мир (български)

Съществително нарицателно име, мъжки род, тип 40a

  1. Значението на думата все още не е въведено. Можете да го добавите, както и да попълните част от останалата липсваща информация, като щракнете на редактиране.

Етимология

стбълг. миръ εἰρήνη, κόσμος „мир, свят“ (Остром., Супр.). Праслав. *mirъ „мир“ без сигурна етмология. Значението „свят“ е калка на лат. pax romana. Старолит. mieras, латв. miers „мир“ са вероятно заети от слав. *mirъ.

Фразеологични изрази

Превод

Синоними

Сродни думи

Производни думи