талант (български)

Съществително нарицателно име, мъжки род, тип 7

Талантът е умение и възможност за постигане на високи резултати в някаква област на човешката дейност. Физиологическите особености на отделния човек и усилията му да развие тези природни дадености го отличават от другите и е предпоставка да бъде забележителна личност на своето време и в дадената област.

Етимология

Фразеологични изрази

Превод

Синоними

Сродни думи

Производни думи