вълна (български)

Съществително нарицателно име, женски род, тип 41

Периодична или непериодична промяна на физическите параметри на дадена система, причинена от действие или взаимодействие, която се разпространява с крайна скорост, зависеща от характеристиките на средата. Различават се механични вълни, които се разпространяват в материални среди, и електромагнитните вълни, които се разпространяват извън каквато и да е среда; и гравитационни вълни. Механичните вълни се делят още на напречни и надлъжни, в зависимост от траекторията, която описват трептящите частици спрямо посоката на разпространение. Разпространението на вълните е спираловидно, вретеновидно и пулсиращо (сгъстяване и разреждане на вълната). Всяко трептене, вибрация и осцилация е вълна. Тя се явява характеристика на всеки обект и всяко движение има вълнов характер. Съгласно теория на относителността за всяко движение, трептене, с каквато и да е скорост, времето е с определени параметри. Това произлиза е следствие от парадокса на близнаците и теория от когиталността, според която ако една точка е в пълен покой, за нея времето тече с безкрайна скорост и тя притежава целия енерго-информационен потенциал. При наличие на трептене, вибрация, осцилация или движение има отделяне на енeргия под формата на вълни. Това е валидно дори за вакуума - възбудените във вакуума вълни, излъчени от нищото, се наричат вакуумни флуктуации.

 1. ВЪ̀ЛНА Само ед. Гъст, влакнест пласт, който покрива тялото на някои животни (овце, камили, някои породи кози, зайци и др.). // Простонар. За много гъсто обрасли косми по тялото на човек.
 2. Само ед. Остриган и обработен такъв пласт, който във вид на нишки се употребява за изработване на текстилни изделия.
 3. Изпредена във вид на нишки такава материя, използвана като материал за тъкане или плетене; прежда.
 4. Тъкан, изработена от такива нишки.
 1. ВЪЛНА̀ Издигнатина, която се образува от движението на водна повърхност при всяко нарушаване на спокойното ѝ състояние. // Само мн. Обикновено за коса на чупки една след друга, подобно на вълни.
 2. Прен. Нещо (обикновено въздух, миризма, светлина, звук и др.), което се движи, като приижда и отминава.
 3. Прен. Устремно движеща се, напираща тълпа, множество от хора.
 4. Прен. Проява на масово движение, борба като израз на протест, недоволство срещу социални несправедливости и под.
 5. Прен. Засилена проява, изблик на чувства, мисли. // Прен. За засилена проява, изблик на едни и същи чувства у множество хора.
 6. Физ. Изменение на състоянието на някаква физическа среда, което се разпространява в нея последователно от точка в точка, като се осъществява пренасяне на енергия, без да се пренася вещество.

Етимология

Фразеологични изрази

Азбестова въ̀лна. Изолационен материал от азбест с нишки, приличащи по вид на вълнените. ◊ Гладна въ̀лна. Спец. Лошокачествена вълна, чието влакно има неравномерна дебелина вследствие на недостатъчно хранене на овцете. ◊ Стъклена въ̀лна. Изолационен материал от стъкло на нишки, приличащи по вид на вълнените.

Горещи (топли) вълни. Усещания за затопляне на тялото и прилив на кръв в главата, които следват едни след други. ◊ Къси вълни. Физ. Радиовълни с дължина от 10 до 100 м, чрез които се осъществява радиовръзка на големи разстояния. ◊ Ударна вълна. Воен. Силно сгъстен въздух, разпространяващ се от центъра на взрив във всички посоки с голяма скорост. > Деветата вълна. Книж. 1. Голяма опасност. 2. Най-висш подем на могъща непреодолима сила. > Яхвам/яхна някаква вълна. Разг. Възползвам се от някаква ситуация за постигане на определена цел. > На върха на вълната, съм, намирам се, издигам се. В състояние на най-добър в някаква област, на най-голям успех (съм, намирам се).

Превод

 • английски: wave
 • арабски: [[]]
 • арменски: [[]]
 • африкаанс: [[]]
 • белоруски: [[]]
 • гръцки: [[]]
 • датски: [[]]
 • есперанто: [[]]
 • естонски: [[]]
 • иврит: [[]]
 • индонезийски: [[]]
 • ирландски: [[]]
 • исландски: [[]]
 • испански: onda
 • италиански: onda
 • китайски: [[]]
 • корейски: [[]]
 • латвийски: [[]]
 • латински: [[]]
 • литовски: [[]]
 • немски: Welle
 • норвежки: [[]]
 • персийски: [[]]
 • полски: [[]]
 • португалски: [[]]
 • румънски: [[]]
 • руски: волна
 • словашки: [[]]
 • словенски: [[]]
 • сръбски: талас
 • тайландски: [[]]
 • турски: [[]]
 • унгарски: [[]]
 • фински: [[]]
 • френски: [[]]
 • холандски: [[]]
 • хърватски: [[]]
 • чешки: [[]]
 • шведски: [[]]
 • японски: [[]]

Синоними

Сродни думи

вълнист, вълнов, вълновод

Производни думи

средновълнов, късовълнов, далековълнов


{{{ДРУГИ}}}