Уикиречник:Български/Типове думи/Прилагателни имена

Този списък съдържа прилагателни имена в българския език, като в скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

абаносов (76) — абатски (78) — абдоминален (79) — абисински (78) — абитуриентски (78) — абкхазки (78) — абонаментен (79) — абордажен (79) — аборигенски (78) — абразивен (79) — абсолвентски (78) — абсолютен (79) — абстрактен (79) — абсурден (79) — авангарден (79) — авангардистки (78) — авансов (76) — авантюристичен (79) — авантюристки (78) — авариен (85) — аварски (78) — авгиев (76) — авгиеви (78) — августейши (78) — августински (78) — августовски (78) — авиаторски (78) — авиационен (79) — австралийски (78) — австрийски (78) — автентичен (79) — автобиографичен (79) — автобусен (79) — автогенен (79) — автокефален (79) — автоклавен (79) — автократичен (79) — автоматичен (79) — автоматически (78) — автомобилен (79) — автономен (79) — авторемонтен (79) — авторитарен (79) — авторитетен (79) — авторски (78) — автохтонен (79) — агитаторски (78) — агитационен (79) — агнешки (78) — агностически (78) — аграрен (79) — агрегатен (79) — агресивен (79) — агробиологичен (79) — агрономически (78) — агротехнически (78) — адамов (76) — адаптационен (79) — адаптивен (79) — адвентистки (78) — адвербиален (79) — адвокатски (78) — адекватен (79) — аденоиден (79) — административен (79) — администраторски (78) — адмиралски (78) — адресен (79) — адриатически (78) — адски (78) — аеробен (79) — аеродинамичен (79) — аерозолен (79) — аеронавигационен (79) — аеропланен (79) — ажурен (79) — азбестов (76) — азбучен (79) — азербайджански (78) — азиатски (78) — азойски (78) — азорски (78) — азотен (79) — азотист (76) — академичен (79) — академически (78) — акварелен (79) — акорден (79) — акредитивен (79) — акробатичен (79) — акробатически (78) — акробатски (78) — аксиален (79) — аксиоматичен (79) — активен (79) — актов (76) — актуален (79) — актьорски (78) — акумулаторен (79) — акуратен (79) — акустичен (79) — акустически (78) — акушерски (78) — акцентен (79) — акцидентен (79) — акцизен (79) — акционен (79) — акционерен (79) — акционерски (78) — алармен (76) — албански (78) — албумен (79) — алвеоларен (79) — алгебричен (79) — алегоричен (79) — александрийски (78) — ален (76) — аленочервен (76) — алергичен (79) — алжирски (78) — алитеративен (79) — алитерационен (79) — алкален (79) — алкалоиден (79) — алкохолен (79) — алкохоличен (79) — алогичен (79) — алпийски (78) — алпинистки (78) — алтайски (78) — алтернативен (79) — алтов (76) — алтруистичен (79) — алувиален (79) — алуминиев (76) — алхимичен (79) — алхимически (78) — алчен (79) — аматьорски (78) — амбалажен (79) — амбициозен (79) — амбреажен (79) — амбулантен (79) — амбулаторен (79) — амебовиден (79) — амебоподобен (79) — амелиоративен (79) — американски (78) — аметистов (76) — амониев (76) — амонячен (79) — аморален (79) — амортизационен (79) — аморфен (79) — амплитуден (79) — амфитеатрален (79) — анабиотичен (79) — анадолски (78) — аналгетичен (79) — анален (79) — аналитичен (79) — аналогичен (79) — аналогов (76) — ананасов (76) — анархистичен (79) — анархистки (78) — анархичен (79) — анасонов (76) — анатомичен (79) — анатомически (78) — анахронистичен (79) — анахроничен (79) — анахронически (78) — ангелски (78) — английски (78) — англоегипетски (78) — англоезичен (79) — англосаксонски (78) — ангорски (78) — анекдотичен (79) — анемичен (79) — анестетичен (79) — анилинов (76) — анимационен (79) — анимиран (76) — анимистичен (79) — анкетен (79) — аноден (79) — аномален (79) — анонимен (79) — анормален (79) — ансамблов (76) — антагонистичен (79) — антарктичен (79) — антарктически (78) — антенен (79) — антиамерикански (78) — антивирусен (79) — антивоенен (79) — антигравитационен (79) — антидемократичен (79) — антидържавен (79) — антиимпериалистически (78) — антикварен (79) — антикварски (78) — антиклерикален (79) — антиконституционен (79) — антилски (78) — антимарксистки (78) — антимарксически (78) — антимилитаристичен (79) — антимилитаристически (78) — антинаучен (79) — антиобществен (76) — антипартиен (85) — антипатичен (79) — антипиретичен (79) — антиреволюционен (79) — антирелигиозен (79) — антисемитски (78) — антисептичен (79) — антисиметричен (79) — антисоциален (79) — антисъветски (78) — антитоксичен (79) — антифашистки (78) — антихудожествен (76) — античен (79) — антрацитен (79) — антропогенен () — антропологически (78) — антропоморфен () — аортен (79) — апаратен (79) — апатичен (79) — апашки (78) — апелативен (79) — апелационен (79) — апетитен (79) — апикален (79) — апокалиптичен (79) — апокалиптически (78) — апокрифен (79) — аполитичен (79) — апоплектичен (79) — апостериорен (79) — апостолски (78) — апретурен (79) — априлски (78) — априорен (79) — аптекарски (78) — аптечен (79) — арабаджийски (78) — арабски (78) — арбитражен (79) — арбитърски (78) — арестантски (78) — аржентински (78) — ариергарден (79) — арийски (78) — аристократичен (79) — аристократически (78) — аристотелов (76) — аристофанов (76) — аритметичен (79) — аритметически (78) — аркаден (79) — арктичен (79) — арктически (78) — арматурен (79) — арматуристки (78) — армеен (85) — армейски (78) — арменски (78) — арогантен (79) — ароматен (79) — ароматичен (79) — арсеников (76) — арсенов (76) — артезиански (78) — артелен (79) — артериален (79) — артикулационен (79) — артилерийски (78) — артисал (76) — артистичен (79) — артритен (79) — архаичен (79) — архангелски (78) — археологичен (79) — археологически (78) — археоложки (78) — архиварски (78) — архивен (79) — архиепископски (78) — архиерейски (78) — архимедов (76) — архитектоничен (79) — архитектски (78) — архитектурен (79) — асансьорен (79) — асептичен (79) — асиметричен (79) — асимилаторски (78) — асимилационен (79) — асинхронен (79) — асинхронизиран (76) — асирийски (78) — аскетичен (79) — аскетически (78) — аскорбинов (76) — асонантен (79) — асоциативен (79) — аспирантски (78) — астероиден (79) — астигматичен (79) — астигматически (78) — астматичен (79) — астраганен (76) — астрален (79) — астрологичен (79) — астрологически (78) — астрономичен (79) — астрономически (78) — астрофизически (78) — асфалтен (76) — асфалтов (76) — атавистичен (79) — атакуем (76) — атеистичен (79) — атестационен (79) — атински (78) — атипичен (79) — атически (78) — атлазен (76) — атлантически (78) — атлетичен (79) — атлетически (78) — атмосферен (79) — атомен (79) — атомистичен (79) — атонален (79) — атоничен (79) — атонски (78) — атракционен (79) — атрибутен (79) — атрибутивен (79) — аудиовизуален (79) — аукционен (79) — аурикуларен (79) — афганистански (78) — афирмативен (79) — афишен (79) — афористичен (79) — африкански (78) — ахатов (76) — ахилесов (76) — ахмашки (78) — ахроматичен (79) — ахроматически (78) — ацетиленов (76)

