Словоформи
основна форма добър бегъл близък дълъг еднакъв
м.р., ед.ч. добър бегъл близък дълъг еднакъв
м.р., ед.ч., непълен член добрия беглия близкия дългия еднаквия
м.р., ед.ч., пълен член добрият беглият близкият дългият еднаквият
ж.р., ед.ч. добра бегла близка дълга еднаква
ж.р., ед.ч., членувано добрата беглата близката дългата еднаквата
ср.р., ед.ч. добро бегло близко дълго еднакво
ср.р., ед.ч., членувано доброто беглото близкото дългото еднаквото
мн.ч. добри бегли близки дълги еднакви
мн.ч., членувано добрите беглите близките дългите еднаквите
разширена форма добри бегли близки дълги еднакви

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

бавничъкбегълбедничъкбистърбледничъкблизичъкблизъкбодърболничъкбосичъкбързичък

вакълведървисокичъквисочъквсемъдървъздебеличъквъздълъгвъзмалъквъзнисъквъзпълничъквъзсладъквъзтежичъквъзтежъквъзтопълвъзтънък

гладъкглупавичъкголемичъкгоркичъкгоръкгрозничъкгрубичъкгръмъкгъвъкгъстичъкгъстообрасъл

двуостърдебеличъкдобричъкдобърдоморасълдребничъкдълъг

еднакъведничъкедър

жалъкжаръкжежъкжилавичък

закръгленичъкзвънъкзоръкзъл

излязълизрасълизтекъл

киселичъкковъккратъккрепъккрехъккротичъккротъккръгличъккръгълкъсичък

лекичъкловък

малъкмерзъкмиличъкмладичъкмокричъкмокърмъдърмъничъкмъртъв

нагълнахалничъкнегладъкнедобърнедорасълнедълъгнееднакъвнежничъкнеизрасълнеизтекълнеловъкнемалъкнеобрасълнеобълнеостърнеплосъкнепорасълнесладъкнетежъкнетопълнетънъкнеяръкнизъкнисичъкнискорасълнисъкновеничъкновичъкноводошъл

обрасълобълостричъкостър

пивъкплосъкподълполукръгълполумъртъвполутежъкпошълпремъдърприятничъкпростичъкпълничъкпъстър

ровъкрозовичъкрохък

самичъксаморасълсветълсемпълскромничъкслабичъксладичъксладъксмугълсоленичъкстаричъксухичък

тайничъктежичъктежъктесничъктлъстичъктопличъктопълтрудоемъктъжничъктъничъктънъктъпичък

хитърхладничъкхладъкхрабърхубавичък

целеничъкцеличък

черничъкчистичък

широкичъкширочък

щедър

ярък