компетенция (български)

Съществително нарицателно име, женски род, тип 47

Успешно проявено съчетание, съвкупност от знания, умения, нагласи и поведения на служителите за постигане на резултати (желани нива на представяне) в дадена професионална роля и в определена организация.

Всъщност компетенциите не са притежавани знания и умения сами за себе си, а подходящи поведения, демонстрирани в конкретни работни ситуации. Ако използваме метафората на „айсберга“, можем да предположим, че компетенцията се състои от видима част (знания, умения) и невидима част (ценности, нагласи, мотиви, личностни характеристики). Но точно невидимата част е тази, която оказва най-силно влияние на поведението, което също е „видимо“ на повърхността. Ето защо, знаещите и умеещите не винаги се оказват най-ефективните служители.

Можем да погледнем на компетенциите и от друг ъгъл - компетенциите са способности, но не вродени способности, а такива, които са развити чрез познание - учене и опит, чрез натрупване на знания и формиране на умения. В литературата от години се вихрят спорове за разликата между компетенции и компетентности. Дефинициите са толкова много, че границата между тях е размита и множество автори вече използват тези термини, като синоними (взаимозаменяеми). Компетенциите не могат да бъдат постигнати напълно - завинаги, защото те отразяват динамиката на средата. Съгласно дефиницията на TENCompetence компетенцията се разглежда като измерима способност на даден човек да действа качествено и резултатно за справяне с конкретни проблеми, събития или задачи, които възникват в конкретна ситуация и област (учене, работа, спорт и т.н.). Когато ситуациите, събитията и резултатите се променят, същото се случва и с описанията на компетенциите. Или казано с други думи, компетенцията има предсказуема стойност само в сравними ситуации с подобни типове събития.

Етимология

Фразеологични изрази

Превод

 • английски: [[]]
 • арабски: [[]]
 • арменски: [[]]
 • африкаанс: [[]]
 • белоруски: [[]]
 • гръцки: [[]]
 • датски: [[]]
 • есперанто: [[]]
 • естонски: [[]]
 • иврит: [[]]
 • индонезийски: [[]]
 • ирландски: [[]]
 • исландски: [[]]
 • испански: [[]]
 • италиански: [[]]
 • китайски: [[]]
 • корейски: [[]]
 • латвийски: [[]]
 • латински: [[]]
 • литовски: [[]]
 • немски: [[]]
 • норвежки: [[]]
 • персийски: [[]]
 • полски: [[]]
 • португалски: [[]]
 • румънски: [[]]
 • руски: [[]]
 • словашки: [[]]
 • словенски: [[]]
 • сръбски: [[]]
 • тайландски: [[]]
 • турски: [[]]
 • унгарски: [[]]
 • фински: [[]]
 • френски: [[]]
 • холандски: [[]]
 • хърватски: [[]]
 • чешки: [[]]
 • шведски: [[]]
 • японски: [[]]

Синоними

Сродни думи

(същ.) компетентност, вещина, умение, знания, познания, способност, опитност, умелост, осведоменост, авторитет, специалност (същ.) власт, пълномощия, юрисдикция, подсъдност, подведомствена област, сфера на пълномощия (същ.) област, сфера (същ.) обсег, обхват, възможност (същ.) положение, качество, длъжност

Производни думи