бабешки (78) — бабин (76) — баварски (78) — бавен (79) — бавничък (80) — бавнодвижещ (76) — бавноразвиващ (76) — бавнотечащ (76) — бавноходен (79) — багажен (79) — багрен (76) — багренороден (79) — багрилен (79) — бадемов (76) — базалтов (76) — базарен (79) — базедов (76) — базисен (79) — базов (76) — байганьов (76) — байганьовски (78) — байков (76) — байнов (76) — бакалавърски (78) — бакалски (78) — бакелитен (76) — бактериален (79) — бактериен (85) — бактериологичен (79) — бактериологически (78) — бактериоложки (78) — бакърджийски (78) — бакърен (76) — баладен (79) — балансов (76) — баластен (79) — бален (79) — балетен (79) — балистичен (79) — балкански (78) — балнеоложки (78) — балонен (79) — балсамов (76) — балтийски (78) — бамбуков (76) — банален (79) — бананов (76) — бангладешки (78) — бандажен (79) — бандеролен (79) — бандитски (78) — банкерски (78) — банкетен (79) — банкнотен (79) — банков (76) — бански (78) — барабанен (79) — баражен (79) — бариев (76) — бариерен (79) — барикаден (79) — баритонов (76) — бароков (76) — барометричен (79) — баронски (78) — бартерен (79) — барутен (79) — бархетен (79) — баскетболен (79) — басмен (76) — баснословен (79) — басов (76) — батакчийски (78) — батален (79) — батальонен (79) — батареен (85) — баташки (78) — батериен (85) — бахамски (78) — бацилен (79) — башкирски (78) — бащин (76) — бащински (78) — бдителен (79) — бебешки (78) — бегъл (80) — беден (79) — бедничък (80) — бедняшки (78) — бедрен (76) — бедрест (76) — бедствен (76) — бедуински (78) — бежански (78) — бежов (76) — безавариен (85) — безакцентен (79) — безалкохолен (79) — безапелативен (79) — безапелационен (79) — безатомен (79) — безбожен (79) — безболезнен (76) — безбоязнен (76) — безбрачен (79) — безбрежен (79) — безброден (79) — безброен (85) — безбурен (79) — безверен (84) — безвестен (79) — безветрен (76) — безвкусен (79) — безвластен (79) — безводен (79) — безволев (76) — безволен (79) — безвреден (79) — безвременен (79) — безвъзвратен (79) — безвъздушен (79) — безвъзмезден (79) — безгласен (79) — безграмотен (79) — безграничен (79) — безгрешен (79) — безгрижен (79) — безгръбначен (79) — бездарен (79) — бездеен (85) — бездействен (76) — безделен (79) — бездетен (79) — бездимен (79) — бездиханен (79) — бездомен (79) — бездомнически (78) — бездушен (79) — бездъжден (79) — бездънен (79) — безжалостен (79) — безжизнен (76) — безжичен (79) — беззаветен (79) — беззаконен (79) — беззащитен (79) — беззвезден (79) — беззвучен (79) — безземен (79) — беззлобен (79) — беззрачен (79) — беззъб (76) — безидеен (85) — безизкусен (79) — безизкуствен (76) — безизразен (79) — безизходен (79) — безимен (76) — безименен (79) — безимотен (79) — безинициативен (79) — безинтересен (79) — безирен (76) — безкасов (76) — безквасен (79) — безкласов (76) — безкнижен (79) — безкомпромисен (79) — безконечен (79) — безконтактен (79) — безконтролен (79) — безкористен (79) — безкос (76) — безкостен (79) — безкостилков (76) — безкофеинов (76) — безкраен (85) — безкрак (76) — безкрил (76) — безкритичен (79) — безкръвен (79) — безлесен (79) — безлик (76) — безлистен (79) — безлихвен (76) — безличен (79) — безлунен (79) — безлюден (79) — безмаслен (76) — безмерен (79) — безмесен (79) — безметежен (79) — безмилостен (79) — безмитен (79) — безмлечен (79) — безмозъчен (79) — безморален (79) — безмоторен (79) — безмълвен (79) — безнадежден (79) — безнадзорен (79) — безнаказан (76) — безнаследствен (76) — безначален (79) — безног (76) — безнравствен (76) — безобиден (79) — безоблачен (79) — безобразен (79) — безогледен (79) — безок (76) — безопасен (79) — безоснователен (79) — безосновен (79) — безответен (79) — безотговорен (79) — безотечествен (76) — безотказен (79) — безотлагателен (79) — безотлъчен (79) — безотчетен (79) — безочен (79) — безочлив (76) — безпаметен (79) — безпаричен (79) — безпартиен (85) — безперспективен (79) — безпилотен (79) — безпланов (76) — безплатен (79) — безплоден (79) — безплътен (79) — безпогрешен (79) — безподобен (79) — безподслонен (76) — безпокоен (85) — безпокривен (79) — безполезен (79) — безполов (76) — безпомощен (79) — безпороден (79) — безпорочен (79) — безпорядъчен (79) — безпосочен (79) — безпочвен (76) — безпощаден (79) — безправен (79) — безпределен (79) — безпредметен (79) — безпрекословен (79) — безпрепятствен (76) — безпретенциозен (79) — безпрецедентен (79) — безпризорен (79) — безпримерен (79) — безпримесен (79) — безпринципен (79) — безпристрастен (79) — безпричастен (79) — безпричинен (79) — безприютен (79) — безпроблемен (79) — безпросветен (79) — безпротиворечив (76) — безпътен (79) — безработен (79) — безрадостен (79) — безразборен (79) — безразличен (79) — безразсъден (79) — безреден (79) — безредов (76) — безрезервен (79) — безрезултатен (79) — безрелсов (76) — безрог (76) — безроден (79) — безропотен (79) — безрък (76) — безсеменен (79) — безсилен (79) — безсистемен (79) — безскрупулен (79) — безславен (79) — безследен (79) — безсловесен (79) — безслънчев (76) — безсмислен (76) — безсмъртен (79) — безснежен (79) — безсолен (79) — безсочен (79) — безспирен (79) — безспорен (79) — безсрамен (79) — безсрочен (79) — безстопанствен (76) — безстрастен (79) — безстрашен (79) — безстрашлив (76) — безсъвестен (79) — безсъдържателен (79) — безсъзнателен (79) — безсъмнен (76) — безсънен (79) — безсърдечен (79) — безсъюзен (79) — безтактичен (79) — безтегловен (79) — безтелесен (79) — безтревожен (79) — безукорен (79) — безукоризнен (76) — безумен (79) — безупречен (79) — безусловен (79) — безуспешен (79) — безутешен (79) — безух (76) — безуханен (79) — безучастен (79) — безформен (76) — безхарактерен (79) — безхитростен (79) — безхлебен (79) — безцветен (79) — безцелен (79) — безценен (79) — безцеремонен (79) — безчетен (79) — безчинен (79) — безчислен (76) — безчовечен (79) — безчувствен (76) — безшумен (79) — бейзболен (79) — бейов (76) — бейски (78) — бекярски (78) — белгийски (78) — бележит (76) — белезникав (76) — белетристичен (79) — белилен (79) — белобрад (76) — белогвардейски (78) — белоглав (76) — белоградчишки (78) — белодробен (79) — белокож (76) — белокос (76) — белокрил (76) — белолик (76) — белоног (76) — белоруски (78) — белоснежен (79) — белочел (76) — белтъчен (79) — бенгалски (78) — бензинен (79) — бензинов (76) — бербат (76) — берекетен (79) — берлински (78) — бермудски (78) — бертолетов (76) — бесен (84) — бетонен (79) — библейски (78) — библиографичен (79) — библиографски (78) — библиотекарски (78) — библиотечен (79) — бивачен (79) — биволски (78) — бивш (76) — бигорен (79) — бизнесменски (78) — биквадратен (79) — бикоглав (76) — бил (76) — билабиален (79) — билатерален (79) — билетен (79) — билионен (79) — билкарски (78) — билков (76) — билярден (79) — биметаличен (79) — бинарен (79) — биогенетичен (79) — биографичен (79) — биографически (78) — биографски (78) — биологичен (79) — биологически (78) — биоложки (78) — биоплазмен (76) — биохимичен (79) — биохимически (78) — биполярен (79) — бирен (76) — бирмански (78) — бирнически (78) — бисексуален (79) — бисерен (79) — бисквитен (76) — бистроструен (85) — бистър (80) — бит (76) — битов (76) — битуминозен (79) — бифокален (79) — бишнат (76) — благ (76) — благоверен (79) — благовиден (79) — благовонен (79) — благовременен (79) — благовъзпитан (76) — благоговеен (85) — благодарен (79) — благодарствен (76) — благодатен (79) — благодетелен (79) — благодушен (79) — благожелателен (79) — благозвучен (79) — благонадежден (79) — благонамерен (79) — благонравен (79) — благообразен (79) — благоомаен (85) — благополучен (79) — благоприличен (79) — благопристоен (85) — благоприятен (79) — благоразположен (76) — благоразумен (79) — благороден (79) — благороднически (78) — благосклонен (79) — благословен (79) — благотворен (79) — благотворителен (79) — благоустроен (76) — благоухаен (85) — благоуханен (79) — благочестив (76) — благочинен (79) — блажен (79) — блаженопочиващ (76) — бланков (76) — бластерен (79) — блатен (79) — блатист (76) — блед (76) — бледен (79) — бледничък (80) — бледожълт (76) — бледожълтеникав (76) — бледозелен (76) — бледозлатист (76) — бледокафяв (76) — бледолик (76) — бледолилав (76) — бледоморав (76) — бледорозов (76) — бледосин (86) — ближен (79) — близичък (80) — близковременен (79) — близкоизточен (79) — близкородствен (76) — близкостоящ (76) — близнашки (78) — близолежащ (76) — близък (80) — блоков (76) — блуден (79) — блудкав (76) — блуднически (78) — блудствен (76) — блюдолизнически (78) — бляскав (76) — бобен (76) — бобов (76) — бобовиден (79) — бобров (76) — богат (76) — богаташки (78) — богатски (78) — богобоязлив (76) — боговдъхновен (76) — богоизбран (76) — богомилски (78) — богоотстъпнически (78) — богоподобен (79) — богопомазан (76) — богородичен (79) — богословски (78) — богослужебен (79) — богоугоден (79) — богохулен (79) — бодлив (76) — бодлокож (76) — бодър (80) — боеви (78) — боен (85) — боеспособен (79) — божествен (76) — божи (78) — божуров (76) — бозав (76) — бозавокафяв (76) — боклукчийски (78) — боклучав (76) — боксов (76) — боксьорски (78) — болезнен (76) — болен (79) — болестен (79) — болестотворен (79) — болкоуспокоителен (79) — болкоуспокояващ (76) — болнав (76) — болничав (76) — болничен (79) — болничък (80) — болшевишки (78) — болярски (78) — бомбардировъчен (79) — бомбастичен (79) — бомбен (76) — бомбоустойчив (76) — бонбонен (79) — бонов (76) — борбен (76) — борден (79) — бордов (76) — бордюрен (79) — боров (76) — борсов (76) — борчески (78) — бос (76) — босилков (76) — босичък (80) — босненски (78) — босокрак (76) — босоног (76) — бостански (78) — босяшки (78) — ботаничен (79) — ботанически (78) — ботушарски (78) — бохемски (78) — боцмански (78) — бояджийски (78) — боязлив (76) — бравурен (79) — брадат (76) — бразилски (78) — брайлов (76) — бракониерски (78) — бракоразводен (79) — браншов (76) — братов (76) — братоубийствен (76) — братски (78) — браунов (76) — брачен (79) — брашнарски (78) — брашнен (76) — брашнест (76) — брегови (78) — брезентен (79) — брезентов (76) — брезов (76) — бременен (79) — бригаден (79) — бригадирски (78) — брикетен (79) — брилянтен (79) — британски (78) — броен (85) — броим (76) — бройлерен (79) — брокатен (76) — бромов (76) — бронебоен (85) — броневи (78) — броненосен (79) — бронетанков (76) — бронзов (76) — брониран (76) — бронхиален (79) — бронхитен (79) — броячен (79) — брутален (79) — брутализиран (76) — брутен (79) — бръз (82) — бръснарски (78) — бръснещ (76) — бръчкав (76) — бръшлянен (79) — бръшлянов (76) — брюкселски (78) — брястов (76) — бубарски (78) — бубен (79) — буден (79) — будистки (78) — буен (85) — бузест (76) — буквален (79) — буквен (76) — буквоедски (78) — буквоподобен (79) — буков (76) — булев (76) — булеварден (79) — булчин (76) — булчински (78) — бунарски (78) — бунтарски (78) — бунтовен (79) — бунтовнически (78) — бунтовнишки (78) — бургаски (78) — бургундски (78) — бурен (79) — буреносен (79) — буржоазен (79) — бутален (79) — бутафорен (79) — бутилков (76) — бутонен (79) — буферен (79) — буфериран (76) — бухалковиден (79) — бухлат (76) — бъбрековиден (79) — бъбречен (79) — бъбрив (76) — бъден (79) — бъдещ (76) — бъзлив (76) — бъзов (76) — българомохамедански (78) — български (78) — бърз (76) — бързичък (80) — бързовтасващ (76) — бързодействуващ (76) — бързозареждащ (76) — бързокрил (76) — бързомислещ (76) — бързоподвижен (79) — бързопреходен (79) — бързоразвалящ (76) — бързорежещ (76) — бързорък (76) — бързосмятащ (76) — бързострелящ (76) — бързоструен (85) — бързосхващащ (76) — бързоходен (79) — бърнест (76) — бъчварски (78) — бъчвообразен (79) — бюджетарен (79) — бюджетен (79) — бюрократичен (79) — бюрократически (78) — бял (81)

