Липсата на инициатива,пасивна позиция,безсилие при вземане на решения.. | СИНОНИМИ =

| СРОДНИ ДУМИ = | ПРОИЗВОДНИ ДУМИ = | ДРУГИ = }}