изхрускване (71) — изхрущяване (71) — изхълцване (71) — изцапане (71) — изцапване (71) — изцвилване (71) — изцеждане (71) — изцеление (72) — изцеляване (71) — изцерение (72) — изцеряване (71) — изцъкляне (71) — изцъркане (71) — изцъркване (71) — изчадие (72) — изчакване (71) — изчегъртване (71) — изчезване (71) — изчепкване (71) — изчервяване (71) — изчервявяне (71) — изчерняне (71) — изчерпане (71) — изчерпване (71) — изчертаване (71) — изчесване (71) — изчеткане (71) — изчеткване (71) — изчисление (72) — изчисляване (71) — изчистване (71) — изчитане (71) — изчовъркане (71) — изчовъркване (71) — изчопляне (71) — изчукане (71) — изчукване (71) — изчупване (71) — изчушкане (71) — изчушкване (71) — изшарване (71) — изшиване (71) — изшумоляване (71) — изшумяване (71) — изщавяне (71) — изщипване (71) — изщракане (71) — изщракване (71) — изявление (72) — изявяване (71) — изяждане (71) — изяснение (72) — изясняване (71) — изящество (54) — иконизиране (71) — иконоборство (54) — икономисане (71) — икономисване (71) — иконопиство (54) — илюминиране (71) — илюстриране (71) — имане (71) — иманярстване (71) — иманярство (54) — име (69) — имение (72) — именуване (71) — имигриране (71) — имитиране (71) — императорство (54) — имплантиране (71) — импониране (71) — импортиране (71) — импрегниране (71) — импресарио (54) — импровизиране (71) — импулсиране (71) — имунизиране (71) — имущество (54) — инатене (71) — инвентаризиране (71) — инвертиране (71) — инвестиране (71) — индексиране (71) — индианче (65) — индивидуализиране (71) — индиго (54) — индоктриниране (71) — индосиране (71) — индрише (65) — индустриализиране (71) — инжектиране (71) — инженерство (54) — инициализиране (71) — иницииране (71) — инкасиране (71) — инкасо (65) — инквизиране (71) — инкогнито (54) — инкорпориране (71) — инкриминиране (71) — инкрустиране (71) — иносказание (72) — инсинуиране (71) — инспектиране (71) — инспекторство (54) — инспириране (71) — инсталиране (71) — инструктиране (71) — инсцениране (71) — интегриране (71) — интендантство (54) — интензифициране (71) — интервениране (71) — интервю (65) — интервюиране (71) — интересуване (71) — интернационализиране (71) — интерниране (71) — интерпелиране (71) — интерполиране (71) — интерпретиране (71) — интимничене (71) — интригантстване (71) — интригантство (54) — интригантствуване (71) — интригуване (71) — инфектиране (71) — инфилтриране (71) — информиране (71) — инхалиране (71) — инхибиране (71) — ипотекиране (71) — иронизиране (71) — искане (71) — искрене (71) — ишлеме (65)

йезуитство (54) — йодиране (71) йеке (54)

кабардисване (71) — кабаре (65) — кабарче (65) — кабелиране (71) — кабърче (65) — кавалерстване (71) — кавалерство (54) — кавалерствуване (71) — кавгаджийство (54) — кадене (71) — кадифе (65) — каене (71) — казанджийство (54) — казанче (65) — казачество (54) — казване (71) — казино (54) — какао (65) — калайджийство (54) — калайдисване (71) — кале (65) — калесване (71) — калибриране (71) — калкулиране (71) — калолечение (72) — калпазанче (65) — калпаче (65) — калугерство (54) — калциниране (71) — калциране (71) — калъпене (71) — калъпче (65) — каляване (71) — каляне (71) — каменарство (54) — каменоделство (54) — камикадзе (65) — камуфлиране (71) — камъче (65) — канализиране (71) — канапе (65) — канарче (65) — кандидатиране (71) — кандидатстване (71) — кандидатствуване (71) — кандилкане (71) — кандило (54) — кандисане (71) — кандисване (71) — кандърдисане (71) — кандърдисване (71) — канене (71) — канибалство (54) — канонизиране (71) — кантарче (65) — кантианство (54) — кану (65) — канцлерство (54) — канче (65) — капариране (71) — капаро (54) — капаче (65) — капване (71) — капене (65) — каперство (54) — капитализиране (71) — капиталовложение (72) — капитулиране (71) — капище (66) — капо (65) — капотиране (71) — капризничене (71) — капсуловане (71) — каптиране (71) — капучино (65) — каране (71) — караоке (65) — карате (65) — каращисане (71) — каращисване (71) — карбонизиране (71) — кардиране (71) — каре (65) — карикатурене (71) — кариране (71) — карначе (65) — каро (54) — картографиране (71) — картонче (65) — картотекиране (71) — картофище (66) — картофки (75) — картофче (65) — карциране (71) — касиране (71) — кастрене (71) — кастриране (71) — катализиране (71) — каталогизиране (71) — каталясане (71) — каталясване (71) — катапултиране (71) — катастрофиране (71) — категоризиране (71) — катерене (71) — катинарче (65) — католичество (54) — каторжничество (54) — катурване (71) — кафе (65) — кафене (65) — кафениче (65) — кацане (71) — кацарство (54) — кацване (71) — качване (71) — каче (65) — качество (54) — кашляне (71) — кашу (65) — квадратче (65) — квакане (71) — квалифициране (71) — квартируване (71) — квасене (71) — квичене (71) — кебапче (65) — келеме (65) — кенгуру (65) — кепе (65) — кестерме (65) — кече (65) — кеширане (71) — киберпространство (54) — киви (65) — кикотене (71) — килване (71) — килимарство (54) — килимче (65) — кило (54) — кимане (71) — кимване (71) — кимоно (54) — кинефициране (71) — кино (54) — киноателие (65) — киноизкуство (54) — кинопредставление (72) — киностудио (62) — кипване (71) — кипене (71) — кипение (72) — кирилизиране (71) — киселеене (71) — кискане (71) — китене (71) — китоловство (54) — кихане (71) — кихване (71) — кичене (71) — кичурче (65) — кладенче (65) — клане (71) — кланяне (71) — класене (71) — класиране (71) — класифициране (71) — клатене (71) — клатушкане (71) — клеветене (71) — клеветничество (54) — клеймо (54) — клеймосване (71) — клекало (54) — клекване (71) — клепало (54) — клепане (71) — клепване (71) — клетвонарушение (72) — клетвопрестъпничество (54) — климане (71) — климване (71) — клинчене (71) — клише (65) — клиширане (71) — клокане (71) — клокване (71) — клокотене (71) — клокочене (71) — клонение (72) — клониране (71) — клонче (65) — клопане (71) — клоширане (71) — клъвване (71) — клъцване (71) — клюкарстване (71) — клюкарство (54) — клюкарствуване (71) — клюмане (71) — клюмване (71) — клякане (71) — кметство (54) — кметуване (71) — книговезство (54) — книговодство (54) — книгоиздателство (54) — книгопечатане (71) — книгосъхранение (72) — книгохранилище (66) — книжарство (54) — книжле (65) — княжество (54) — коалиране (71) — коване (71) — коварстване (71) — коварство (54) — коварствуване (71) — ковчеже (65) — ковчежничество (54) — кодиране (71) — кодифициране (71) — кожарство (54) — кожодерство (54) — кожухарство (54) — кожухче (65) — козарство (54) — козарче (65) — козируване (71) — козле (65) — кокалче (65) — кокалясване (71) — кокетиране (71) — кокетничене (71) — кокетство (54) — кокиче (65) — кокошарство (54) — кокошкарство (54) — коксуване (71) — колабиране (71) — коларство (54) — колаче (65) — колебание (72) — коледуване (71) — колективизиране (71) — колекциониране (71) — колело (61) — колелце (66) — коленичене (71) — коленце (66) — колетче (65) — колие (65) — количество (54) — колоездене (71) — колонизиране (71) — колосане (71) — колосване (71) — колче (65) — коляно (58) — командване (71) — командироване (71) — командуване (71) — комарджийство (54) — комарче (65) — комбиниране (71) — комендантство (54) — коментиране (71) — комисарство (54) — комисионерство (54) — комитаджийство (54) — комкане (71) — компенсиране (71) — компилаторство (54) — компилиране (71) — комплектуване (71) — комплициране (71) — композиране (71) — компресиране (71) — компрометиране (71) — компютъризиране (71) — комунизиране (71) — комуникиране (71) — комшийство (54) — комюнике (65) — конвертиране (71) — конвоиране (71) — конгломериране (71) — кондензиране (71) — кондициониране (71) — коневъдство (54) — конкретизиране (71) — конкуриране (71) — конопище (66) — консерваторство (54) — консервиране (71) — консолидиране (71) — конспектиране (71) — конспириране (71) — констатиране (71) — конституиране (71) — конструиране (71) — консулство (54) — консултиране (71) — консумиране (71) — контактуване (71) — конте (65) — контене (71) — контестиране (71) — конто (54) — контраатакуване (71) — контрабандиране (71) — контрактуване (71) — контранападение (72) — контранастъпление (72) — контраобвинение (72) — контрапредложение (72) — контраразузнаване (71) — контрастиране (71) — контриране (71) — контролиране (71) — контузване (71) — конферансие (65) — конфериране (71) — конфигуриране (71) — конфискуване (71) — конфронтиране (71) — конфуцианство (54) — концентриране (71) — концертино (54) — концертиране (71) — конче (65) — коопериране (71) — кооптиране (71) — координиране (71) — копаене (71) — копане (65) — копеле (65) — копие (72) — копиране (71) — копито (54) — копнение (72) — копринарство (54) — копче (65) — корабокрушение (72) — корабоплаване (71) — корабостроене (71) — корабостроителство (54) — коравосърдечие (72) — коректорство (54) — коремче (65) — коренище (66) — коренче (65) — кореспондиране (71) — коригиране (71) — коридорче (65) — користолюбие (72) — корито (54) — кормило (54) — кормуване (65) — корозиране (71) — короноване (71) — коронясване (71) — корсарство (54) — корумпиране (71) — косене (71) — косило (54) — костюмиране (71) — косъмче (65) — коте (65) — котенце (66) — котило (54) — котиране (71) — коткане (71) — котларство (54) — котле (65) — коцкаруване (71) — кошерище (66) — кошничарство (54) — кошче (65) — кощунстване (71) — кощунство (54) — краварство (54) — крадене (71) — краище (66) — крайбрежие (72) — кралство (54) — кранче (65) — красноречие (72) — кратно (54) — краче (65) — креватче (65) — кредитиране (71) — кредо (54) — кремиране (71) — крепене (71) — крепиране (71) — крепостничество (54) — кресло (54) — кресчендо (54) — кретане (71) — кречетало (54) — кречетане (71) — крещене (71) — криване (71) — кривване (71) — кривене (71) — кривогледство (54) — криволене (71) — криволичене (71) — криене (71) — крило (56) — крилце (66) — криминале (65) — криптиране (71) — кристализиране (71) — кристалче (65) — критикарстване (71) — критикарство (54) — критикарствуване (71) — критикуване (71) — кроене (71) — крокиране (71) — кросно (54) — кротуване (71) — кроячество (54) — крузейро (54) — крупие (65) — крушение (72) — кръводаряване (71) — кръвоизлияние (72) — кръвообращение (72) — кръвопреливане (71) — кръвопролитие (72) — кръвопускане (71) — кръвосмешение (72) — кръвотечение (72) — кръвохрачене (71) — кръвясане (71) — кръвясване (71) — кръгообращение (72) — кръгче (65) — кръжене (71) — кръжило (54) — кръкване (71) — крънкане (71) — кръстене (71) — кръстовище (66) — кръстосане (71) — кръстосване (71) — кръстче (65) — кръчмарство (54) — кръшване (71) — кръшкане (71) — кръщаване (71) — кръщелниче (65) — кръщене (71) — кръщение (72) — крякане (71) — крясване (71) — кряскане (71) — ксерокопие (72) — кубе (65) — кубче (65) — кудкудякане (71) — кукане (71) — кукерство (54) — куки (65) — кукловодство (54) — кукуване (71) — кукуригане (71) — кукурузище (66) — кулачество (54) — кулминиране (71) — култивиране (71) — кумство (54) — кумуване (71) — купе (65) — купище (66) — купуване (71) — купче (65) — курдисане (71) — курдисване (71) — куркане (71) — кусане (71) — кусване (71) — кутре (65) — куцане (71) — куцукане (71) — куче (65) — кученце (66) — къдрене (71) — къкрене (71) — кълбенце (66) — кълбо (55) — кълване (71) — кълнене (71) — кълцане (71) — кълчене (71) — къносване (71) — къпане (71) — кървене (71) — къркане (71) — къркорене (71) — кърмаче (65) — кърмене (71) — кърмило (54) — кърпене (71) — къртене (71) — късане (71) — късване (71) — късметче (65) — късогледство (54) — късопаметство (54) — късче (65) — кътане (71) — къткане (71) — кътче (65) — къщовничество (54) — кьопоолу (65) — кьосе (65) — кьоше (65) — кюлоти (75) — кюлче (65) — кюмбе (65) — кюпче (65) — кюре (65) — кюртиране (71) — кюспе (65) — кюфте (65) — кяруване (71)

лавване (71) — лавиране (71) — лагеруване (71) — лаене (71) — лазаруване (71) — лазене (71) — лайване (71) — лакейничество (54) — лакействане (71) — лакейство (54) — лакиране (71) — лакомене (71) — лакомство (54) — лаладжийство (54) — лале (65) — ламиниране (71) — ламтене (71) — лансиране (71) — лапане (71) — лапване (71) — ларго (54) — ласкаене (71) — ласкателстване (71) — ласкателство (54) — ласо (54) — латинизиране (71) — лауреатство (54) — лафуване (71) — лашкане (71) — левичарство (54) — левосектантство (54) — легализиране (71) — легало (54) — легато (54) — легенче (65) — легитимиране (71) — легло (54) — леговище (66) — леене (71) — лежане (71) — лекарство (54) — леке (65) — лековерие (72) — лекомислие (72) — леконравие (72) — лекоумие (72) — лекуване (71) — лекясване (71) — ленище (66) — лентяйстване (71) — лентяйство (54) — лентяйствуване (71) — лепване (71) — лепене (71) — лепило (54) — лесбийство (54) — лесничейство (54) — лесовъдство (54) — летене (71) — летище (66) — летоброене (71) — летоброение (72) — летовище (66) — леточисление (72) — летуване (71) — лехообразуване (71) — лечение (72) — леярство (54) — либе (65) — либерализиране (71) — либидо (54) — либрето (54) — ливване (71) — лигавене (71) — лигавниче (65) — лигавче (65) — лижене (71) — лизане (71) — лизване (71) — ликвидиране (71) — лико (54) — ликуване (71) — лимонтозу (65) — линеене (71) — линиране (71) — линчуване (71) — липсване (71) — лисансие (72) — лисване (71) — лисиче (65) — лискане (71) — листенце (66) — листо (54) — листче (65) — литване (71) — литераторство (54) — литературознание (72) — литографиране (71) — лихварство (54) — лице (66) — лицемерие (72) — лицемерстване (71) — лицемерство (54) — лицемерствуване (71) — лицензиране (71) — лицеприятие (72) — лишаване (71) — лишение (72) — лобиране (71) — ловене (71) — ловуване (71) — лого (65) — ложе (65) — лозарство (54) — лозе (65) — локализиране (71) — локане (71) — ломотене (71) — лоно (54) — лото (54) — лоясане (71) — лоясване (71) — лудуване (71) — лукавстване (71) — лукавство (54) — лумбаго (54) — лумване (71) — лупане (71) — лупване (71) — лустро (54) — лустросане (71) — лустросване (71) — лутане (71) — лъвче (65) — лъгане (71) — лъжене (71) — лъжесвидетелстване (71) — лъжесвидетелство (54) — лъжесвидетелствуване (71) — лъкатушене (71) — лъсване (71) — лъскане (71) — лъхане (71) — лъхване (71) — лъчеизпускане (71) — лъчение (72) — любене (71) — любителство (54) — любодействуване (71) — любознание (72) — любопитстване (71) — любопитство (54) — любопитствуване (71) — любуване (71) — людоедство (54) — люлеене (71) — люлкане (71) — люпене (71) — лютене (71) — лютеранство (54) — лютиче (65) — люшване (71) — люшкане (71) — лющене (71) — лягане (71) — лястовиче (65) — лято (57)