вавилонски (78) — вагабонтски (78) — вагнеров (76) — вагнеровски (78) — вагонен (79) — вагоноремонтен (79) — вагоностроителен (79) — ваджишки (78) — важен (79) — вазелинов (76) — вазомоторен (79) — вакантен (79) — ваканционен (79) — вакарелски (78) — вакумен (79) — вакъл (80) — валентен (79) — валерианов (76) — валиден (79) — валийски (78) — валонски (78) — валсов (76) — валутен (79) — валцов (76) — валчест (76) — вандалски (78) — варварски (78) — варен (76) — вариационен (79) — вариетен (79) — вариететен (79) — варикозен (79) — варненски (78) — варов (76) — варовиков (76) — варовит (76) — вартоломеев (76) — васален (79) — вафлен (76) — вахтов (76) — ваятелски (78) — вдаден (76) — вдетинен (76) — вдовишки (78) — вдъхновен (76) — вдъхновителен (79) — вегетариански (78) — вегетативен (79) — вегетационен (79) — ведически (78) — ведомствен (76) — ведър (80) — вежлив (76) — вездесъщ (76) — везирски (78) — вековен (79) — вековечен (79) — векторен (79) — веларен (79) — велик (76) — великански (78) — великденски (78) — великобългарски (78) — великодушен (79) — великолепен (79) — великоруски (78) — величав (76) — величайши (78) — величествен (76) — велосипеден (79) — велурен (76) — венерин (76) — венерически (78) — венециански (78) — венозен (79) — вентилаторен (79) — вентилационен (79) — венчален (79) — вербален (79) — верен (84) — верижен (79) — верификационен (79) — верноподанически (78) — вероизповеден (79) — вероломен (79) — вероотстъпнически (78) — веротърпим (76) — вероятен (79) — вероятностен (79) — верски (78) — вертебрален (79) — вертикален (79) — верующ (76) — весел (76) — веселяшки (78) — вестителски (78) — вестникарски (78) — ветеринарен (79) — ветрен (76) — ветрилообразен (79) — ветровит (76) — ветроупорен (79) — вехт (76) — вехтозаветен (79) — вехтошарски (78) — вечен (79) — вечерен (79) — вечнозелен (76) — вещ (76) — вещеви (78) — вещен (79) — веществен (76) — взаимен (79) — взаимнозависим (76) — взаимноизгоден (79) — взаимозависим (76) — взаимозаменяем (76) — взаимоизгоден (79) — взаимоизключващ (76) — взаимоосигурителен (79) — взаимоспомагателен (79) — взводен (79) — взискателен (79) — взломен (79) — взривен (79) — взривобезопасен (79) — взривоопасен (79) — вибрационен (79) — вибробетонен (79) — виден (79) — видеозаписен (79) — видеосензорен (79) — видеотерминален (79) — видеофонен (79) — видим (76) — видов (76) — видров (76) — виенски (78) — виетнамски (78) — византийски (78) — визитен (79) — визуален (79) — викингски (78) — викториански (78) — вилаетски (78) — вилкообразен (79) — вилообразен (79) — вимест (76) — винарски (78) — винен (76) — виненочервен (76) — винителен (79) — винкелов (76) — виноват (76) — виновен (79) — винопроизводителен (79) — винпромски (78) — винтов (76) — винтяжен (79) — виолетов (76) — виолетовочервен (76) — виолинов (76) — вироглав (76) — виртуален (79) — виртуозен (79) — вирулентен (79) — вирусен (79) — вискозен (79) — висок (76) — високичък (80) — високоволтов (76) — високодоговорящ (76) — висококалоричен (79) — висококачествен (76) — висококвалифициран (76) — високомерен (79) — високоморален (79) — високонапорен (79) — високонравен (79) — високонравствен (76) — високообразован (76) — високопарен (79) — високопланински (78) — високоплатен (76) — високоподстриган (76) — високопоставен (76) — високопреосвещен (76) — високопродуктивен (79) — високопроизводителен (79) — високорадиоактивен (79) — високоразвит (76) — високосен (79) — високоскоростен (79) — високостеблен (76) — високоуважаван (76) — високохолестеролен (79) — високочестотен (79) — високочувствителен (79) — височайш (76) — височинен (79) — височък (80) — висцерален (79) — висш (77) — висшестоящ (76) — витален (79) — витаминен (79) — витаминозен (79) — витлов (76) — витлообразен (79) — виторог (76) — витринен (79) — вихрен (76) — вихров (76) — вихрообразен (79) — вицекралски (78) — вишестоящ (76) — вишнев (76) — вишневочервен (76) — вишнен (76) — вишненочервен (76) — вишнов (76) — вкаменен (76) — включвателен (79) — включен (76) — вкусен (79) — вкусов (76) — влагалищен (79) — владайски (78) — владелчески (78) — владетелски (78) — владишки (78) — влажен (79) — влакнен (76) — влакнест (76) — влакновиден (79) — влакнодаен (85) — влаков (76) — власат (76) — власест (76) — властващ (76) — властвуващ (76) — властен (79) — властнически (78) — властолюбив (76) — влашки (78) — влечугоиден (79) — влиятелен (79) — влогов (76) — влюбен (76) — влюбчив (76) — вменяем (76) — внезапен (79) — внимателен (79) — вносен (79) — внушителен (79) — воалажен (79) — водевилен (79) — воден (79) — воденичарски (78) — воденичен (79) — водещ (76) — воднист (76) — водноелектрически (78) — водносилов (76) — водноцветен (79) — водозащитен (79) — водоизмервателен (79) — водолазен (79) — водолечебен (79) — водомерен (79) — водонапорен (79) — водонепроницаем (76) — водоотводен (79) — водоотливен (79) — водоочистителен (79) — водопроводен (79) — водоравен (79) — водораслен (76) — водороден (79) — водосборен (79) — водоснабден (76) — водосточен (79) — водосъбирателен (79) — военен (79) — военновременен (79) — военновъздушен (79) — военнокомандуващ (76) — военноморски (78) — военнопленически (78) — военнополеви (78) — военнополитически (78) — военнослужещ (76) — военносъдебен (79) — военнотопографски (78) — войнишки (78) — войнолюбив (76) — войнствен (76) — войскови (78) — вокален (79) — воларски (78) — волев (76) — волеви (78) — волейболен (79) — волен (79) — волнодумен (79) — волнонаемен (79) — воловски (78) — волски (78) — волтериански (78) — волтов (76) — волфрамов (76) — вонещ (76) — восъчен (79) — вперен (76) — впечатлителен (79) — впрегатен (79) — врабчи (87) — врабчов (76) — враждебен (79) — вражески (78) — вразумителен (79) — вран (76) — вратен (79) — вреден (79) — вредителен (79) — вредителски (78) — времеви (78) — временен (79) — времепространствен (76) — вретеновиден (79) — вретенообразен (79) — вроден (76) — връхен (79) — връшки (78) — врязан (76) — врял (81) — всеблаг (76) — всебългарски (78) — всевечен (79) — всевиждащ (76) — всевишен (79) — всевластен (79) — всевъзможен (79) — всезнаен (85) — всезнаещ (76) — всеизвестен (79) — всекидневен (79) — всекичасен (79) — вселенски (78) — всемерен (79) — всемирен (79) — всемогъщ (76) — всемощен (79) — всемъдър (80) — всенароден (79) — всенощен (79) — всеобемен (79) — всеобладаващ (76) — всеобхватен (79) — всеобхващащ (76) — всеобщ (76) — всеотдаден (76) — всеотдаен (85) — всепобеждаващ (76) — всепризнат (76) — всепроникващ (76) — всерусийски (78) — всесветски (78) — всесилен (79) — всеславен (79) — всеславянски (78) — всестранен (79) — всесъюзен (79) — всецял (81) — всеяден (79) — всмукан (76) — всмукателен (79) — встъпителен (79) — всякогашен (79) — втален (76) — вторичен (79) — второбрачен (79) — второгодишен (79) — второкачествен (76) — второкласен (79) — второразреден (84) — второстепенен (79) — втренчен (76) — втрещен (76) — втулков (76) — вуйчов (76) — вулгарен (79) — вулканичен (79) — вулканически (78) — входен (79) — входов (76) — входящ (76) — вцепенен (76) — вчерашен (79) — вчовечен (76) — въведителен (79) — въводителен (79) — въглен (76) — въгленочерен (79) — въглероден (79) — въглищен (79) — въдичарски (78) — въжарски (78) — въжделен (76) — въжен (76) — възблед (76) — възбледен (79) — възбуден (76) — възбудителен (79) — възбял (81) — възвисок (76) — възвишен (76) — възвратен (79) — възвратим (76) — възвръщаем (76) — възглупав (76) — възголям (81) — възгорчив (76) — въздебел (76) — въздебеличък (80) — въздребен (79) — въздухолюбив (76) — въздухообразен (79) — въздухоплавателен (79) — въздушен (79) — въздушнодесантен (79) — въздушнореактивен (79) — въздълъг (80) — въздържан (76) — въздържателен (79) — възжълт (76) — въззелен (76) — възкафяв (76) — възкисел (76) — възклицателен (79) — възкъс (76) — възлегнал (76) — възлест (76) — възлов (76) — възловат (76) — възлюблен (76) — възмалък (80) — възможен (79) — възморав (76) — възмутен (76) — възмутителен (79) — възнисък (80) — възобновен (76) — възобновителен (79) — възпален (76) — възпалителен (79) — възпитателен (79) — възпламеним (76) — възпламенителен (79) — възпламеняем (76) — възпоменателен (79) — възприемлив (76) — възприемчив (76) — възприет (76) — възпроизводим (76) — възпроизводителен (79) — възпротивителен (79) — възпълен (79) — възпълничък (80) — възпян (76) — възрастен (79) — възрастов (76) — възроден (76) — възродителен (79) — възрожденски (78) — възсин (86) — възслаб (76) — възсладък (80) — възсолен (76) — възстановителен (79) — възстар (76) — възсуров (76) — възтежичък (80) — възтежък (80) — възтесен (84) — възтопъл (80) — възторжен (76) — възтъмен (79) — възтънък (80) — възхвалителен (79) — възхитен (76) — възхитителен (79) — възходен (79) — възходящ (76) — възчервен (76) — възчерен (79) — вълнен (76) — вълнест (76) — вълнист (76) — вълнов (76) — вълновиден (79) — вълнодаен (85) — вълнообразен (79) — вълчи (78) — вълшебен (79) — вънкашен (79) — външен (79) — външнополитически (78) — външнотърговски (78) — въображаем (76) — въодушевен (76) — въодушевителен (79) — въоръжен (76) — въпиещ (76) — въплътен (76) — въпросен (79) — въпросителен (79) — върбишки (78) — върбов (76) — вървен (76) — върл (76) — въртелив (76) — въртоглав (76) — върхов (76) — върховат (76) — върховен (79) — въстанически (78) — вътрешен (79) — вътрешнопартиен (85) — вътрешнополитически (78) — вътрешноядрен (76) — въшкав (76) — въшлив (76) — вял (76) — вярващ (76) — вятърен (79) — вятърничав (76)

габаритен (79) — габров (76) — габровски (78) — гагарински (78) — гадателски (78) — гаден (79) — гаечен (79) — газгенераторен (79) — газен (76) — газиран (76) — газов (76) — газообразен (79) — газоотводен (79) — газопроводен (79) — галактичен (79) — галактически (78) — галантен (79) — галантериен (85) — галванизиран (76) — галваничен (79) — галванически (78) — галедански (78) — гален (76) — галилейски (78) — галицийски (78) — галски (78) — гальовен (79) — гаменски (78) — ганайски (78) — гангренозен (79) — гангстерски (78) — гаранционен (79) — гарванов (76) — гарвански (78) — гардеробен (79) — гарнизонен (79) — гаров (76) — гасен (76) — гаснещ (76) — гастритен (79) — гастрономичен (79) — гастрономически (78) — гащат (76) — гвардейски (78) — гвинейски (78) — генеалогичен (79) — генерален (79) — генералски (78) — генералщабен (79) — генеративен (79) — генераторен (79) — генетичен (79) — генетически (78) — гениален (79) — генитален (79) — географически (78) — географски (78) — геодезен (79) — геодезки (78) — геологически (78) — геоложки (78) — геометричен (79) — геометрически (78) — геоцентричен (79) — гербов (76) — германски (78) — героичен (79) — геройски (78) — гетовски (78) — гешефтарски (78) — гибелен (79) — гигантски (78) — гиздав (76) — гимназиален (79) — гимнастически (78) — гинекологичен (79) — гинекологически (78) — гинеколожки (78) — гипсов (76) — главен (79) — главнокомандуващ (76) — главоболен (79) — главозамаян (76) — главоломен (79) — главоног (76) — глаголен (79) — гладен (79) — гладиаторски (78) — гладкоцевен (79) — гладък (80) — гламав (76) — гланцов (76) — гласен (79) — гласов (76) — гласовит (76) — глауберов (76) — гледен (79) — гледжосан (76) — глезенен (79) — глинен (76) — глинест (76) — глистав (76) — глистен (79) — глицеринов (76) — глобален (79) — глогов (76) — глупав (76) — глупавичък (80) — глупашки (78) — глуповат (76) — глутен (79) — глух (76) — глухоням (81) — гневен (79) — гневлив (76) — гнездов (76) — гнездови (78) — гнездовиден (79) — гнидав (76) — гниещ (76) — гнил (76) — гноен (85) — гносеологичен (79) — гностичен (79) — гнусен (79) — гнуслив (76) — говедовъден (79) — говежди (78) — говорен (79) — говорим (76) — говорителен (79) — говорлив (76) — годежен (79) — годен (79) — годишен (79) — гол (76) — големичък (80) — голобрад (76) — голов (76) — гологлав (76) — голосеменен (79) — голословен (79) — голям (81) — гондолиерски (78) — горд (76) — горделив (76) — гордиев (76) — гореизброен (76) — гореизложен (76) — гореказан (76) — горен (79) — гореописан (76) — горепосочен (76) — гореспоменат (76) — горест (76) — горестен (79) — горестоящ (76) — горещ (76) — горивен (79) — горист (76) — горкичък (80) — гороломен (79) — горски (78) — горчив (76) — горък (80) — госен (79) — господарски (78) — господен (79) — гостолюбив (76) — гостоприемен (79) — готварски (78) — готвен (76) — готин (76) — готически (78) — готов (76) — готовански (78) — готски (78) — грабителски (78) — граблив (76) — гравиметричен (79) — гравитационен (79) — гравьорски (78) — градивен (79) — градиентен (79) — градинарски (78) — градински (78) — градобитен (79) — градоносен (79) — градоустройствен (76) — градски (78) — градуиран (76) — граждански (78) — грамаден (79) — граматичен (79) — граматически (78) — грамотен (79) — грамофонен (79) — гранатен (79) — грандиозен (79) — гранив (76) — гранитен (79) — гранитовиден (79) — граничарски (78) — граничен (79) — грануларен (79) — гранулиран (76) — грануломен (79) — грапав (76) — гратисен (79) — графитен (79) — графичен (79) — графически (78) — графски (78) — грахов (76) — граховиден (79) — грациозен (79) — гребеновиден (79) — грегориански (78) — гренландски (78) — греховен (79) — грешащ (76) — грешен (79) — греян (76) — гривест (76) — григориански (78) — грижлив (76) — грижовен (79) — гримиран (76) — гринуички (78) — грипозен (79) — гробарски (78) — гробен (79) — гробищен (79) — гробовен (79) — гроздов (76) — гроздовиден (79) — грозен (79) — грозничък (80) — грозноват (76) — гротесков (76) — груб (76) — грубичък (80) — грубиянски (78) — грубоват (76) — грузински (78) — групов (76) — гръбен (79) — гръбначен (79) — гръден (79) — гръдоболен (79) — гръмлив (76) — гръмнат (76) — гръмовен (79) — гръмовит (76) — гръмогласен (79) — гръмоносен (79) — гръмотевичен (79) — гръмък (80) — грънчарски (78) — гръцки (78) — губернаторски (78) — гузен (79) — гуляйджийски (78) — гумен (76) — гурелив (76) — гушав (76) — гушест (76) — гущеров (76) — гущерообразен (79) — гущероподобен (79) — гъбав (76) — гъбен (76) — гъбест (76) — гъбовиден (79) — гъбообразен (79) — гъвкав (76) — гъвък (80) — гъгнив (76) — гълъбов (76) — гърбав (76) — гърбат (76) — гърдест (76) — гърлен (76) — гърлест (76) — гърчав (76) — гъсеничав (76) — гъсеничен (79) — гъст (76) — гъстичък (80) — гъстонаселен (76) — гъстообрасъл (80) — гъши (78) — гьонен (79) — гюлов (76) — гюрултаджийски (78)

