мозък (български)

Съществително нарицателно име, мъжки род, тип 14

 1. Орган при повечето животни, център на нервната система
 2. Прен. Ръководещ, заслужил за развитието на дадена дадена дейност
 3. Прен. Човек с големи умствени способности
 
[1] Човешки мозък

Етимология

ст.-бълг. мозгъ μυελός (Слепч.), прилаг. можданъ μεμυαλωμένος „мозъчен“ (Син. пс.) от *мозгѣнъ. Праслав. *mozgъ, сродна със ст.-прус. muzgeno (ж.р.) „костен мозък“, лит. smagenys (м.р., мн.ч.), smagenės (ж.р., мн.ч.), smegenos (ж.р., мн.ч.), smegenys „мозък, костен мозък“ (от *smazgen-), латв. smadzenes „мозък“, ст.-инд. majján- м.р., majjā ж.р. „костен мозък“, праиран. *mazɣa- „костен мозък“ (авест. mazga-, согд. mɣz-, нперс. maɣz), прагерм. *mazga- (ст.-в.-нем. marag, marg, ст.-сканд. mergr, хол. merg, ст.-англ. mearg, англ. marrow), от *mozgho- < *most-gho, срв. ст.-инд. mastṛhan- „мозък“, стгр. βρεχμός м.р. „предната част на главата“, ст.-англ. brœgen, англ. brain „мозък“ (< прагерм. *braʒna-), тохар. А mäśśunt, Б mrestīwe „костен мозък“, от *mest-(m)rgh-n-.

Фразеологични изрази

 • [2] Тя е мозъкът на начинанието.
 • [3] Тя е голям мозък.

Превод

 • английски: brain (en)
 • арабски: [[]]
 • арменски: [[]]
 • африкаанс: [[]]
 • белоруски: [[]]
 • гръцки: εγκέφαλος (el)
 • датски: [[]]
 • есперанто: [[]]
 • естонски: aju (et)
 • иврит: [[]]
 • индонезийски: [[]]
 • ирландски: [[]]
 • исландски: heili (is)
 • испански: cerebro (es) м
 • италиански: cervello (it) м
 • китайски: [[]]
 • корейски: [[]]
 • латвийски: [[]]
 • латински: [[]]
 • литовски: [[]]

Синоними

ум, разум, интелект, умствени способности,

Сродни думи

мозъчен

Производни думи