кретам (български)

Глагол, тип 186, несвършен

(класификация — ?)

 1. Значението на думата все още не е въведено. Можете да го добавите, както и да попълните част от останалата липсваща информация, като щракнете на редактиране.

Етимология

старобълг. крѧтати „извивам“ (= *krętati), също диал. кренам, кревам (се) „вдигам (се), тръгвам, отправям се, движа се бавно“ (асимилирано от стар св. вид *krętnǫti, срв. сръб. кренути се, словен. kreniti „запътвам се“), сръб. кретати, словен. kretati „движа се, въртя се“, рус. крятать „тръгвам, движа“, чеш. vy-křátnout „изкълчвам“, пол. krzątać się „движа се неспокойно, шетам“. С друга отгласна степен *krǫt- в рус. крутой „стръмен“, словен. krot „яростен“, чеш., слов. krutý „строг, силен, груб“, пол. krętу „извит“, които се сравняват с лит. krantas, kriantas „стръмен, висок бряг“. Сравнява се със староинд. kŗņatti „преда“, гот. haurds „врата“, ирл. certle „валмо“, в БЕР има и погрешно посочени старогр. форми, които не са от ИЕ произход. Но южнослав. форми са по-близки като значение до староисл. hrindа, англосакс. hrindan „бутам“.

Фразеологични изрази


СинонимиПревод

 • английски: [[]]
 • арабски: [[]]
 • арменски: [[]]
 • африкаанс: [[]]
 • белоруски: [[]]
 • гръцки: [[]]
 • датски: [[]]
 • есперанто: [[]]
 • естонски: [[]]
 • иврит: [[]]
 • ирландски: [[]]
 • исландски: [[]]
 • испански: [[]]
 • италиански: [[]]
 • китайски: [[]]
 • корейски: [[]]
 • латвийски: [[]]
 • латински: [[]]
 • литовски: [[]]
 • немски: [[]]
 • норвежки: [[]]
 • персийски: [[]]
 • полски: [[]]
 • португалски: [[]]
 • румънски: [[]]
 • руски: [[]]
 • словашки: [[]]
 • словенски: [[]]
 • сръбски: [[]]
 • турски: [[]]
 • унгарски: [[]]
 • фински: [[]]
 • френски: [[]]
 • холандски: [[]]
 • хърватски: [[]]
 • чешки: [[]]
 • шведски: [[]]
 • японски: [[]]