магазинче (65) — магаре (65) — магаренце (66) — магнетизиране (71) — магьосничество (54) — маджуниране (71) — мазане (71) — мазване (71) — мазе (65) — мазило (54) — мазнене (71) — майкоубийство (54) — майсторство (54) — майчинство (54) — максимизиране (71) — малаче (65) — маловерие (72) — маловодие (72) — малодушие (72) — малокръвие (72) — малолетие (72) — малооценяване (71) — малоумие (72) — малтретиране (71) — малцинство (54) — мамене (71) — мандало (54) — мандахерцане (71) — мандраджийство (54) — маневриране (71) — маниачество (54) — маниерничене (71) — манипулиране (71) — манифестиране (71) — манихейство (54) — манкиране (71) — маносане (71) — маносване (71) — манто (54) — мариноване (71) — маркаджийство (54) — маркиране (71) — мародерстване (71) — мародерство (54) — мародерствуване (71) — маршируване (71) — маршрутизиране (71) — масажиране (71) — маскиране (71) — масларство (54) — масло (54) — масовизиране (71) — масонство (54) — мастило (54) — масурче (65) — материализиране (71) — материнство (54) — матине (65) — матиране (71) — махало (54) — махане (71) — махване (71) — мацане (71) — мацване (71) — мачкане (71) — машинизиране (71) — машинознание (72) — машиностроене (71) — мащабиране (71) — мебелиране (71) — медникарство (54) — междувластие (72) — междувремие (72) — междугалактие (72) — междудействие (72) — междулиние (72) — междуметие (72) — междуосие (72) — междуребрие (72) — междуредие (72) — междурелсие (72) — междуцарствие (72) — междучасие (72) — мезе (65) — мекере (65) — мекотело (62) — меле (65) — мелене (71) — менгеме (65) — мениджърство (54) — менче (65) — меню (65) — мерене (65) — мержелеене (71) — мерило (54) — мероприятие (72) — мерсеризиране (71) — месечко (54) — месианство (54) — месо (54) — месоснабдяване (71) — местване (71) — местене (71) — местенце (65) — место (54) — местожителство (54) — местоиздаване (71) — местоимение (72) — местоназначение (72) — местонахождение (72) — местоописание (72) — местоположение (72) — местопребиваване (71) — местопребивание (72) — местопредназначение (72) — местопрестъпление (72) — местопроизшествие (72) — месторазположение (72) — месторождение (72) — металознание (72) — металообработване (71) — металотопене (71) — метене (71) — метилясане (71) — метилясване (71) — метро (54) — механизиране (71) — мехурче (65) — меценатство (54) — мече (65) — мечтание (72) — мечтателстване (71) — мешане (71) — меше (65) — мигане (71) — мигване (71) — мигновение (72) — мигриране (71) — миене (71) — мизерстване (71) — мизерствуване (71) — микрополе (65) — микроприложение (72) — милване (71) — милитаризиране (71) — милосърдие (72) — милуване (71) — минаване (71) — минало (62) — минаре (65) — минимизиране (71) — миниране (71) — министерстване (71) — министерство (54) — мирисане (71) — миро (54) — мировозрение (72) — мироздание (72) — миролюбие (72) — миропомазване (71) — миросане (71) — миросване (71) — миросъзерцание (72) — мируване (71) — мирясане (71) — мирясване (71) — мисионерство (54) — мислене (71) — мистифициране (71) — митарство (54) — миткало (54) — миткане (71) — мито (54) — мишкуване (71) — мишле (65) — млекарство (54) — млеко (54) — млекопреработване (71) — млекоснабдяване (71) — млечице (66) — мливо (54) — млъкване (71) — мляко (57) — млясване (71) — мляскане (71) — мнение (72) — многобожие (72) — многобрачие (72) — многоглаголстване (71) — многодумие (72) — многодумство (54) — многоженство (54) — многолюдие (72) — многообразие (72) — многословие (72) — многоточие (72) — множене (71) — множество (54) — множимо (62) — мнозинство (54) — моаре (65) — мобилизиране (71) — могъщество (54) — моделиране (71) — модерато (54) — модернизиране (71) — модифициране (71) — модулиране (71) — можене (71) — мокрене (71) — молебствие (72) — молене (71) — моливче (65) — моминство (54) — момиче (65) — момиченце (66) — момче (65) — момченце (66) — монахинство (54) — монашество (54) — монополизиране (71) — монтиране (71) — морализиране (71) — море (65) — морелечение (72) — мореплаване (71) — мостче (65) — мотане (71) — мотивиране (71) — мото (65) — моторизиране (71) — мохамеданство (54) — мочурище (66) — мошеничестване (71) — мошеничество (54) — мошеничествуване (71) — мракобесие (72) — мракобесничество (54) — мръдване (71) — мръкване (71) — мрънкане (71) — мръщене (71) — мукане (71) — муле (65) — мулине (71) — мултиплексиране (71) — мумифициране (71) — мусене (71) — мустаче (65) — мустачки (75) — мутиране (71) — мухавене (71) — мухане (71) — мухлясване (71) — мучене (71) — мушване (71) — мушкане (71) — мушкато (54) — мъдрене (71) — мъдруване (71) — мъждеене (71) — мъждукане (71) — мъжество (54) — мъжеубийство (54) — мъжле (65) — мълвене (71) — мълчане (71) — мълчание (72) — мъмрене (65) — мънисто (54) — мъниче (65) — мънкане (71) — мърдане (71) — мързелуване (71) — мъркане (71) — мърляне (71) — мърморене (71) — мърсене (71) — мърсуване (71) — мъртвило (54) — мътене (71) — мътило (54) — мъчене (71) — мъчение (72) — мъченичество (54) — мъчилище (66) — мюре (65) — мюсюлманство (54) — мюфтийство (54) — мязане (71) — мякане (71) — мярване (71) — мяркане (71) — място (57a) — мятане (71) — мяукане (71)

набавяне (71) — набаданосане (71) — набаране (71) — набарване (71) — набедяване (71) — набеждаване (71) — набелване (71) — набелязване (71) — набиване (71) — набиране (71) — набичване (71) — наближаване (71) — наблъскване (71) — наблюдаване (71) — наблюдение (72) — наблягане (71) — набождане (71) — набозаване (71) — набоклучване (71) — наболяване (71) — набраздяване (71) — набрашняване (71) — наброяване (71) — набрулване (71) — набръчкане (71) — набръчкване (71) — набръщолевяне (71) — набутване (71) — набухване (71) — набучване (71) — набъбване (71) — набъбряне (71) — набъкване (71) — набъркване (71) — набърчване (71) — набъхтване (71) — наваксване (71) — наваляване (71) — наваляне (71) — наваряване (71) — навдигане (71) — навеждане (71) — навесване (71) — навестяване (71) — навечерие (72) — навечеряне (71) — навземане (71) — навзимане (71) — навиване (71) — навиждане (71) — навикане (71) — навикване (71) — навинтване (71) — навиране (71) — навирване (71) — навиряне (71) — нависване (71) — навлажняване (71) — навлизане (71) — навличане (71) — навло (54) — наводнение (72) — наводняване (71) — навреждане (71) — навременяване (71) — навъждане (71) — навървяне (71) — навързване (71) — навъртане (71) — навъртване (71) — навършаване (71) — навършване (71) — навъсване (71) — навяване (71) — навяхване (71) — нагаждане (71) — нагазване (71) — нагарчане (71) — нагаряне (71) — нагизване (71) — нагиздване (71) — нагиздяне (71) — нагладуване (71) — нагласяване (71) — нагласяне (71) — нагледане (71) — нагледване (71) — наглеждане (71) — нагнетяване (71) — нагниване (71) — нагнитане (71) — нагнояване (71) — наговаряне (71) — наговорване (71) — нагодяване (71) — нагонване (71) — нагорещяване (71) — нагорнище (66) — нагорчаване (71) — нагоряване (71) — нагостяване (71) — наготвяне (71) — нагощаване (71) — нагояване (71) — награбване (71) — награбяне (71) — награждаване (71) — награкане (71) — награкване (71) — награняване (71) — нагребване (71) — нагризване (71) — нагрубяване (71) — нагрухане (71) — нагрухване (71) — нагряване (71) — нагъване (71) — нагъзурчване (71) — нагълтане (71) — нагълтване (71) — нагълчаване (71) — нагърбване (71) — нагърбушване (71) — нагърбяне (71) — нагърчване (71) — надаване (71) — надаряване (71) — надбягване (71) — надварване (71) — надваряне (71) — надвесване (71) — надвземане (71) — надвзимане (71) — надвиване (71) — надвикане (71) — надвикване (71) — надвисване (71) — надвишаване (71) — надвнасяне (71) — надграждане (71) — наддаване (71) — надделяване (71) — наддумане (71) — наддумване (71) — надебеление (72) — надебеляване (71) — наджасване (71) — наджаскване (71) — надживяване (71) — наджънване (71) — надземане (71) — надзираване (71) — надзъртане (71) — надзъртване (71) — надигане (71) — надиграване (71) — надипляне (71) — надиране (71) — надишане (71) — надишване (71) — надлъгване (71) — надминаване (71) — надмножество (54) — надмогване (71) — надмощие (72) — надникване (71) — надничане (71) — надничарство (54) — надовличане (71) — надокарване (71) — надолнище (66) — надомъкване (71) — надонасяне (71) — надохождане (71) — надояване (71) — надпиване (71) — надписване (71) — надплащане (71) — надпреварване (71) — надпреваряне (71) — надпрепускане (71) — надпрепускване (71) — надприказване (71) — надприпкване (71) — надпяване (71) — надработване (71) — надраскане (71) — надраскване (71) — надрастване (71) — надребняване (71) — надремване (71) — надробяване (71) — надрусане (71) — надрусване (71) — надрънкане (71) — надрънкване (71) — надрямване (71) — надсвирване (71) — надскачане (71) — надсмиване (71) — надстрояване (71) — надтичване (71) — надуване (71) — надумване (71) — надумкване (71) — надупчване (71) — надушване (71) — надхвърляне (71) — надхитряване (71) — надхитряне (71) — надценяване (71) — надънване (71) — надървяне (71) — надърдорване (71) — надъхване (71) — надяване (71) — надяждане (71) — наедряване (71) — наежване (71) — наелектризиране (71) — наемане (71) — наемничество (54) — нажаляване (71) — наждане (71) — нажежаване (71) — наживяване (71) — нажулване (71) — название (72) — назидаване (71) — назидание (72) — назимане (71) — назлъндисане (71) — назлъндисване (71) — назначаване (71) — назначение (72) — назобане (71) — назобване (71) — назобяване (71) — назоваване (71) — назоване (71) — назорване (71) — назоряне (71) — назряване (71) — назубряне (71) — назъбване (71) — назъбяне (71) — назърване (71) — назъртане (71) — наиграване (71) — наизкачване (71) — наизлизане (71) — наизустяване (71) — наименование (72) — наименуване (71) — накадяване (71) — наказание (72) — наказване (71) — накалване (71) — накаляване (71) — накаляне (71) — накамарване (71) — наканване (71) — накапване (71) — накарване (71) — накастряне (71) — накацане (71) — накацване (71) — накачване (71) — накачулване (71) — наквасване (71) — наквасяне (71) — накипряне (71) — накипяване (71) — накирливяне (71) — накисване (71) — накиселяване (71) — накитване (71) — накичване (71) — наклаждане (71) — накланяне (71) — наклеветяване (71) — наклейване (71) — наклепване (71) — наклонение (72) — наклоняване (71) — наклякане (71) — наклякване (71) — наковаване (71) — накокошинване (71) — наконтване (71) — наконтяне (71) — накопаване (71) — накосяване (71) — накривяване (71) — накупуване (71) — накусване (71) — накуцване (71) — накъдряне (71) — накълваване (71) — накълцане (71) — накълцване (71) — накървавяване (71) — накъркване (71) — накърмване (71) — накърмяне (71) — накърнение (72) — накърняване (71) — накършване (71) — накъсане (71) — накъсване (71) — налагане (71) — налазване (71) — налапане (71) — налапване (71) — належаване (71) — налепване (71) — налепяне (71) — налетяване (71) — наливане (71) — нализване (71) — налискане (71) — налискване (71) — налитане (71) — наличие (72) — наложничество (54) — налокане (71) — налокване (71) — наломотване (71) — наломяване (71) — налудуване (71) — налучване (71) — налучкане (71) —