Формите в множествено число спадат към тип 66 (друмище, кръстопътище, кърище, полусънище, пътище и сънище)

Словоформи
основна форма път
ед.ч. път
ед.ч., непълен член пътя
ед.ч., пълен член пътят
мн.ч. пътища
мн.ч., членувано пътищата
бройна форма пътя
звателна форма


друм

кръстопъткър

полусънпът

сън