Представени са всички форми на глагола возя. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице во·зя во·зим
2 лице во·зиш во·зи·те
3 лице во·зи во·зят


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице во·зих во·зих·ме
2 лице во·зи во·зих·те
3 лице во·зи во·зи·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице во·зех во·зех·ме
2 лице во·зе·ше во·зех·те
3 лице во·зе·ше во·зе·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице возил съм возила съм возило съм возили сме
2 лице возил си возила си возило си возили сте
3 лице возил е возила е возило е возили са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях возил бях возила бях возило бяхме возили
2 лице беше возил беше возила беше возило бяхте возили
3 лице беше возил беше возила беше возило бяха возили


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще возя ще возим
2 лице ще возиш ще возите
3 лице ще вози ще возят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм возил ще съм возила ще съм возило ще сме возили
2 лице ще си возил ще си возила ще си возило ще сте возили
3 лице ще е возил ще е возила ще е возило ще са возили


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да возя щяхме да возим
2 лице щеше да возиш щяхте да возите
3 лице щеше да вози щяха да возят


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм возил щях да съм возила щях да съм возило щяхме да сме возили
2 лице щеше да си возил щеше да си возила щеше да си возило щяхте да сте возили
3 лице щеше да е возил щеше да е возила щеше да е возило щяха да са возили


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице возел съм возела съм возело съм возели сме
2 лице возел си возела си возело си возели сте
3 лице возел (е) возела (е) возело (е) возели (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице возил съм возила съм возило съм возили сме
2 лице возил си возила си возило си возили сте
3 лице возил (е) возила (е) возило (е) возили (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм возил била съм возила било съм возило били сме возили
2 лице бил си возил била си возила било си возило били сте возили
3 лице бил (е) возил била (е) возила било (е) возило били (са) возили


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да возя щяла съм да возя щяло съм да возя щели сме да возим
2 лице щял си да возиш щяла си да возиш щяло си да возиш щели сте да возите
3 лице щял (е) да вози щяла (е) да вози щяло (е) да вози щели (са) да возят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм возил щяла съм да съм возила щяло съм да съм возило щели сме да сме возили
2 лице щял си да си возил щяла си да си возила щяло си да си возило щели сте да сте возили
3 лице щял (е) да е возил щяла (е) да е возила щяло (е) да е возило щели (са) да са возили


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих возил бих возила бих возило бихме возили
2 лице би возил би возила би возило бихте возили
3 лице би возил би возила би возило биха возили


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
во·зи во·зе·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род во·зен
непълен член во·зе·ния
пълен член во·зе·ни·ят
женски род во·зе·на
членувано во·зе·на·та
среден род во·зе·но
членувано во·зе·но·то
множествено число во·зе·ни
членувано во·зе·ни·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род во·зил
непълен член во·зи·лия
пълен член во·зи·ли·ят
женски род во·зи·ла
членувано во·зи·ла·та
среден род во·зи·ло
членувано во·зи·ло·то
множествено число во·зи·ли
членувано во·зи·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род во·зел
непълен член во·зе·лия
пълен член во·зе·ли·ят
женски род во·зе·ла
членувано во·зе·ла·та
среден род во·зе·ло
членувано во·зе·ло·то
множествено число во·зе·ли
членувано во·зе·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род во·зещ
непълен член во·зе·щия
пълен член во·зе·щи·ят
женски род во·зе·ща
членувано во·зе·ща·та
среден род во·зе·що
членувано во·зе·що·то
множествено число во·зе·щи
членувано во·зе·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

во·зей·ки