Съществително нарицателно име, мъжки род, тип 1

 1. Гощавка, банкет.

Етимология

стбълг. пиръ ἄριστον „гощавка“ (Супр.), сърбохърв. пи̑р „гощавка след венчаване; сватба; празник на светеца, покровител на еснафа“, словен. pȋr „гощавка, свадба“, рус. пир. Обикновено се смята за производна на пия, но предвид ограниченото разпространение в южнослав. езици не е изключена възможността да бъде заета от балкано-романски *fīra (срв. латински fēriae „празник“ > итал. fiera, сард. fera, прованс. fiera, feira, фр. foire, исп. feria „панаир“, порт. feira , ствнем. fîra, firra, срвнем. vîre, хол. vier, фриз. fîra, нем. Feier „празник“). В семант. отношение срв. тържество, което е производна на търг. Не е задължително *pirъ да принадлежи към склонитбен тип на u-основи, тъй като глаголът пирувам може да е образуван по модела на купувам.

Фразеологични изрази

Превод

 • английски: [[]]
 • арабски: [[]]
 • арменски: [[]]
 • африкаанс: [[]]
 • белоруски: [[]]
 • гръцки: [[]]
 • датски: [[]]
 • есперанто: [[]]
 • естонски: [[]]
 • иврит: [[]]
 • индонезийски: [[]]
 • ирландски: [[]]
 • исландски: [[]]
 • испански: [[]]
 • италиански: [[]]
 • китайски: [[]]
 • корейски: [[]]
 • латвийски: [[]]
 • латински: [[]]
 • литовски: [[]]
 • немски: [[]]
 • норвежки: [[]]
 • персийски: [[]]
 • полски: [[]]
 • португалски: [[]]
 • румънски: [[]]
 • руски: [[]]
 • словашки: [[]]
 • словенски: [[]]
 • сръбски: [[]]
 • тайландски: [[]]
 • турски: [[]]
 • унгарски: [[]]
 • фински: [[]]
 • френски: [[]]
 • холандски: [[]]
 • хърватски: [[]]
 • чешки: [[]]
 • шведски: [[]]
 • японски: [[]]

Синоними

Сродни думи

Производни думи

пирувам, пиршество