давилов (76) — давностен (79) — дажбен (76) — дактилен (79) — дактиличен (79) — дактилоскопичен (79) — далачен (79) — далекобоен (85) — далекоизточен (79) — далечен (79) — далматински (78) — далновиден (79) — дамгосан (76) — дамоклев (76) — дамски (78) — дантелен (76) — данъчен (79) — даракчийски (78) — дарвиновски (78) — даровит (76) — даскалски (78) — дателен (79) — датски (78) — дафинов (76) — двадесетгодишен (79) — двадесетичен (79) — дванадесетгодишен (79) — дванадесетичен (79) — дванадесетопръстен (79) — дванадесетостенен (79) — двегодишен (79) — двестагодишен (79) — двигателен (79) — движещ (76) — движим (76) — двоен (85) — двоичен (79) — двойнодишащ (76) — двойнотарифен (79) — двойнствен (76) — двойствен (76) — дворен (79) — дворцов (76) — дворянски (78) — двояк (76) — двуактен (79) — двуатомен (79) — двубрачен (79) — двубуквен (76) — двувалентен (79) — двувременен (79) — двувръх (82) — двуглав (76) — двугласен (79) — двугодишен (79) — двугръб (82) — двудневен (79) — двудомен (79) — двуезичен (79) — двуелементен (79) — двуетажен (79) — двужилен (79) — двужичен (79) — двузначен (79) — двуизмерен (79) — двукамарен (79) — двукамерен (79) — двуконен (79) — двукопитен (79) — двукрак (76) — двукратен (79) — двукрил (76) — двукрилен (79) — двулампов (76) — двулик (76) — двулистен (79) — двуличен (79) — двумачтов (76) — двумерен (79) — двумесечен (79) — двуместен (79) — двуметален (79) — двуметров (76) — двумоторен (79) — двуног (76) — двуобразен (79) — двуосен (79) — двуосновен (79) — двуостър (80) — двупалубен (79) — двупартиен (85) — двупистов (76) — двупластов (76) — двупозиционен (79) — двуполов (76) — двуполюсен (79) — двупосочен (79) — двуразделен (79) — двураменен (79) — двуреден (79) — двурог (76) — двурък (76) — двусвързан (76) — двуседмичен (79) — двусеменен (79) — двусменен (79) — двусмислен (76) — двусричен (79) — двустаен (85) — двустенен (79) — двустранен (79) — двустъпен (79) — двутомен (79) — двуустен (79) — двуутробен (79) — двуфазен (79) — двуфокусен (79) — двуцветен (79) — двуцевен (79) — двуцилиндров (76) — двуцифрен (76) — двуцифров (76) — двучасов (76) — двучерупков (76) — двучленен (79) — двуяйчен (79) — дебаркационен (79) — дебел (76) — дебелашки (78) — дебеличък (80) — дебелоглав (76) — дебелокож (76) — дебелокор (76) — дебелоок (76) — дебелостъблен (76) — дебитен (79) — дебиторен (79) — дебнещ (76) — деветгодишен (79) — деветдесетгодишен (79) — деветнадесетгодишен (79) — деветократен (79) — деветорен (79) — деветосептемврийски (78) — девизен (79) — девически (78) — девствен (76) — дегенеративен (79) — дедуктивен (79) — деен (85) — дееспособен (79) — дежурен (79) — дезинтеграторен (79) — дезинфекционен (79) — действен (76) — действителен (79) — декадентен (79) — декадентски (78) — декартов (76) — декемврийски (78) — декламаторски (78) — декларативен (79) — декласиран (76) — деклинационен (79) — декоративен (79) — делен (79) — делийски (78) — деликатен (79) — деликатесен (79) — делим (76) — делителен (79) — делничен (79) — делови (78) — деловит (76) — делфийски (78) — демагогски (78) — демаркационен (79) — демобилизационен (79) — демографски (78) — демодиран (76) — демократичен (79) — демократически (78) — демоничен (79) — демонски (78) — демонстративен (79) — демонстрационен (79) — деноминативен (79) — денонощен (79) — депозиран (76) — депозитен (79) — депонентен (79) — депресивен (79) — депутатски (78) — деребейски (78) — десантен (79) — десен (84) — десертен (79) — десетгодишен (79) — десетдневен (79) — десетичен (79) — десеткилометров (76) — десетметров (76) — десетминутен (79) — десетокласен (79) — десетокрак (76) — десетократен (79) — десетолистен (79) — десетопръстен (79) — десеторен (79) — десетостенен (79) — десетоъгълен (79) — десинхронизиран (76) — дескриптивен (79) — десничарски (78) — деспотичен (79) — деспотически (78) — дестабилизиран (76) — дестилационен (79) — дестилиран (76) — деструктивен (79) — детайлен (79) — детайлиран (76) — детективски (78) — детекторен (79) — детероден (79) — детински (78) — детриментален (78) - детритен (79) — детски (78) — дефектен (79) — дефективен (79) — дефектирал (76) — дефиниран (76) — дефинитивен (79) — дефицитен (79) — дефокусиран (76) — деятелен (79) — джазов (76) — джентълменски (78) — джибров (76) — джинсов (76) — джобен (79) — диабетичен (79) — диагностичен (79) — диагонален (79) — диаграмен (79) — диакритичен (79) — диалектен (79) — диалектически (78) — диалогичен (79) — диалогов (76) — диамантен (76) — диаметрален (79) — диапозитивен (79) — диафрагмен (76) — див (76) — дивашки (78) — дивен (79) — дивергентен (79) — диверсантски (78) — диверсионен (79) — дивизионен (79) — диворастящ (76) — дигитален (79) — дидактичен (79) — диетичен (79) — дизайнерски (78) — дизелов (76) — дизентериен (85) — дикенсов (76) — диктаторски (78) — дикторски (78) — дилетантски (78) — дилувиален (79) — димен (79) — димитровски (78) — динамитен (79) — динамичен (79) — динамически (78) — династичен (79) — динен (76) — дионисиев (76) — дипломатичен (79) — дипломатически (78) — дипломен (79) — дипломиран (76) — директен (79) — директивен (79) — директориен (85) — директорски (78) — дирекционен (79) — дирен (76) — диригентски (78) — дисекционен (79) — дисидентски (78) — дискантов (76) — дискетен (79) — дисков (76) — дисководещ (76) — дискотечен (79) — дискретен (79) — дискретизиран (76) — дискриминационен (79) — дискусионен (79) — дисонантен (79) — дисониращ (76) — диспечерски (78) — диспропорционален (79) — дистанционен (79) — дистрибуторски (78) — дисхармоничен (79) — дисциплинарен (79) — дисциплиниран (76) — диференциален (79) — диференциран (76) — дифракционен (79) — дифузен (79) — дифузионен (79) — дихателен (79) — дихотомен (79) — длъгнест (76) — длъжен (79) — длъжностен (79) — дневален (79) — дневен (79) — днескашен (79) — днешен (79) — добавъчен (79) — добивен (79) — доблестен (79) — доближен (76) — добричък (80) — доброволен (79) — доброволчески (78) — добродетелен (79) — добродушен (79) — доброжелателен (79) — доброжелателски (78) — доброкачествен (76) — добронамерен (76) — добросъвестен (79) — добросърдечен (79) — добросъседски (78) — добруджански (78) — добър (80) — доварен (76) — доверен (76) — доверителен (79) — доверчив (76) — довоенен (79) — доволен (79) — довчерашен (79) — довършителен (79) — догадлив (76) — догматичен (79) — договорен (79) — договориран (76) — доен (85) — доживотен (79) — доизкусурен (76) — доизпипан (76) — доизработен (76) — доизсушен (76) — доилен (79) — доисторически (78) — доказателен (79) — доказателствен (76) — доказуем (76) — докачителен (79) — докачлив (76) — докладен (79) — докторски (78) — доктринален (79) — доктринен (79) — доктринерски (78) — документален (79) — документен (79) — документиран (76) — доларен (79) — доларов (76) — долен (79) — долинен (79) — долноземски (78) — долнокачествен (76) — долнопробен (79) — доловим (76) — долуизброен (76) — долуизложен (76) — долуозначен (76) — долуподписан (76) — долупосочен (76) — долуспоменат (76) — долустоящ (76) — домакински (78) — доматен (76) — домашарски (78) — домашен (79) — домен (79) — доменен (79) — доминантен (79) — доминикански (78) — домов (76) — доморасъл (80) — домошарски (78) — донаучен (79) — донжуански (78) — донкихотовски (78) — донски (78) — дооктомврийски (78) — доосвобожденски (78) — допирателен (79) — допирен (79) — дописен (79) — допотопен (79) — допустим (76) — допълнителен (79) — дореволюционен (79) — дорест (76) — дорийски (78) — дорсален (79) — досаден (79) — досадлив (76) — досегаем (76) — досегашен (79) — досептемврийски (78) — досетлив (76) — доскорошен (79) — дословен (79) — достатъчен (79) — достигаем (76) — достижим (76) — достоверен (79) — достоен (85) — достолепен (79) — достопаметен (79) — достопочтен (76) — достоуважаван (76) — достъпен (79) — дотеглив (76) — дотиквачен (79) — дотогавашен (79) — доходен (79) — доходоносен (79) — доцентски (78) — дочен (76) — драг (76) — драгалевски (78) — драговолен (79) — драгоценен (79) — драгунски (78) — дразним (76) — дразнителен (79) — драконов (76) — драконовски (78) — драматичен (79) — драматически (78) — драматургически (78) — драстичен (79) — дребен (79) — дребнав (76) — дребничък (80) — дребнобуржоазен (79) — дребнозърнест (76) — дребнолист (76) — дребнолистен (79) — дребноръст (76) — дребнособственически (78) — дребностоков (76) — древен (79) — древногермански (78) — древногръцки (78) — древноеврейски (78) — древнокелтски (78) — древноримски (78) — древносирийски (78) — дрезгав (76) — дрезденски (78) — дремлив (76) — дренажен (79) — дрехарски (78) — дрипав (76) — дробен (79) — дрогериен (85) — дроселен (79) — друг (76) — другарски (78) — друговерски (78) — другоземен (79) — другопланетен (79) — другорасов (76) — другоселски (78) — дружбашки (78) — дружелюбен (79) — дружен (79) — дружески (78) — дружествен (76) — дружинен (79) — друидски (78) — дръглив (76) — дръзновен (76) — дръпнат (76) — дрянов (76) — дряновски (78) — дуалистичен (79) — дуалистически (78) — дублетен (79) — думбазки (78) — дунавски (78) — дунапренов (76) — дундест (76) — дупест (76) — дуплексен (79) — дупчест (76) — дуранколашки (78) — духателен (79) — духов (76) — духовен (79) — духовит (76) — духовнически (78) — душевен (79) — душевноболен (79) — душегубен (79) — душен (79) — душмански (78) — душов (76) — дъбилен (79) — дъблински (78) — дъбов (76) — дъвкан (76) — дъвкателен (79) — дъгов (76) — дъговиден (79) — дъгообразен (79) — дъжделив (76) — дъждовален (79) — дъждовен (79) — дъждовит (76) — дъждоносен (79) — дълбок (76) — дълбоководен (79) — дълбокомислен (76) — дълбокоморски (78) — дълбокосмислен (76) — дълбочинен (79) — дългобоен (85) — дългобрад (76) — дълговат (76) — дълговечен (79) — дълговлакнест (76) — дълговлас (76) — дълговременен (79) — дългогодишен (79) — дългокос (76) — дългокрак (76) — дълголетен (79) — дълголик (76) — дългометражен (79) — дългоног (76) — дългоочакван (76) — дългоперест (76) — дългорък (76) — дългосвирещ (76) — дългосрочен (79) — дълготраен (85) — дълготърпелив (76) — дългоух (76) — дългунест (76) — дългурест (76) — дължим (76) — дълъг (80) — дънен (79) — дънест (76) — дънков (76) — дърварски (78) — дървен (76) — дървесен (79) — дървесинен (79) — дървовиден (79) — дърводелски (78) — дърводобивен (79) — дървообработвателен (79) — дървообработващ (76) — дървоподобен (79) — дърворежещ (76) — дървояден (79) — държавен (79) — държавнически (78) — държавноправен (79) — държавностопански (78) — държалив (76) — държелив (76) — дързък (82a) — дърт (76) — дъскорезен (79) — дъсчен (76) — дъхав (76) — дъщерен (79) — дюкянджийски (78) — дюлгерски (78) — дюлев (76) — дяволит (76) — дяволски (78) — дядов (76) — дядовски (78) — дяконски (78) — дялов (76) — дясностоящ (76)

