обрат (български)

{{Съществително нарицателно име|

 ID = обрат

| ЗНАЧЕНИЕ =

  1. Рязка промяна в движението или развитието на нещо

| РОД = м | ТИП = 7 | ЕТИМОЛОГИЯ = | ИЗРАЗИ = | ПРЕВОД1 =