предлог (български)

Съществително нарицателно име, мъжки род, тип 15

  1. Грам. Нeизмeняeма част на рeчта — служeбна дума, която стои прeд граматичeско имe (същeствитeлно, прилагателно, числително или местоимение) и служи за изразяване на синтактичната му зависимост в словосъчетанието и за означаване на различни семантични отношения (пространствени, времеви, причинни, целеви и др.)
  2. Несъществено, формално обстоятелство, което се използва, за да се оправдае или извърши нещо. [1]

Етимология

Фразеологични изрази

Превод

Синоними

Сродни думи

Производни думи

  1. предлог в РБЕ на ИБЕ