ебонитен (79) — ебонитов (76) — евакуационен (79) —hjgl евангелистки (78) — евангелски (78) — евгеничен (79) — евентуален (79) — евин (76) — евкалиптов (76) — евклидов (76) — еволюционен (79) — евразийски (78) — еврейски (78) — евристичен (79) — европейски (78) — евтин (76) — евфемистичен (79) — евфонически (78) — егейски (78) — египетски (78) — егоистичен (79) — егоцентричен (79) — едемски (78) — единадесетгодишен (79) — единен (79) — единичен (79) — единовластен (79) — единодушен (79) — единомислещ (76) — единороден (79) — единосъщ (76) — единосъщен (79) — единствен (76) — едипов (76) — еднакъв (80) — едничък (80) — едноактен (79) — едноатомен (79) — еднобагрен (76) — еднобрачен (79) — еднобуквен (76) — едновалентен (79) — едновременен (79) — едновремешен (79) — едновремски (78) — едновръх (82) — едногласен (79) — едногодишен (79) — едногръб (82) — еднодневен (79) — еднодокументен (79) — еднодомен (79) — едноетажен (79) — едножилен (79) — еднозаряден (79) — еднозвучен (79) — еднозначен (79) — едноименен (79) — еднокалибрен (76) — еднокамерен (79) — едноклетъчен (79) — едноконен (79) — еднокопитен (79) — еднокорабен (79) — еднокорпусен (79) — еднокрак (76) — еднократен (79) — еднокрил (76) — еднокрилен (79) — еднокръвен (79) — еднолик (76) — еднолистен (79) — едноличен (79) —cgcgj едномачтов (76) — едномерен (79) — едномесечен (79) — едноместен (79) —fgfhjfh едноминутен (79) — едномоторен (79) — еднообразен (79) — едноок (76) — едноосен (79) — едноосов (76) — еднопалубен (79) — еднопластов (76) —

еднополов (76) — еднополюсен (79) — еднопосочен (79) — еднопоточен (79) — еднопотребителски (78) — еднореден (79) — еднорелсов (76) — еднороден (79) — еднорък (76) — едноседмичен (79) — едносемеделен (79) — едносеменен (79) — едносложен (79) — едносменен (79) — едносмислен (76) — едносричен (79) — едноставен (79) — едностаен (85) — едностеблен (76) — едностепенен (79) — едностранен (79) — едностранчив (76) — еднострунен (79) — едносъставен (79) — еднотактов (76) — еднотипен (79) — еднотипов (76) — еднотомен (79) — еднотонен (79) — едноутробен (79) — еднофазен (79) — едноформен (76) — едноцветен (79) — едноцевен (79) — едноцилиндров (76) — едноцифров (76) — едночасов (76) — едночленен (79) — едноядрен (76) — еднояйчен (79) — едроглав (76) — едроземевладелски (78) — едрозърнест (76) — едрокапиталистически (78) — едролист (76) — едромащабен (79) — едромлян (81) — едропанелен (79) — едросеменен (79) — едър (80) — ежегоден (79) — ежедневен (79) — ежемесечен (79) — ежеминутен (79) — еженеделен (79) — ежеседмичен (79) — ежечасен (79) — ежечасов (76) — ежов (76) — езерен (79) — езиков (76) — езиковедски (78) — езичен (79) — езически (78) — езоповски (78) — езотеричен (79) — езуитски (78) — екарисажен (79) — екваториален (79) — еквивалентен (79) — екзалтиран (76) — екзархийски (78) — екзекутивен (79) — екзистенциален (79) — екзотичен (79) — екзотически (78) — екипен (79) — еклектичен (79) — еклив (76) — екологичен (79) — екологически (78) — екранен (79) — екранизиран (76) — екскурзионен (79) — екскурзоводски (78) — експанзивен (79) — експанзионистичен (79) — експедитивен (79) — експедиторски (78) — експедиционен (79) — експериментален (79) — експериментен (79) — експертен (79) — експлоататорски (78) — експлоатационен (79) — експлозивен (79) — експоненциален (79) — експортен (79) — експресен (79) — експресивен (79) — експресионистичен (79) — екстатичен (79) — екстензивен (79) — екстериториален (79) — екстравагантен (79) — екстремален (79) — екстремен (79) — екстремистки (78) — екстрен (76) — ексцентричен (79) — еластичен (79) — елегантен (79) — елегичен (79) — електрификационен (79) — електрифициран (76) — електричен (79) — електрически (78) — електродвижещ (76) — електроден (79) — електродобивен (79) — електрокарен (79) — електролитен (79) — електромагнитен (79) — електромоторен (79) — електронагревателен (79) — електронен (79) — електронноизчислителен (79) — електропроводен (79) — електропроводим (76) — електропромишлен (76) — електроразпределителен (79) — електроскопичен (79) — електроснабдителен (79) — електростатичен (79) — електросъпротивителен (79) — електротермичен (79) — електротехнически (78) — електрохимически (78) — елементарен (79) — еленов (76) — еленски (78) — елзаски (78) — елиминаторен (79) — елиминационен (79) — елински (78) — елипсовиден (79) — елипсоиден (79) — елиптичен (79) — елисейски (78) — елитен (79) — елмазен (79) — елов (76) — елхов (76) — елховиден (79) — емайлиран (76) — емайлов (76) — ембриологичен (79) — ембрионален (79) — емигрантски (78) — емиграционен (79) — емисионен (79) — емоционален (79) — емпиричен (79) — емпирически (78) — емфатичен (79) — емърлив (76) — ендемичен (79) — ендокринен (79) — енергетичен (79) — енергиен (85) — енергичен (79) — енергоспестяващ (76) — енигматичен (79) — еничарски (78) — енклитичен (79) — еноразделен (79) — енорийски (78) — ентомологичен (79) — ентомологически (78) — ентусиазиран (76) — енциклопедичен (79) — енциклопедически (78) — епархиален (79) — епархийски (78) — епентетичен (79) — епигонски (78) — епиграматичен (79) — епидемичен (79) — епидемически (78) — епидермален (79) — епизодичен (79) — епикурейски (78) — епилептичен (79) — епископален (79) — епископски (78) — епистоларен (79) — епителен (79) — епитропски (78) — епичен (79) — епически (78) — епохален (79) — ергенски (78) — ергономичен (79) — еретичен (79) — еретически (78) — ерихонски (78) — еров (76) — ерогенен (79) — ерозивен (79) — еротичен (79) — ерудиран (76) — еруптивен (79) — ерусалимски (78) — есенен (79) — есесовски (78) — ескадрен (76) — ескадронен (79) — ескалаторен (79) — ескимоски (78) — еснафски (78) — есперантистки (78) — есперантски (78) — естествен (76) — естественоисторически (78) — естетичен (79) — естетически (78) — естонски (78) — естраден (79) — етажен (79) — еталонен (79) — етаминов (76) — етапен (79) — етерен (79) — етеричен (79) — етилен (79) — етилов (76) — етимологичен (79) — етимологически (78) — етиопски (78) — етичен (79) — етически (78) — етничен (79) — етнически (78) — етнографичен (79) — етнографически (78) — етнографски (78) — етнологичен (79) — етрополски (78) — еуфористичен (79) — ефектен (79) — ефективен (79) — ефикасен (79) — ефимерен (79) — ефирен (79) — ефрейторски (78) — ехиден (79) — ечемичен (79)

жабешки (78) — жаден (79) — жакардов (76) — жалеен (85) — жален (79) — жаловит (76) — жалонен (79) — жалостен (79) — жалостив (76) — жалък (80) — жандармерийски (78) — жанров (76) — жаргонен (79) — жарсен (76) — жарък (80) — жасминен (79) — жасминов (76) — жежък (80) — желан (76) — желателен (79) — желатинен (76) — желатинов (76) — железарски (78) — железен (84) — железничарски (78) — железобетонен (79) — железодобивен (79) — железолеярен (79) — железоносен (79) — железообработвателен (79) — железоподобен (79) — железопътен (79) — желеобразен (79) — желиран (76) — желъдовиден (79) — женевски (78) — женен (76) — женитбен (76) — женкарски (78) — женски (78) — женствен (76) — жертвен (76) — жесток (76) — жестокосърдечен (79) — жетварски (78) — жив (76) — живачен (79) — живеничав (76) — живителен (79) — живописен (79) — живораждащ (76) — живороден (79) — животворен (79) — животворящ (76) — животински (78) — животновъден (79) — животозастрашаващ (76) — животоописателен (79) — животоспасяващ (76) — животоутвърждаващ (76) — животрептящ (76) — живущ (76) — жизнен (76) — жизненоважен (79) — жизнерад (76) — жизнерадостен (79) — жизнеспособен (79) — жизнеутвърждаващ (76) — жилав (76) — жилавичък (80) — жилест (76) — жилищен (79) — житарски (78) — житейски (78) — житен (79) — житиен (85) — житопроизводителен (79) — жичен (79) — жлезист (76) — жлъчен (79) — жокейски (78) — жонгльорски (78) — жребен (79) — жречески (78) — журнален (79) — журналистически (78) — жълт (76) — жълтеникав (76) — жълтеникавозелен (76) — жълтеникавокафяв (76) — жълтеникавочервен (76) — жълтеничав (76) — жълтозелен (76) — жълтокафяв (76) — жълтокож (76) — жълточервен (76) — жълтъчен (79) — жълъдов (76) — жътварски (78) — жътвен (76)

забавен (79) — забавителен (79) — забарикадиран (76) — забележим (76) — забележителен (79) — заблатен (76) — заблеян (76) — заблуден (76) — забоен (85) — забраден (76) — забранен (76) — забулен (76) — забутан (76) — забъркан (76) — завален (76) — заварен (76) — заваръчен (79) — завеждащ (76) — заветен (79) — завещателен (79) — завеян (76) — завиден (79) — зависещ (76) — зависим (76) — завистлив (76) — заводски (78) — завоевателен (79) — завоевателски (78) — завчерашен (79) — завършен (76) — загадъчен (79) — заглавен (79) — загладен (76) — заглушен (76) — заглушителен (79) — заговорнически (78) — загорски (78) — загорял (81) — заграден (76) — загрижен (76) — загрубял (81) — загубен (76) — задавен (76) — задграничен (79) — задгробен (79) — заден (79) — задимен (76) — задкулисен (79) — задморски (78) — задноезичен (79) — задоволен (76) — задоволителен (79) — задокеански (78) — задочен (79) — задружен (79) — задстомашен (79) — задушевен (79) — задушен (79) — задушлив (76) — задълбочен (76) — задължен (76) — задължителен (79) — задънен (76) — задържан (76) — задъхан (76) — заемен (79) — заемообразен (79) — зает (76) — заешки (78) — заздравителен (79) — зазубрен (76) — заинтересован (76) — заинтересуван (76) — закален (76) — заканителен (79) — закачлив (76) — заклан (76) — заклеймен (76) — заклет (76) — заклинателен (79) — заключителен (79) — закован (76) — законен (79) — законнороден (76) — законодателен (79) — закономерен (79) — закононарушителен (79) — законосъобразен (79) — закоренял (81) — закотвен (76) — закрепен (76) — закрит (76) — закръглен (76) — закръгленичък (80) — закъснителен (79) — закътан (76) — заледен (76) — залежал (76) — залепен (76) — залесен (76) — залесителен (79) — залисан (76) — заложен (79) — залпов (76) — залян (76) — замаен (76) — замаян (76) — заменим (76) — заменяем (76) — заместителен (79) — замечтан (76) — замислен (76) — заможен (79) — заморен (76) — замотан (76) — замразен (76) — замъглен (76) — замълчан (76) — замътен (76) — занаятчийски (78) — занемарен (76) — занесен (76) — занижен (76) — занимателен (79) — заобиколен (79) — заоблачен (79) — заоблен (76) — заострен (76) — западен (79) — западноафрикански (78) — западноевропейски (78) — запален (76) — запалителен (79) — запарен (76) — запасан (76) — запасен (79) — запечатан (76) — записан (76) — запланиран (76) — заплатен (76) — заплашителен (79) — заплетен (79) — заповеден (79) — заповеднически (78) — заповеднишки (78) — заподозрян (76) — запориран (76) — запотен (76) — запретителен (79) — запрограмиран (76) — запрян (81) — запълнен (76) — запържен (76) — запъхтян (76) — заразен (79) — заразителен (79) — заразноболен (79) — зареден (76) — зарзаватчийски (78) — зарзалов (76) — зарибен (76) — зароден (76) — зародишен (79) — заряден (79) — засаден (76) — заседателен (79) — засекретен (76) — заселен (76) — засеян (76) — заскрежен (76) — засладен (76) — заслепен (76) — заслепителен (79) — заслужил (76) — засмолен (76) — засмукан (76) — засмян (81) — заснежен (76) — застлан (76) — застопоряващ (76) — застоял (76) — застрахователен (79) — застрашителен (79) — застъклен (76) — застъпнически (78) — засукан (76) — затаен (76) — затворен (76) — затворнически (78) — затвърден (76) — затруднен (76) — затруднителен (79) — затънтен (76) — затъпителен (79) — затъпкан (76) — затъпял (81) — заупокоен (85) — захарен (79) — захаросан (76) — захвърлен (76) — захласнат (76) — зачатъчен (79) — зачуден (76) — защитен (79) — защитителен (79) — заядлив (76) — заякчен (76) — заякчителен (79) — зван (76) — звателен (79) — звезден (79) — звездобройски (78) — звездовиден (79) — звездообразен (79) — звенови (78) — звероподобен (79) — зверски (78) — звонков (76) — звуков (76) — звукозаписвателен (79) — звукоизолиран (76) — звуконепроницаем (76) — звукопоглъщащ (76) — звукоподражателен (79) — звукопроводен (79) — звучен (79) — звънлив (76) — звънчев (76) — звънък (80) — здрав (76) — здравен (79) — здравомислещ (76) — здравословен (79) — здрачен (79) — зевсов (76) — зелев (76) — зелен (76) — зеленикав (76) — зеленокрак (76) — зеленоок (76) — зеленчуков (76) — земевладелски (78) — земеделски (78) — земекопачен (79) — земекопен (79) — земемерен (79) — земемерски (78) — земен (79) — земенски (78) — земеписен (79) — земетръсен (79) — землемерски (78) — землен (76) — земноводен (79) — зенитен (79) — зетьов (76) — зефирен (79) — зигзаговиден (79) — зигзагообразен (79) — зидарски (78) — зимен (79) — зиморличав (76) — зиморничав (76) — злат (76) — златарски (78) — златен (79) — златист (76) — златовръх (82) — златозарен (76) — златокос (76) — златоносен (79) — златорус (76) — златотъкан (76) — златоуст (76) — злачен (79) — злобен (79) — злоблив (76) — злободневен (79) — зловещ (76) — зловонен (79) — зловреден (79) — злодеен (85) — злодейски (78) — злодумен (79) — зложелателен (79) — злокачествен (76) — злокобен (79) — зломислен (76) — злонамерен (76) — злонрав (76) — злонравен (79) — злопаметен (79) — злополучен (79) — злорад (76) — злостен (79) — злосторен (79) — злосторнически (78) — злотворен (79) — злоумишлен (76) — злоупотребен (79) — злоуст (76) — злочест (76) — злочестен (79) — злощастен (79) — злояд (76) — злъчен (79) — змиевиден (79) — змиеподобен (79) — змийски (78) — знаен (85) — знаков (76) — знаменателен (79) — знаменит (76) — знатен (79) — значен (79) — значим (76) — значителен (79) — зноен (85) — зодиакален (79) — зонален (79) — зониращ (76) — зоологичен (79) — зоологически (78) — зооложки (78) — зоотехнически (78) — зоохимически (78) — зорък (80) — зрелищен (79) — зрелостен (79) — зрителен (79) — зрял (81) — зъбат (76) — зъбен (79) — зъбест (76) — зъбовиден (79) — зъболекарски (78) — зъболечебен (79) — зъбчат (76) — зъзнещ (76) — зъл (80) — зълвин (76) — зърнен (76) — зърнест (76) — зърновиден (79) — зърнодаен (85) — зърнометричен (79) — зърноносен (79) — зърнопроизводителен (79)

