Уикиречник:Български/Типови таблици/Съществителни имена от мъжки род

Словоформитип 1 *
основна форма град
ед.ч. град
ед.ч., непълен член града
ед.ч., пълен член градът
мн.ч. градове
мн.ч., членувано градовете
бройна форма града
звателна форма
Словоформитип 2 *
основна форма бряг грях свят цяр бяс гняв
ед.ч. бряг грях свят цяр бяс гняв
ед.ч., непълен член брега греха света цера беса гнева
ед.ч., пълен член брегът грехът светът церът бесът гневът
мн.ч. брегове грехове светове церове бесове гневове
мн.ч., членувано бреговете греховете световете церовете бесовете гневовете
бройна форма бряга гряха свята цяра бяса гнява
звателна форма
Словоформитип 2a *
основна форма звяр
ед.ч. звяр
ед.ч., непълен член звяра
ед.ч., пълен член звярът
мн.ч. зверове
мн.ч., членувано зверовете
бройна форма звяра
звателна форма
Словоформитип 3 *
основна форма връх гръб гръм
ед.ч. връх гръб гръм
ед.ч., непълен член върха гърба гърма
ед.ч., пълен член върхът гърбът гърмът
мн.ч. върхове гърбове гърмове
мн.ч., членувано върховете гърбовете гърмовете
бройна форма върха гърба гърма
звателна форма
Словоформитип 4 *
основна форма вятър
ед.ч. вятър
ед.ч., непълен член вятъра
ед.ч., пълен член вятърът
мн.ч. ветрове
мн.ч., членувано ветровете
бройна форма вятъра
звателна форма
Словоформитип 5 *
основна форма клон
ед.ч. клон
ед.ч., непълен член клона
ед.ч., пълен член клонът
мн.ч. клонове, клони
мн.ч., членувано клоновете, клоните
бройна форма клона
звателна форма
Словоформитип 6 *
основна форма лист
ед.ч. лист
ед.ч., непълен член листа
ед.ч., пълен член листът
мн.ч. листове, листа, листи
мн.ч., членувано листовете, листата, листите
бройна форма листа
звателна форма
Словоформитип 7 *
основна форма абажур
ед.ч. абажур
ед.ч., непълен член абажура
ед.ч., пълен член абажурът
мн.ч. абажури
мн.ч., членувано абажурите
бройна форма абажура
звателна форма
Словоформитип 7a *
основна форма народ
ед.ч. народ
ед.ч., непълен член народа
ед.ч., пълен член народът
мн.ч. народи
мн.ч., членувано народите
бройна форма народа
звателна форма народе
Словоформитип 7b *
основна форма бегач
ед.ч. бегач
ед.ч., непълен член бегача
ед.ч., пълен член бегачът
мн.ч. бегачи
мн.ч., членувано бегачите
бройна форма бегача
звателна форма бегачо
Словоформитип 8 *
основна форма броненосец възел
ед.ч. броненосец възел
ед.ч., непълен член броненосеца възела
ед.ч., пълен член броненосецът възелът
мн.ч. броненосци възли
мн.ч., членувано броненосците възлите
бройна форма броненосеца възела
звателна форма
Словоформитип 8a *
основна форма чужденец
ед.ч. чужденец
ед.ч., непълен член чужденеца
ед.ч., пълен член чужденецът
мн.ч. чужденци
мн.ч., членувано чужденците
бройна форма
звателна форма чужденецо
Словоформитип 9 *
основна форма театър ритъм ансамбъл
ед.ч. театър ритъм ансамбъл
ед.ч., непълен член театъра ритъма ансамбъла
ед.ч., пълен член театърът ритъмът ансамбълът
мн.ч. театри ритми ансамбли
мн.ч., членувано театрите ритмите ансамблите
бройна форма театъра ритъма ансамбъла
звателна форма
Словоформитип 9a *
основна форма център
ед.ч. център
ед.ч., непълен член центъра
ед.ч., пълен член центърът
мн.ч. центрове
мн.ч., членувано центровете
бройна форма центъра
звателна форма
Словоформитип 10 *
основна форма метър
ед.ч. метър
ед.ч., непълен член метъра
ед.ч., пълен член метърът
мн.ч. метри
мн.ч., членувано метрите
бройна форма метра
звателна форма
Словоформитип 11 *
основна форма организъм
ед.ч. организъм
ед.ч., непълен член организма
ед.ч., пълен член организмът
