Определя се като самоотношение, което обединява вяра в своите сили, способности, енергичност; което се изразява в проява на самоконтрол, последователност, разбиране на себе си. /Васил Г. Мадолев/