Който няма и не желае да има отношение към участта (съдбата) на някого.