Съществително нарицателно име, среден род, тип 54

  1. Значението на думата все още не е въведено. Можете да го добавите, както и да попълните част от останалата липсваща информация, като щракнете на редактиране.

Етимология

Заето от рус. дело при диал. дяло, старобълг. дѣло, род. п. дѣлесе ἔργον, πρᾶξις (Син. мол., Супр.), сръб. дjело, хърв. dijelo, словен. delo, чеш. dílo, пол. działo, dzieło, в.-луж. dźěło, н.-луж. źěło. Праслав. *dělo, преминало към -es-основи по аналогия с други същ. от ср. род. Обикновено се смята за производна на ИЕ *dheh1- „поставям, правя“ > *dheh1-lo- (вж. дяна) с формант -l-, но е възможна и връзка с лит. dailė „изкуство, занаят“.

Фразеологични изрази

Превод

Синоними

Сродни думи

Производни думи