кълбо (български)

Съществително нарицателно име, среден род, тип 55

 1. Геометрично тяло с крива повърхност, всички точки на която са равноотдалечени от центъра.
 2. Валмо.

Етимология

цслав. клѫбо glomus „кълбо“ (Mikl.), клѫбъкъ calculus „камъче“ (Беседи на Гр. Велики). Праслав. *klǫbъ, *klǫba, *klǫbo със значения „кълбо“, „бедро, става“, „кочан“ (сърбохърв. стар. клуб, клубо „кълбо“, клуба „пън; тазобедрена става“, словен. klob „кълбо“, чеш. kloub „снопче лен; тазобедрена става“, диал. „бедро“, слов. klbо „кълбо, бедро“, пол. kłąb, род.п. kłębu „кълбо, кръг“, г.-луж. kłubk „кълбо“, kłubа „бедро“, д.-луж. kłub „кълбо“, (стар.) „бедро“, полаб. klǫb „бедро“, klǫbak „кълбо“, рус. клуб „кълбо; кочан“, укр. клуб „кълбо“, клуби мн.ч. „бедра“, белор. клуб „кълбо дим; бедро“). Очевидно се касае за смесване на няколко омонимни лексеми от субстратен произход („кълбо“, „тазобедрена става, бедро“, „кочан“). Значението „кълбо“ се среща и в лат. glomus, globus „кълбо“, герм. *klampo-/*klimpo- „буца“ (ст.-сканд. kleppr „буца“, klǫpp „мост от талпи“, ст.-англ. clympre „буца“, д..нем. klamp, klump „буца“) > латв. klambars „буца“. Значението „бедро“ се сближава с бълг. хълбок (< *xlǫbokъ), а значението „кочан“ с *glǫbъ „кочан, стъбло“ (чеш. hlúb, слов. hlúb, пол. głąb, г.-луж. hłub, д.-луж. głub, бълг. диал. глаб, глоб „втулка“) и с герм. *klamb-/*klumb- (ст.-сканд. klumba, klubba „сопа“, англ. club „пика“).

Фразеологични изрази

Превод

 • английски: [[]]
 • арабски: [[]]
 • арменски: [[]]
 • африкаанс: [[]]
 • белоруски: [[]]
 • гръцки: [[]]
 • датски: [[]]
 • есперанто: [[]]
 • естонски: [[]]
 • иврит: [[]]
 • индонезийски: [[]]
 • ирландски: [[]]
 • исландски: [[]]
 • испански: [[]]
 • италиански: [[]]
 • китайски: [[]]
 • корейски: [[]]
 • латвийски: [[]]
 • латински: [[]]
 • литовски: [[]]
 • немски: [[]]
 • норвежки: [[]]
 • персийски: [[]]
 • полски: [[]]
 • португалски: [[]]
 • румънски: [[]]
 • руски: [[]]
 • словашки: [[]]
 • словенски: [[]]
 • сръбски: [[]]
 • тайландски: [[]]
 • турски: [[]]
 • унгарски: [[]]
 • фински: [[]]
 • френски: [[]]
 • холандски: [[]]
 • хърватски: [[]]
 • чешки: [[]]
 • шведски: [[]]
 • японски: [[]]

Синоними

Сродни думи

Производни думи

кълбовиден, полукълбо