вест (български)

Съществително нарицателно име, Кодове за род: м, ж, ср, тип 49

Етимология

Фразеологични изрази

Превод

Синоними

известие, съобщение, комунике, новина, сведение, предизвестие, хабер, мълва, слух

Сродни думи

Производни думи