фуча (български)

Глагол, тип 178, {{{ВИД}}}

(класификация — ?)

  1. шумно пропускам въздух през ноздрите си от раздразнение; пръхтя, сумтя.

Етимология

Фразеологични изрази

  1. Поради бързо движение издавам продължителен шум; свистя, буча.


СинонимиПревод