мн.ч. организми
мн.ч., членувано организмите
бройна форма организъма
звателна форма
Словоформитип 12 *
основна форма грък
ед.ч. грък
ед.ч., непълен член гърка
ед.ч., пълен член гъркът
мн.ч. гърци
мн.ч., членувано гърците
бройна форма
звателна форма гърко
Словоформитип 13 *
основна форма боец
ед.ч. боец
ед.ч., непълен член боеца
ед.ч., пълен член боецът
мн.ч. бойци
мн.ч., членувано бойците
бройна форма
звателна форма боецо
Словоформитип 14 *
основна форма език
ед.ч. език
ед.ч., непълен член езика
ед.ч., пълен член езикът
мн.ч. езици
мн.ч., членувано езиците
бройна форма езика
звателна форма
Словоформитип 14a *
основна форма академик
ед.ч. академик
ед.ч., непълен член академика
ед.ч., пълен член академикът
мн.ч. академици
мн.ч., членувано академиците
бройна форма академика
звателна форма академико
Словоформитип 15 *
основна форма подлог
ед.ч. подлог
ед.ч., непълен член подлога
ед.ч., пълен член подлогът
мн.ч. подлози
мн.ч., членувано подлозите
бройна форма подлога
звателна форма
Словоформитип 16 *
основна форма кожух
ед.ч. кожух
ед.ч., непълен член кожуха
ед.ч., пълен член кожухът
мн.ч. кожуси
мн.ч., членувано кожусите
бройна форма кожуха
звателна форма
Словоформитип 17 *
основна форма камък
ед.ч. камък
ед.ч., непълен член камъка
ед.ч., пълен член камъкът
мн.ч. камъни
мн.ч., членувано камъните
бройна форма камъка
звателна форма
Словоформитип 18 *
основна форма българин
ед.ч. българин
ед.ч., непълен член българина
ед.ч., пълен член българинът
мн.ч. българи
мн.ч., членувано българите
бройна форма
звателна форма българино
Словоформитип 18a *
основна форма бивник
ед.ч. бивник
ед.ч., непълен член бивника
ед.ч., пълен член бивникът
мн.ч. бивни
мн.ч., членувано бивните
бройна форма
звателна форма
Словоформитип 19 *
основна форма момък
ед.ч. момък
ед.ч., непълен член момъка
ед.ч., пълен член момъкът
мн.ч. момци
мн.ч., членувано момците
бройна форма
звателна форма момко
Словоформитип 19a *
основна форма заек
ед.ч. заек
ед.ч., непълен член заека
ед.ч., пълен член заекът
мн.ч. зайци
мн.ч., членувано зайците
бройна форма заека
звателна форма
Словоформитип 20 *
основна форма беглец мъртвец
ед.ч. беглец мъртвец
ед.ч., непълен член беглеца мъртвеца
ед.ч., пълен член беглецът мъртвецът
мн.ч. бегълци мъртъвци
мн.ч., членувано бегълците мъртъвците
бройна форма
звателна форма беглецо мъртвецо
Словоформитип 21 *
основна форма турчин
ед.ч. турчин
ед.ч., непълен член турчина
ед.ч., пълен член турчинът
мн.ч. турци
мн.ч., членувано турците
бройна форма
звателна форма турчино
Словоформитип 22 *
основна форма крак
ед.ч. крак
ед.ч., непълен член крака
ед.ч., пълен член кракът
мн.ч. крака
мн.ч., членувано краката
бройна форма крака
звателна форма
Словоформитип 23 *
основна форма господин
ед.ч. господин
ед.ч., непълен член господина
ед.ч., пълен член господинът
мн.ч. господа
мн.ч., членувано господата
бройна форма
звателна форма господине
Словоформитип 24 *
основна форма мъж
ед.ч. мъж
ед.ч., непълен член мъжа
ед.ч., пълен член мъжът
мн.ч. мъже
мн.ч., членувано мъжете
бройна форма
звателна форма мъжо
Словоформитип 24a *
основна форма княз
ед.ч. княз
ед.ч., непълен член княза
ед.ч., пълен член князът
мн.ч. князе
мн.ч., членувано князете
бройна форма
звателна форма княже
Словоформитип 25 *
основна форма брат
ед.ч. брат
ед.ч., непълен член брата
ед.ч., пълен член братът
мн.ч. братя
мн.ч., членувано братята
бройна форма
звателна форма брате
Словоформитип 26 *
основна форма съд
ед.ч. съд
ед.ч., непълен член съда
ед.ч., пълен член съдът
