протест (български)

Съществително нарицателно име, мъжки род, тип 7

  1. Протестиране.
  2. Спец. Известяване на кредитор при неспазване срока на изплащане на полица. Протест на полица.

Етимология

Фразеологични изрази

Превод

Синоними

Сродни думи

Производни думи

протестант