иберийски (78) — иглен (76) — иглест (76) — игловиден (79) — иглокож (76) — иглолист (76) — иглолистен (79) — иглообразен (79) — игрален (79) — игрив (76) — игуменски (78) — идеален (79) — идеалистичен (79) — идеалистически (78) — идеен (85) — иден (79) — идентификационен (79) — идентифициран (76) — идентичен (79) — идеографичен (79) — идеографски (78) — идеологичен (79) — идеологически (78) — идиличен (79) — идиоматичен (79) — идиосинкратичен (79) — идиотски (78) — идолен (79) — идолопоклоннически (78) — идущ (76) — избавителен (79) — избелял (81) — избен (76) — избираем (76) — избирателен (79) — избирателски (78) — изборен (79) — изброен (76) — избухлив (76) — извалян (81) — изваян (76) — известен (79) — изветрял (81) — извеян (76) — извив (76) — извиним (76) — извинителен (79) — извисен (76) — извит (76) — изводен (79) — извозен (76) — изворен (79) — извратен (76) — извънборден (79) — извънбордов (76) — извънбрачен (79) — извънградски (78) — извънземен (79) — извънкласен (79) — извънклетъчен (79) — извънматочен (79) — извънмерен (79) — извънпартиен (85) — извънпланетен (79) — извънпрограмен (79) — извънработен (79) — извънреден (79) — извънреднолюбезен (79) — извънслужебен (79) — извънсъдебен (79) — извънучилищен (79) — извънщатен (79) — извършен (76) — изгнанически (78) — изговорен (76) — изгоден (79) — изгорен (76) — изгризан (76) — изгубен (76) — изгърбен (76) — издаден (76) — издайнически (78) — издателски (78) — издигнат (76) — издишен (79) — издръжлив (76) — издут (76) — издължен (76) — издънен (76) — издържан (76) — издържлив (76) — изеднически (78) — изжулен (76) — изискан (76) — изискуем (76) — изкирливен (76) — изключен (76) — изключителен (79) — изкопаем (76) — изкопан (76) — изкопен (79) — изкоренен (76) — изкорубен (76) — изкупен (79) — изкупителен (79) — изкусен (79) — изкусителен (79) — изкуствен (76) — изкусурен (76) — изкуфял (81) — изкушителен (79) — изкълчен (76) — излекуем (76) — излетен (79) — излечим (76) — излечителен (79) — излишен (79) — излиятелен (79) — изложбен (76) — изложен (76) — излъган (76) — излъстен (76) — излюпен (76) — излязъл (80) — излян (76) — измамен (79) — измамлив (76) — измамнически (78) — измацан (76) — изменлив (76) — изменнически (78) — изменчив (76) — изменяем (76) — измервателен (79) — измерим (76) — измерителен (79) — изместим (76) — изморен (76) — изморителен (79) — измършавял (81) — измъчен (76) — изнамерен (76) — изначален (79) — изнежен (76) — изнемощен (76) — изнемощял (81) — износен (79) — изнудвачески (78) — изнурен (76) — изнурителен (79) — изобилен (79) — изоблен (76) — изобличителен (79) — изобразителен (79) — изобретателен (79) — изобретателски (78) — изогонен (79) — изолаторен (79) — изолационен (79) — изолиран (76) — изомерен (79) — изоморфен (79) — изопачен (76) — изопнат (76) — изоставен (76) — изостанал (76) — изострен (76) — изотермичен (79) — изотопен (79) — изохроматичен (79) — изохронен (79) — изпарителен (79) — изпаряем (76) — изпепелен (76) — изпечен (76) — изпипан (76) — изписан (76) — изпит (76) — изпитан (76) — изпитателен (79) — изпитателски (78) — изпитен (79) — изплакнат (76) — изповеден (79) — изповеднически (78) — изподран (76) — изподраскан (76) — изпокъсан (76) — използваем (76) — изполичарски (78) — изпомачкан (76) — изпосталял (81) — изпотен (76) — изпотъпкан (76) — изправен (79) — изправителен (79) — изпран (76) — изприщен (76) — изпръхнал (76) — изпускателен (79) — изпъден (76) — изпъкнал (76) — изпълним (76) — изпълнителен (79) — изпълнителски (78) — изпънат (76) — изпървен (79) — изпържен (76) — изпъстрен (76) — изравнителен (79) — израелски (78) — изразен (79) — изразим (76) — изразителен (79) — израилтянски (78) — изранен (76) — израстен (79) — израсъл (80) — изричен (79) — изровен (76) — изроден (76) — изродски (78) — изръфан (76) — изряден (79) — изселнически (78) — изсечен (76) — изследвал (76) — изследователен (79) — изследователски (78) — изсмукан (76) — изстинал (76) — изстискан (76) — изстрелян (76) — изстуден (76) — изстъплен (76) — изстърган (76) — изтезан (76) — изтекъл (80) — източен (79) — източноевропейски (78) — източноправославен (79) — изтощен (76) — изтощителен (79) — изтребителен (79) — изтриваем (76) — изтрит (76) — изтупан (76) — изтъкнат (76) — изтънчен (76) — изтъпен (76) — изтъркан (76) — изумен (76) — изумителен (79) — изумруден (76) — изумял (81) — изфинен (76) — изхабен (76) — изходен (79) — изходящ (76) — изцерим (76) — изцерителен (79) — изцъклен (76) — изчаквателен (79) — изчерпан (76) — изчерпателен (79) — изчислителен (79) — изчисляем (76) — изчистен (76) — изюден (76) — изявителен (79) — изяснителен (79) — изящен (79) — икаровски (78) — икономичен (79) — икономически (78) — илюзорен (79) — илюминационен (79) — илюстративен (79) — илюстрационен (79) — илюстрован (76) — имагинерен (79) — иманентен (79) — иманярски (78) — именен (79) — именит (76) — именителен (79) — именуван (76) — имиграционен (79) — имитативен (79) — имотен (79) — императив (76) — императивен (79) — императорски (78) — империалистичен (79) — империалистически (78) — имперски (78) — имплицитен (79) — импозантен (79) — импортен (79) — импотентен (79) — импрегнационен (79) — импресионистичен (79) — импресионистически (78) — импровизаторски (78) — импровизиран (76) — импулсен (79) — импулсивен (79) — имунен (79) — имуществен (76) — инвалиден (79) — инвентарен (79) — инверсионен (79) — инвертен (79) — инвертиран (76) — инвеститорски (78) — инвестиционен (79) — индексен (79) — индексиран (76) — индиански (78) — индивидуален (79) — индивидуалистичен (79) — индивидуалистически (78) — индигов (76) — индийски (78) — индикативен (79) — индиректен (79) — индискретен (79) — индиферентен (79) — индоевропейски (78) — индонезийски (78) — индуктивен (79) — индукторен (79) — индукционен (79) — индуски (78) — индустриален (79) — инертен (79) — инженерен (79) — инженерски (78) — инициален (79) — инициативен (79) — инициаторски (78) — инкасаторски (78) — инквизиторски (78) — инквизиционен (79) — инкубационен (79) — иновативен (79) — иноверен (79) — иноземен (79) — иноземски (78) — иносказателен (79) — иностранен (79) — инспекторски (78) — инспекционен (79) — инсталаторски (78) — инсталационен (79) — инстинктивен (79) — институтски (78) — институционален (79) — инструктивен (79) — инструкторски (78) — инструментален (79) — интегрален (79) — интелектуален (79) — интелигентен (79) — интелигентски (78) — интендантски (78) — интензивен (79) — интерактивен (79) — интервентски (78) — интервокален (79) — интергалактически (78) — интересен (79) — интеркурентен (79) — интеркуриращ (76) — интермитентен (79) — интермолекулярен (79) — интернационален (79) — интернационалистически (78) — интерпарламентарен (79) — интерпретаторен (79) — интерфейсен (79) — интерференчен (79) — интимен (79) — интравенозен (79) — интрамускуларен (79) — интрамускулен (79) — интраперитонеален (79) — интрацелуларен (79) — интригантски (78) — интроспективен (79) — интрузивен (79) — интуитивен (79) — инфантилен (79) — инфарктен (79) — инфектиран (76) — инфекциозен (79) — инфинитивен (79) — инфлационен (79) — инфлуенчав (76) — информативен (79) — информационен (79) — инфразвуков (76) — инфрачервен (76) — инфузорен (79) — инцидентен (79) — ипотекарен (79) — ипотекиран (76) — ипотечен (79) — ипохондричен (79) — иракски (78) — ирански (78) — ирационален (79) — иреален (79) — ирелевантен (79) — иригационен (79) — ирландски (78) — ироничен (79) — иронически (78) — исихастки (78) — исков (76) — искрен (76) — искрист (76) — искристки (78) — искрометен (79) — искрящ (76) — исландски (78) — ислямски (78) — испански (78) — исполински (78) — истеричен (79) — истинен (79) — истински (78) — историчен (79) — исторически (78) — истукан (76) — италиански (78) — италийски (78) — итеративен (79) — ихтимански (78)

йезуитски (78) — йерархичен (79) — йерархически (78) — йерейски (78) — йероглифен (79) — йерусалимски (78) — йогийски (78) — йоден (79) — йодов (76) — йонен (79) — йонизационен (79) — йонически (78) — йонообменен (79) — йордански (78)

