безмилостен (български)

Прилагателно име, тип 79

  1. Който не проявява милост или който се извършва без милост и компромиси; жесток.

Етимология

Фразеологични изрази

Синоними

Антоними

Омоними

Сродни думи

Производни думи

Превод