задатък (български)

Съществително нарицателно име, мъжки род, тип 14

 1. Задатъкът е имуществена ценност, която служи за доказателство, че е сключен договорът и обезпечава неговото изпълнение. Задатъкът има две функции: доказателствена и обезпечителна. Задатъкът създава специална правна възможност на кредитора в случай на виновно неизпълнение, без да е необходимо да настъпват вреди. Ако договорът бъде сключен и престацията - изпълнена задатъкът се връща или се прихваща от последното изпълнение на длъжника. При несключване на договора и при неизпълнение има две правни последици: кредиторът може едностранно да развали договора извънсъдебно и да задържи задатъка или пък ако го е дал той - да поиска връщането му. Това се счита за обезщетение за вреди и кредиторът не може да претендира друго, освен ако не се откаже от задатъка.

Етимология

Фразеологични изрази

Превод

 • английски: [[]]
 • арабски: [[]]
 • арменски: [[]]
 • африкаанс: [[]]
 • белоруски: [[]]
 • гръцки: [[]]
 • датски: [[]]
 • есперанто: [[]]
 • естонски: [[]]
 • иврит: [[]]
 • индонезийски: [[]]
 • ирландски: [[]]
 • исландски: [[]]
 • испански: [[]]
 • италиански: [[]]
 • китайски: [[]]
 • корейски: [[]]
 • латвийски: [[]]
 • латински: [[]]
 • литовски: [[]]
 • немски: [[]]
 • норвежки: [[]]
 • персийски: [[]]
 • полски: [[]]
 • португалски: [[]]
 • румънски: [[]]
 • руски: [[]]
 • словашки: [[]]
 • словенски: [[]]
 • сръбски: [[]]
 • тайландски: [[]]
 • турски: [[]]
 • унгарски: [[]]
 • фински: [[]]
 • френски: [[]]
 • холандски: [[]]
 • хърватски: [[]]
 • чешки: [[]]
 • шведски: [[]]
 • японски: [[]]

Синоними

капаро, пей, предплата

Сродни думи

Производни думи