комитет (български)

Съществително нарицателно име, мъжки род, тип 7

  1. Инициативна група от съмишленици с ръководни функции, обединени от една обща идея и работещи за постигането на определена цели, за което те създават организация и структури. Комитетът може да организира решаване на проблем от регионално или национално значение, дори и в нарушение на съществуващите закони, като членовето му носят цялата отговорност за решенията и действията си - напр. Таен революционен комитет работещ за национално освобождение.
  2. Държавна структура с ранг по-нисък от министерство, която работи и решава проблеми в една определена област - напр. Комитет за държавна сигурност.

Етимология

Фразеологични изрази

Превод

Синоними

Сродни думи

Производни думи