тълкувам (български)

Глагол, тип 186, несвършен вид

(класификация — ?)

 1. Обяснявам с други думи, за да се схване смисълът на нещо; разяснявам.
 2. Правя разбираем; разгадавам смисъла.

Етимология

старобълг. тлъковати е отименен глагол от тлъкъ „тълкуване“, ἑρμηνεύς „преводач“ (Супр.), старорус. тълкъ „преводач, тълкуване“, рус., укр. толк „значение, смисъл“. В други слав. езици отсъства. Популярното сравнение със староинд. tarkas „предположение“, tarkayati „предполага, размисля“, е невъзможно по простата причина, че глаголът tarka- е производен на корена *tork- „въртя“ (срв. niṣṭarkaya- „който може да се отвори чрез въртене“) = лат. torqueo „въртя“, който съдържа достоверно ИЕ -r-. Много по-вероятно е да се касае за старинна семитска (по-скоро арабска) заемка (срв. ар. ترجمة [tardʒamah] „превод“ (от по-старо *targamah), ترجمان [tardʒumān] „преводач“, ст.-евр. תרגום [targum] „тълкуване, превод“, акад. targumannu „преводач“, семитски корен *rgm „говоря“), кръстосана с тюрк. *tɨlmač „преводач“ (заета в праслав. *tъlmačь) или *tɨlq „език“. Семитската лексема е получила широко разпространение: заета е в дълбока древност в хет. tarkummiya- „превеждам“, както и в по-ново време във виз.-гр. δραγόμανος, итал. dragomano, фр. dragoman, тур. tercüman „преводач“.

Фразеологични изрази


СинонимиПревод

 • английски: [[]]
 • арабски: [[]]
 • арменски: [[]]
 • африкаанс: [[]]
 • белоруски: [[]]
 • гръцки: [[]]
 • датски: [[]]
 • есперанто: [[]]
 • естонски: [[]]
 • иврит: [[]]
 • ирландски: [[]]
 • исландски: [[]]
 • испански: [[]]
 • италиански: [[]]
 • китайски: [[]]
 • корейски: [[]]
 • латвийски: [[]]
 • латински: [[]]
 • литовски: [[]]
 • немски: [[]]
 • норвежки: [[]]
 • персийски: [[]]
 • полски: [[]]
 • португалски: [[]]
 • румънски: [[]]
 • руски: толковать (ru)
 • словашки: [[]]
 • словенски: [[]]
 • сръбски: [[]]
 • турски: [[]]
 • унгарски: [[]]
 • фински: [[]]
 • френски: [[]]
 • холандски: [[]]
 • хърватски: [[]]
 • чешки: [[]]
 • шведски: [[]]
 • японски: [[]]