предсказвам (български)

Глагол, тип 186, несвършен

(класификация — преходен)

  1. Въз основа на знания, опит и определени данни правя заключение, извод за развитието, хода на някакво събитие или за появата на нещо ново. [1]

Етимология

Фразеологични изрази


СинонимиПревод

  1. предсказвам в РБЕ на ИБЕ