Уикиречник:Български/Типове думи/Числителни имена

Този списък съдържа числителни имена в българския език, като в скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

втори (141)

два (132) – двадесет (134a) – двадесети (141) – дванадесет (134a) – дванадесети (141) – двеста (136) – девет (134) – деветдесет (134a) – деветдесети (141) – девети (141) – деветнадесет (134a) – деветнадесети (141) – деветстотин (137) – десет (134a) – десети (141)

един (131) – единадесет (134a) – единадесети (141)

малцина (137a) – милиард (139) – милион (139) – мнозина (137a)

неколцина (137a) – нула (138)

осем (135) – осемдесет (134a) – осемдесети (141) – осемнадесет (134a) – осемнадесети (141) – осемстотин (137) – осми (141)

пет (134) – петдесет (134a) – петдесети (141) – пети (141) – петнадесет (134a) – петнадесети (141) – петстотин (137) – пръв (140)

седем (135) – седемдесет (134a) – седемдесети (141) – седемнадесет (134a) – седемнадесети (141) – седемстотин (137) – седми (141) – сто (136)

трети (141) – три (133) – тридесет (134a) – тридесети (141) – трилион (139) – тринадесет (134a) – тринадесети (141) – триста (136)

хиляда (138)

четвърти (141) – четири (133) – четиридесет (134a) – четиридесети (141) – четиринадесет (134a) – четиринадесети (141) – четиристотин (137)

шест (134) – шестдесет (134a) – шестдесети (141) – шести (141) – шестнадесет (134a) – шестнадесети (141) – шестстотин (137)