импулс (български)

Съществително нарицателно име, мъжки род, тип 7

 1. Книж. Подтик, подбуда, вътрешен стремеж за извършване, осъществяване на нещо.
 2. Биол. Внезапно, мигновено движение, разпространяващо се по невроните, предизвикано от дейността на нервните възбудители.
 3. Електр. Протичане на ток в електрическа верига за извънредно кратко време, скок на напрежението в електрическа верига или на напрегнатостта на електромагнитното поле в пространството.

Етимология

— От лат. impulsus през нем. Impuls.

Фразеологични изрази

Импулсен телефон. Телефонна линия за ползване на определена услуга или за участие в радио- или телевизионно предаване, при която за една минута се отчитат определен брой импулси с начислен ДДС.

Превод

 • английски:
 1. impetus, incentive, urge
 2. (im)pulse
 • арабски: [[]]
 • арменски: [[]]
 • африкаанс: [[]]
 • белоруски: [[]]
 • гръцки: [[]]
 • датски: [[]]
 • есперанто: [[]]
 • естонски: [[]]
 • иврит: [[]]
 • индонезийски: [[]]
 • ирландски: [[]]
 • исландски: [[]]
 • испански: [[]]
 • италиански: [[]]
 • китайски: [[]]
 • корейски: [[]]
 • латвийски: [[]]
 • латински: [[]]
 • литовски: [[]]
 • немски:
 1. der Anreiz, der Anstoß, der Impetus
 2. der Impuls
 • норвежки: [[]]
 • персийски: [[]]
 • полски: [[]]
 • португалски: [[]]
 • румънски: [[]]
 • руски: [[]]
 • словашки: [[]]
 • словенски: [[]]
 • сръбски: [[]]
 • тайландски: [[]]
 • турски: [[]]
 • унгарски: [[]]
 • фински: [[]]
 • френски: [[]]
 • холандски: [[]]
 • хърватски: [[]]
 • чешки: [[]]
 • шведски: [[]]
 • японски: [[]]

Синоними

Сродни думи

Производни думи