място (български)

Съществително нарицателно име, среден род, тип 57a

  1. Място: [м.p.] Обозначава местоположение, точка на стоене. Пример: "Вчера бях на едно красиво място" или "Това място е опасно".

Етимология

Фразеологични изрази

Превод

Синоними

Сродни думи

Производни думи