настрана (български)

{{Наречие|

 ID = настрана

| ЗНАЧЕНИЕ = Също и настрани. | ЕТИМОЛОГИЯ = | ИЗРАЗИ = | ПРЕВОД1 =