кабаретен (79) — кабелен (79) — кабинетен (79) — каботажен (79) — кавалерийски (78) — кавалерски (78) — кавгаджийски (78) — кавказки (78) — кадастрален (79) — кадетски (78) — кадифен (76) — кадров (76) — кадърен (79) — казанджийски (78) — казанлъшки (78) — казармен (76) — казахски (78) — казашки (78) — казионен (79) — казуистичен (79) — казусен (79) — каймачен (79) — кайсиен (76) — какаов (76) — какин (76) — какофоничен (79) — кактусов (76) — калаен (76) — калейдоскопичен (79) — кален (79) — календарен (79) — калибрен (76) — калиграфен (79) — калиграфски (78) — калиев (76) — калинов (76) — калифорнийски (78) — калолечебен (79) — калориметричен (79) — калоричен (79) — калпав (76) — калугерски (78) — калциев (76) — калциниран (76) — камбанен (79) — камбичнат (76) — камбурест (76) — камгарен (79) — каменарски (78) — каменен (79) — каменинов (76) — каменист (76) — каменлив (76) — каменносив (76) — каменностуден (76) — каменовъглен (76) — каменоделски (78) — каменоломен (79) — камерен (79) — камилски (78) — камионен (79) — кампаниен (85) — кампанийски (78) — камуфлажен (79) — камфорен (79) — камфоров (76) — камчийски (78) — камшичест (76) — камъшен (76) — канадски (78) — канален (79) — канализационен (79) — канапен (76) — канарски (78) — кандидатски (78) — канелен (76) — канибалски (78) — канонерски (78) — канонически (78) — кански (78) — кантиански (78) — кантитативен (79) — канцеларски (78) — канцлерски (78) — каолинов (76) — капацитивен (79) — капилярен (79) — капитален (79) — капиталистически (78) — капиталов (76) — капитански (78) — капитолийски (78) — капитулантски (78) — капковиден (79) — капкообразен (79) — капризен (79) — капсулиран (76) — каракулски (78) — карамелен (76) — карамелизиран (76) — карамфилов (76) — карантинен (79) — каратов (76) — караулен (79) — карбиден (79) — карболов (76) — карбонатен (79) — карбураторен (79) — карданен (79) — кардинален (79) — кардиналски (78) — кардиографичен (79) — кардиографически (78) — карибски (78) — кариеристичен (79) — карикатурен (79) — кариран (76) — карминен (79) — карминов (76) — карнавален (79) — карнобатски (78) — карстов (76) — картагенски (78) — картезиански (78) — картечен (79) — картинен (79) — картографически (78) — картографски (78) — картонажен (79) — картонен (76) — картотечен (79) — картофен (76) — каруцарски (78) — карциногенен (79) — касапски (78) — касационен (79) — касетъчен (79) — касиерски (78) — каскаден (79) — касов (76) — каспийски (78) — кастов (76) — касторен (79) — каталептичен (79) — каталитичен (79) — каталожен (79) — каталонски (78) — катастрофален (79) — категоричен (79) — катедрален (79) — катедрен (76) — катерачески (78) — катеричи (78) — катоден (79) — католически (78) — католишки (78) — каторжен (79) — каторжнически (78) — катран (76) — катранен (79) — катранив (76) — катунарски (78) — катърски (78) — каубойски (78) — каузален (79) — каузативен (79) — каучуков (76) — каучуконосен (79) — кафеджийски (78) — кафен (79) — кафеникав (76) — кафяв (76) — кафявочервен (76) — кахърен (79) — кацарски (78) — качествен (76) — качулат (76) — кашав (76) — кашкав (76) — кашмирен (79) — кашмирски (78) — каютен (79) — квадратен (79) — квадратичен (79) — квадрофоничен (79) — квакерски (78) — квалификационен (79) — квалифициран (76) — квантов (76) — квартален (79) — квартирантски (78) — квартирен (79) — кварцов (76) — квасен (79) — квитанционен (79) — кедров (76) — кеймбриджки (78) — кекав (76) — келнерски (78) — келтски (78) — келяв (81) — кенарен (79) — керамичен (79) — керванджийски (78) — керемиден (76) — керемиденочервен (76) — кесарев (76) — кесим (76) — кесонен (79) — кестенов (76) — кестеняв (76) — кехайов (76) — кехлибарен (79) — кибернетичен (79) — киберструктурен (79) — кибритен (76) — килватерен (79) — килиен (85) — килимарски (78) — киловат (76) — километражен (79) — километричен (79) — километрически (78) — километров (76) — кинематичен (79) — кинематически (78) — кинематографен (79) — кинематографичен (79) — кинематографически (78) — кинематографски (78) — кинетичен (79) — кинетически (78) — киноснимачен (79) — кипарисов (76) — кипърски (78) — кипял (81) — кираджийски (78) — киргизки (78) — кирлив (76) — кирпичен (76) — кисел (76) — киселинен (79) — киселиноустойчив (76) — киселичък (80) — кислороден (79) — китайски (78) — китен (79) — китов (76) — китоловен (79) — китоловски (78) — кичест (76) — кишав (76) — клавиатурен (79) — клавирен (79) — клавишен (79) — кладенчев (76) — кладенчов (76) — клапанен (79) — класен (79) — класификационен (79) — класически (78) — класов (76) — класовиден (79) — класосъзнателен (79) — клеветнически (78) — клекав (76) — кленов (76) — клепален (79) — клепачен (79) — клепоух (76) — клерикален (79) — клет (76) — клетвен (76) — клетвопрестъпнически (78) — клетъчен (79) — клечкоподобен (79) — клиентски (78) — климатизиран (76) — климатичен (79) — клиничен (79) — клинически (78) — клиновиден (79) — клинообразен (79) — клирингов (76) — клисав (76) — клисарски (78) — клисурски (78) — клозетен (79) — клонест (76) — клоунски (78) — клубен (79) — кльощав (76) — клюкарски (78) — ключов (76) — кметски (78) — книговезки (78) — книгоиздателски (78) — книгопечатен (79) — книгописен (79) — книжарски (78) — книжен (79) — книжовен (79) — книжовнически (78) — княжески (78) — коаксиален (79) — коалиционен (79) — кобалтов (76) — кобилешки (78) — коварен (79) — ковашки (78) — ковък (80) — кодификационен (79) — кодов (76) — кожарски (78) — кожен (79) — кожодерски (78) — кожухарски (78) — козешки (78) — кози (88) — козиняв (76) — козлодуйски (78) — козметичен (79) — козметически (78) — козов (76) — козуначен (79) — кокаинов (76) — кокален (76) — кокалест (76) — кокетен (79) — кокетлив (76) — кокосов (76) — кокошарски (78) — кокоши (78) — кокошкарски (78) — кокошничав (76) — коксов (76) — коктейлен (79) — коларски (78) — колбасарски (78) — колбасен (79) — колеблив (76) — колегиален (79) — коледарски (78) — коледен (79) — колежански (78) — колективен (79) — колективизиран (76) — колекционерски (78) — коленен (79) — коленопреклонен (79) — коленчат (76) — коленчест (76) — колесен (79) — колетен (79) — колибарски (78) — количествен (76) — колоездачен (79) — колоиден (79) — колонен (79) — колониален (79) — колонизаторски (78) — колонообразен (79) — колорадски (78) — колоратурен (79) — колоритен (79) — колосален (79) — колосан (76) — колхозен (79) — колянен (79) — колянов (76) — командващ (76) — команден (79) — командировъчен (79) — командирски (78) — командитен (79) — командуващ (76) — комарджийски (78) — комаров (76) — комасационен (79) — комбинативен (79) — комбинаторен (79) — комбинационен (79) — комбиниран (76) — комедиантски (78) — комедиен (85) — комендантски (78) — комерсиален (79) — комерчески (78) — коминочистачески (78) — комисарски (78) — комисионен (79) — комисионерски (78) — комитаджийски (78) — комитетски (78) — комичен (79) — комически (78) — компактдисков (76) — компактен (79) — компасен (79) — компенсационен (79) — компетентен (79) — компилативен (79) — компилаторски (78) — компилируем (76) — комплексен (79) — комплектен (79) — комплициран (76) — композиторски (78) — композиционен (79) — компонентен (79) — компресиран (76) — компресорен (79) — компрометиран (76) — компромисен (79) — компютърен (79) — комсомолски (78) — комунален (79) — комуникационен (79) — комунистически (78) — комутативен (79) — комутаторен (79) — комфортен (79) — комшийски (78) — конашки (78) — конвейерен (79) — конвенционален (79) — конвенционен (79) — конвергентен (79) — конверсен (79) — конверсионен (79) — конвертируем (76) — конверторен (79) — конвулсивен (79) — конгениален (79) — конгломератен (79) — конгоански (78) — конгресен (79) — кондензаторен (79) — кондукторски (78) — коневъден (79) — конен (79) — конзолен (79) — коничен (79) — конически (78) — конкретен (79) — конкурентен (79) — конкурентоспособен (79) — конкурсен (79) — конопен (76) — консеквентен (79) — консервативен (79) — консерваторски (78) — консервен (79) — консервиран (76) — консигнационен (79) — конски (78) — консолидационен (79) — консолидиран (76) — консонантен (79) — конспектен (79) — конспективен (79) — конспиративен (79) — константен (79) — конституционен (79) — конструктивен (79) — конструкторен (79) — конструкторски (78) — конструкционен (79) — консулски (78) — консултантски (78) — консултативен (79) — консултационен (79) — консумативен (79) — консумиран (76) — контактен (79) — контекстен (79) — контешки (78) — континентален (79) — контрабанден (79) — контрабандистки (78) — контрадикторен (79) — контрапунктичен (79) — контрареволюционен (79) — контрастен (79) — контроверсен (79) — контролен (79) — контролируем (76) — контролноизмервателен (79) — контрольорски (78) — контурен (79) — конусен (79) — конусовиден (79) — конусообразен (79) — конфедеративен (79) — конфекционен (79) — конферентен (79) — конфигурационен (79) — конфиденциален (79) — конфискационен (79) — конфискуем (76) — конфликтен (79) — конфузен (79) — концентрационен (79) — концентриран (76) — концентричен (79) — концертен (79) — концесионен (79) — конюнктурен (79) — конярски (78) — конячен (79) — кооперативен (79) — кооператорски (78) — координатен (79) — координационен (79) — копиевиден (79) — копирен (79) — копитен (79) — копривен (76) — копринен (76) — корабен (79) — корабоплавателен (79) — кораборемонтен (79) — корабостроителен (79) — корав (76) — коравосърдечен (79) — коралов (76) — коралоподобен (79) — корейски (78) — коректен (79) — корективен (79) — коректорски (78) — коректурен (79) — корекционен (79) — корелативен (79) — корелационен (79) — коремен (79) — коремест (76) — коренен (79) — коренист (76) — кореноплоден (79) — кореняшки (78) — кореспондентен (79) — кореспондентски (78) — коригиран (76) — коридорен (79) — користен (79) — користолюбив (76) — корков (76) — кормест (76) — кормилен (79) — корозивен (79) — коронарен (79) — коронен (79) — коронован (76) — корпоративен (79) — корпулентен (79) — корпусен (79) — корпускуларен (79) — корсарски (78) — корсикански (78) — корубест (76) — корумпиран (76) — косат (76) — косвен (76) — космат (76) — космест (76) — космичен (79) — космически (78) — космонавтски (78) — космополитен (79) — космополитически (78) — костелив (76) — костен (79) — костилков (76) — костуем (76) — костюмиран (76) — котвен (76) — котелен (79) — котен (79) — котериен (85) — котешки (78) — котлен (76) — котленски (78) — кофражен (79) — кофражистки (78) — кохерентен (79) — кочанен (76) — кочи (87) — кошмарен (79) — кошничарски (78) — кощунски (78) — кощунствен (76) — краварски (78) — кравешки (78) — крави (88) — краден (76) — крадлив (76) — краен (85) — краесловен (79) — краеъгълен (79) — крайбрежен (79) — крайградски (78) — крайморски (78) — крайпътен (79) — крайречен (79) — крайцерски (78) — крайъгълен (79) — кралимарков (76) — кралимарковски (78) — кралски (78) — краниален (79) — красен (79) — красив (76) — красноармейски (78) — красноречив (76) — крастав (76) — краставичен (79) — кратен (79) — кратковременен (79) — краткосрочен (79) — краткотраен (85) — кратък (80) — крачен (79) — кредитен (79) — кредиторен (79) — кредиторски (78) — кредитоспособен (79) — крезовски (78) — кремав (76) — кремиран (76) — кремъчен (79) — креолски (78) — крепостен (79) — крепък (80) — креслив (76) — кресненски (78) — кретенски (78) — крехък (80) — крешящ (76) — крив (76) — кривоглед (76) — кривокрак (76) — криволинеен (85) — кривоног (76) — криворазбран (76) — кризисен (79) — крилат (76) — криловиден (79) — крилообразен (79) — криминален (79) — кримски (78) — криптиран (76) — криптонов (76) — кристален (79) — кристаловиден (79) — кристалоструктурен (79) — критикарски (78) — критичен (79) — критически (78) — критски (78) — крокодилски (78) — кроманьонски (78) — кромиден (76) — кротичък (80) — кротък (80) — кроячески (78) — крупен (79) — крут (76) — крушов (76) — крушовиден (79) — крушообразен (79) — кръвен (79) — кръвнишки (78) — кръвожаден (79) — кръвоносен (79) — кръвопролитен (79) — кръвосмесителен (79) — кръвоспиращ (76) — кръвясал (76) — кръгличък (80) — кръглолик (76) — кръгов (76) — кръговиден (79) — кръговратен (79) — кръгообразен (79) — кръгъл (80) — кръжочен (79) — кръстат (76) — кръстен (79) — кръстовиден (79) — кръстоносен (79) — кръстообразен (79) — кръстосан (76) — кръстоцветен (79) — кръчмарски (78) — кръшен (79) — кръщелен (79) — ктиторски (78) — кубински (78) — кубичен (79) — кубически (78) — кубовиден (79) — кукерски (78) — куклен (76) — кукленски (78) — кукувичи (87) — кукурузен (76) — кулашки (78) — кулинарен (79) — кулминационен (79) — култов (76) — културен (79) — кумов (76) — кумулативен (79) — купешки (78) — куполен (79) — куполовиден (79) — куполообразен (79) — купонен (79) — куриерски (78) — куриозен (79) — курортен (79) — курсивен (79) — курсов (76) — куршумен (76) — кух (76) — кухненски (78) — куц (76) — кучешки (78) — кучи (87) — кхмерски (78) — къдрав (76) — къдрокос (76) — къкличав (76) — кълбест (76) — кълбестодъждовен (79) — кълбовиден (79) — кълбообразен (79) — кълчищен (79) — къпален (79) — къпинов (76) — кървав (76) — кървавочервен (76) — кървясъл (76) — кърмъзен (76) — кърски (78) — къртичи (87) — къртовски (78) — къс (76) — късен (79) — късичък (80) — къснозреен (85) — късоврат (76) — късовълнов (76) — късоглед (76) — късокрак (76) — късометражен (79) — късопаметен (79) — късоподстриган (76) — късоумен (79) — късоцевен (79) — кътен (79) — къщен (79) — къщовен (79) — кьолнски (78) — кьопав (76) — кьорав (76) — кьосав (76) — кюрдски (78)

