Испански

Съществително име

шест

Португалски

Съществително име

шест