свят (български)

Съществително нарицателно име, мъжки род, тип 2

 1. Значението на думата все още не е въведено. Можете да го добавите, както и да попълните част от останалата липсваща информация, като щракнете на редактиране.

Етимология

старобълг. свѣтъ φῶς, φέγγος, αἰών „светлина, свят“ (Зогр., Мар., Асем., Супр.) Праслав. *světъ „светлина“. Сродни думи: староинд. śvetaṣ, авест. sраētа- „светъл, бял“ (от ИЕ *k^uoit-o-), лит. šviеsti, šviečiа „свети“, švitėti „блести“ староинд. śvitrás „бял“, староперс. sipihr „небе“, гот. ƕeits, старосканд. hvītr, староангл. hwīt, старосакс. hwīt, ст.в.нем. hwiʒ „бял“ от ИЕ *k^uit-.

Фразеологични изрази

Превод

 • английски: world (en)
 • арабски: [[]]
 • арменски: [[]]
 • африкаанс: [[]]
 • белоруски: [[]]
 • гръцки: [[]]
 • датски: [[]]
 • есперанто: [[]]
 • естонски: [[]]
 • иврит: [[]]
 • индонезийски: [[]]
 • ирландски: [[]]
 • исландски: [[]]
 • испански: [[]]
 • италиански: [[]]
 • китайски: [[]]
 • корейски: [[]]
 • латвийски: [[]]
 • латински: [[]]
 • литовски: [[]]
 • немски: Welt (de)
 • норвежки: [[]]
 • персийски: [[]]
 • полски: [[]]
 • португалски: [[]]
 • румънски: [[]]
 • руски: мир (ру)
 • словашки: [[]]
 • словенски: [[]]
 • сръбски: [[]]
 • тайландски: [[]]
 • турски: [[]]
 • унгарски: [[]]
 • фински: maailma , (fi)
 • френски: monde (fr)
 • холандски: [[]]
 • хърватски: [[]]
 • чешки: [[]]
 • шведски: värld , (sv)
 • японски: [[]]

Синоними

Сродни думи

Производни думи

свят (български)

Прилагателно име, тип 81

 1. Значението на думата все още не е въведено. Можете да го добавите, както и да попълните част от останалата липсваща информация, като щракнете на редактиране.

Етимология

старобълг. свѧтъ ἅγιος, ἱερός (Супр., Григ. Наз.) < *svętъ. Формата свят с -я- от *ę, вместо -е- е под руско и църковнослав. влияние, срв. светец, светия. Първоначалното значение е вероятно „празничен“, срв. значенията в балтийски: лит. švęsti, švenčiu „празнувам“, šventė „празник“, šventas „свят“, латв. svinet, svinu „празнувам“, старопрус. swenta (в топоними) „свят“ (*k^uen-, *k^uen-to-). Връзката с авест. spənta- „свят“, sраnаh- „святост“, ст.-инд. вед. śvānta- „спокоен, тих“, не е съвсем сигурна, понеже иран. форми могат да съдържат ИЕ *p. От слав. *svętъ заета в рум. sfînt, унг. szent „свети“. Срв. и ЛИ рус. Святопълкъ (Нач. рус. лет), средногр. Σφεντόπλικος (Жит. св. Климент), чеш. Svatopluk, пол. Swiętopełk „чиято войска е свята“, рус. Святославъ, средногр. Σφενδοσθλάβος (Конст. Багр., De Adm. imp.), „чиято слава е свята“.

Фразеологични изрази

Синоними

непорочен, безгрешен, като светец

Антоними

Омоними

Сродни думи

Производни думи

Превод

 • английски: holy (en)
 • арабски: [[]]
 • арменски: [[]]
 • африкаанс: [[]]
 • белоруски: святы (by)
 • гръцки: [[]]
 • датски: [[]]
 • есперанто: [[]]
 • естонски: [[]]
 • иврит: [[]]
 • индонезийски: [[]]
 • ирландски: [[]]
 • исландски: [[]]
 • испански: [[]]
 • италиански: santo (it)
 • китайски: [[]]
 • корейски: [[]]
 • латвийски: [[]]
 • латински: [[]]
 • литовски: šventas (lt)
 • немски: heilig (de)
 • норвежки: [[]]
 • персийски: [[]]
 • полски: święty (pl)
 • португалски: [[]]
 • румънски: [[]]
 • руски: святой (ru)
 • словашки: [[]]
 • словенски: svet (sl)
 • сръбски: свет (sr)
 • тайландски: [[]]
 • турски: [[]]
 • унгарски: [[]]
 • фински: [[]]
 • френски: sacré (fr)
 • холандски: [[]]
 • хърватски: [[]]
 • чешки: svatý (cs)
 • шведски: [[]]
 • японски: [[]]