куриозен (български)

Прилагателно име, тип 79

  1. Който е особен, необикновен, странен.
  2. Който е любопитен.

Етимология

Фразеологични изрази

Синоними

Антоними

Омоними

Сродни думи

Производни думи

Превод