лабиален (79) — лабилен (79) — лабораторен (79) — лавандулов (76) — лавинообразен (79) — лавров (76) — лагерен (79) — лазарен (79) — лазаретен (79) — лазерен (79) — лазурен (79) — лазурносин (86) — лаически (78) — лакейнически (78) — лакейски (78) — лакмусов (76) — лаков (76) — лаком (76) — лаконичен (79) — лакътен (79) — ламаншки (78) — ламаринен (76) — ламелен (79) — лампен (76) — лампов (76) — ланкастерски (78) — лански (78) — ланцетовиден (79) — ланшен (79) — лаоски (78) — лападов (76) — лапидарен (79) — лапландски (78) — ларингален (79) — ласкав (76) — ласкателен (79) — ластичен (79) — ластовичен (79) — ластовичи (87) — латвийски (78) — латентен (79) — латерален (79) — латиноамерикански (78) — латински (78) — лауреатски (78) — лачен (76) — лебедов (76) — левашки (78) — левичарски (78) — левов (76) — левосектантски (78) — легален (79) — легализиран (76) — легат (76) — легационен (79) — легендарен (79) — легионерски (78) — легитимен (79) — леден (76) — леденостуден (76) — ледников (76) — ледовит (76) — лежащ (76) — лейбъристки (78) — лейтенантски (78) — лек (76) — лекарски (78) — лекарствен (76) — лекичък (80) — лекоатлетически (78) — лековат (76) — лековерен (79) — лековит (76) — леководолазен (79) — лековъоръжен (76) — лекокрил (76) — лекомислен (76) — леконравен (79) — лекоподвижен (79) — лекотоварен (79) — лекоумен (79) — лексикален (79) — лексикографски (78) — лексически (78) — лекторски (78) — лекционен (79) — лемежен (79) — ленен (76) — ленив (76) — ленински (78) — ленопроизводителен (79) — лентов (76) — лентовиден (79) — лентяйски (78) — леопардов (76) — лепкав (76) — леплив (76) — лепнещ (76) — лесбийски (78) — лесен (79) — лесков (76) — лесничейски (78) — лесновъзбудим (76) — леснодостижим (76) — леснодостъпен (79) — леснозапалим (76) — лесноосъществим (76) — леснопостижим (76) — лесноразбираем (76) — лесноразрешим (76) — лесовъден (79) — лесозащитен (79) — летален (79) — летаргичен (79) — летателен (79) — летен (84) — летищен (79) — летлив (76) — летовищен (79) — лечебен (79) — лечителен (79) — лечителски (78) — лешников (76) — лешояден (79) — лещен (76) — лещовиден (79) — леярен (79) — леярски (78) — либерален (79) — либералистичен (79) — либийски (78) — ливаден (79) — ливански (78) — ливърпулски (78) — лигав (76) — лигнитен (79) — ликвидаторски (78) — ликвидационен (79) — ликвиден (79) — ликов (76) — ликторски (78) — ликьорен (76) — лилав (76) — лилиев (76) — лилиецветен (79) — лилипутски (78) — лимбургански (78) — лимитен (79) — лимонаден (76) — лимонен (76) — лимоненожълт (76) — лимонов (76) — лимоноподобен (79) — лимфатичен (79) — лимфен (79) — лингалски (78) — лингвистичен (79) — лингвистически (78) — линеен (85) — линотипен (79) — липов (76) — лиричен (79) — лирически (78) — лироепичен (79) — лис (76) — лисичи (78) — листат (76) — листен (79) — листест (76) — листнат (76) — листов (76) — листовиден (79) — листопаден (79) — листоподаващ (76) — литвански (78) — литераторски (78) — литературен (79) — литературоведски (78) — литовски (78) — литографичен (79) — литографически (78) — литографски (78) — литургичен (79) — литургически (78) — лихварски (78) — лихвен (76) — лихвоносен (79) — лицев (76) — лицеен (85) — лицемерен (79) — лицензен (79) — лицензионен (79) — лицензиран (76) — личен (79) — личностен (79) — лишен (79) — лобен (79) — ловджийски (78) — ловен (79) — ловък (80) — логаритмичен (79) — логичен (79) — логически (78) — лодкарски (78) — лоен (76) — лозански (78) — лозарски (78) — лозов (76) — локален (79) — локомотивен (79) — локомоторен (79) — ломбарден (79) — лондонски (78) — лостов (76) — лотариен (85) — лоцмански (78) — лош (76) — лошав (76) — лошокачествен (76) — лоялен (79) — лугав (76) — луд (76) — лудешки (78) — лукав (76) — луков (76) — луковичен (79) — лукративен (79) — луксозен (79) — лумбагов (76) — луминесцентен (79) — лумпенизиран (76) — лунав (76) — лунен (79) — луничав (76) — лучен (76) — лъвски (78) — лъжекласически (78) — лъжеморален (79) — лъжлив (76) — лъжовен (79) — лъкатушен (79) — лъков (76) — лъковиден (79) — лъскав (76) — лъстив (76) — лъчев (76) — лъчезарен (79) — лъчеобразен (79) — лъчист (76) — любвеобилен (79) — любезен (79) — любим (76) — любителски (78) — любовен (79) — любознателен (79) — любопитен (79) — людски (78) — люков (76) — люксембургски (78) — люлчен (76) — люлчин (76) — люляков (76) — люспест (76) — лют (76) — лютерански (78) — лютив (76) — лютиков (76) — люцернов (76) — ляв (81) — лявостоящ (76) — лястовичи (87) — лятошен (79)

мавритански (78) — магарешки (78) — магистрален (79) — магистърски (78) — магически (78) — магмен (76) — магнезиев (76) — магнетичен (79) — магнетофонен (79) — магнитен (79) — магнитноелектрически (78) — магьосен (79) — магьоснически (78) — мадагаскарски (78) — маджарски (78) — маджунен (79) — мажорен (79) — мажоритарен (79) — мазен (79) — мазолест (76) — мазохистичен (79) — маймуноподобен (79) — маймунски (78) — майорски (78) — майски (78) — майсторски (78) — майтапчийски (78) — майчин (76) — майчински (78) — макадамов (76) — македонски (78) — макетен (79) — макиавелистически (78) — макиавелски (78) — маков (76) — макрокосмичен (79) — макроскопичен (79) — максимален (79) — малайски (78) — малариен (85) — маларичен (79) — малашевски (78) — малдивски (78) — малинов (76) — малиновочервен (76) — малоазийски (78) — малоброен (85) — маловажен (79) — маловоден (79) — маловръстен (79) — малогабаритен (79) — малограмотен (79) — малодушен (79) — малоимотен (79) — малокалибрен (76) — малокръвен (79) — малокултурен (79) — малолетен (79) — малолитражен (79) — малолюден (79) — маломерен (79) — маломощен (79) — малооценен (76) — малорусийски (78) — малотиражен (79) — малотраен (85) — малоумен (79) — малоценен (79) — малочислен (76) — малтийски (78) — малцинствен (76) — малцов (76) — малък (80) — мамин (76) — мамини (78) — мамлив (76) — манастирски (78) — манганов (76) — мангов (76) — мандаринов (76) — мандатен (79) — мандраджийски (78) — маневрен (76) — маниакален (79) — маниачески (78) — маниашки (78) — маниерен (79) — манилски (78) — манипулативен (79) — манипулационен (79) — манифактурен (79) — манометричен (79) — мансарден (79) — манчестерски (78) — манчестърски (78) — маорски (78) — маратонски (78) — маргаритен (79) — маргаритов (76) — маргинален (79) — маринован (76) — марионетен (79) — маркаджийски (78) — маркетингов (76) — маркировъчен (79) — марколюбителски (78) — марксистки (78) — марксически (78) — мародерски (78) — марокански (78) — марсиански (78) — мартенов (76) — мартенски (78) — марципан (76) — маршалски (78) — маршов (76) — маршрутен (79) — масачузетски (78) — масивен (79) — масиран (76) — маскараден (79) — маскиран (76) — маскировъчен (79) — масларски (78) — маслен (76) — маслинен (76) — маслиненозелен (76) — маслинов (76) — маслодаен (85) — маслодобивен (79) — масов (76) — масонски (78) — мастен (79) — мастилен (76) — мастиленоструен (85) — мастиленочерен (79) — мастит (76) — математичен (79) — математически (78) — матерен (79) — материален (79) — материалистичен (79) — материалистически (78) — матерински (78) — матов (76) — маточен (79) — матриархален (79) — матричен (79) — матроски (78) — матуритетен (79) — махагонов (76) — махаленски (78) — махленски (78) — махов (76) — мачкаем (76) — мачтов (76) — машинален (79) — машинен (79) — машиннозависим (76) — машиннонезависим (76) — машиннотракторен (79) — машинописен (79) — машиностроителен (79) — мащабен (79) — мащабируем (76) — мебелен (79) — мебелиран (76) — мегаломански (78) — меден (79) — медиален (79) — медиен (85) — медикаментозен (79) — медитативен (79) — медицински (78) — медночервен (76) — медов (76) — медовит (76) — медодобивен (79) — медоносен (79) — междинен (79) — междувагонен (79) — междуведомствен (76) — междувременен (79) — междугалактически (78) — междуградски (78) — междудържавен (79) — междуетажен (79) — междузвезден (79) — междуклетъчен (79) — междуконтинентален (79) — междумускулен (79) — международен (79) — междуособен (79) — междуостровен (79) — междупланетен (79) — междуплеменен (79) — междуполов (76) — междуребрен (76) — междуселищен (79) — междуселски (78) — междущатски (78) — мезозойски (78) — мек (76) — мекостенен (79) — мекосърдечен (79) — мекотелен (79) — мексикански (78) — мекушав (76) — меланхолен (79) — меланхоличен (79) — мелезен (79) — мелиоративен (79) — мелничарски (78) — мелничен (79) — мелодичен (79) — мелодраматичен (79) — мелодраматически (78) — мембранен (79) — мемоарен (79) — мемориален (79) — менструационен (79) — ментов (76) — менторски (78) — меншевишки (78) — мераклийски (78) — мерен (79) — мерзавски (78) — мерзък (80) — меридианен (79) — меридианов (76) — мериносен (79) —