мн.ч. съдилища
мн.ч., членувано съдилищата
бройна форма съда
звателна форма
Словоформитип 27 *
основна форма градец
ед.ч. градец
ед.ч., непълен член градеца
ед.ч., пълен член градецът
мн.ч. градовце
мн.ч., членувано градовцете
бройна форма градеца
звателна форма
Словоформитип 28 *
основна форма брой
ед.ч. брой
ед.ч., непълен член броя
ед.ч., пълен член броят
мн.ч. броеве
мн.ч., членувано броевете
бройна форма броя
звателна форма
Словоформитип 28a *
основна форма змей
ед.ч. змей
ед.ч., непълен член змея
ед.ч., пълен член змеят
мн.ч. змейове
мн.ч., членувано змейовете
бройна форма змея
звателна форма
Словоформитип 29 *
основна форма зет
ед.ч. зет
ед.ч., непълен член зетя
ед.ч., пълен член зетят
мн.ч. зетьове
мн.ч., членувано зетьовете
бройна форма
звателна форма зетко, зетьо
Словоформитип 30 *
основна форма огън
ед.ч. огън
ед.ч., непълен член огъня
ед.ч., пълен член огънят
мн.ч. огньове
мн.ч., членувано огньовете
бройна форма огъня
звателна форма
Словоформитип 31 *
основна форма ветропоказател
ед.ч. ветропоказател
ед.ч., непълен член ветропоказателя
ед.ч., пълен член ветропоказателят
мн.ч. ветропоказатели
мн.ч., членувано ветропоказателите
бройна форма ветропоказателя
звателна форма
Словоформитип 31a *
основна форма другар
ед.ч. другар
ед.ч., непълен член другаря
ед.ч., пълен член другарят
мн.ч. другари
мн.ч., членувано другарите
бройна форма
звателна форма другарю
Словоформитип 32 *
основна форма алуминий
ед.ч. алуминий
ед.ч., непълен член алуминия
ед.ч., пълен член алуминият
мн.ч. алуминии
мн.ч., членувано алуминиите
бройна форма алуминия
звателна форма
Словоформитип 32a *
основна форма герой
ед.ч. герой
ед.ч., непълен член героя
ед.ч., пълен член героят
мн.ч. герои
мн.ч., членувано героите
бройна форма
звателна форма герою
Словоформитип 33 *
основна форма ден
ед.ч. ден
ед.ч., непълен член деня
ед.ч., пълен член денят
мн.ч. дни
мн.ч., членувано дните
бройна форма дена, дни
звателна форма
Словоформитип 34 *
основна форма нокът
ед.ч. нокът
ед.ч., непълен член нокътя
ед.ч., пълен член нокътят
мн.ч. нокти
мн.ч., членувано ноктите
бройна форма нокътя
звателна форма
Словоформитип 35 *
основна форма кон
ед.ч. кон
ед.ч., непълен член коня
ед.ч., пълен член конят
мн.ч. коне
мн.ч., членувано конете
бройна форма коня
звателна форма
Словоформитип 35a *
основна форма крал
ед.ч. крал
ед.ч., непълен член краля
ед.ч., пълен член кралят
мн.ч. крале
мн.ч., членувано кралете
бройна форма краля
звателна форма кралю
Словоформитип 36 *
основна форма край
ед.ч. край
ед.ч., непълен член края
ед.ч., пълен член краят
мн.ч. краища
мн.ч., членувано краищата
бройна форма края
звателна форма
Словоформитип 37 *
основна форма път
ед.ч. път
ед.ч., непълен член пътя
ед.ч., пълен член пътят
мн.ч. пътища
мн.ч., членувано пътищата
бройна форма пътя
звателна форма
Словоформитип 38 *
основна форма баща
ед.ч. баща
ед.ч., непълен член бащата
ед.ч., пълен член бащата
мн.ч. бащи
мн.ч., членувано бащите
бройна форма
звателна форма баща
Словоформитип 39 *
основна форма съдия
ед.ч. съдия
ед.ч., непълен член съдията
ед.ч., пълен член съдията
мн.ч. съдии
мн.ч., членувано съдиите
бройна форма
звателна форма
Словоформитип 40 *
основна форма дядо
ед.ч. дядо
ед.ч., непълен член дядото
ед.ч., пълен член дядото
мн.ч. дядовци
мн.ч., членувано дядовците
бройна форма
звателна форма дядо
Словоформитип 40a *
основна форма секс
ед.ч. секс
ед.ч., непълен член секса
ед.ч., пълен член сексът
мн.ч.
мн.ч., членувано
бройна форма
звателна форма