арогантен (български)

Прилагателно име, тип 79

нахален, предизвикателен, дързък, безочлив, безцеремонен,

Етимология

Фразеологични изрази

Синоними

Антоними

Омоними

Сродни думи

Производни думи

Превод