Този списък съдържа глаголи от българския език, причислени към тип 174.

Словоформи
основна форма следя
сег.вр., 1л., ед.ч. следя
сег.вр., 2л., ед.ч. следиш
сег.вр., 3л., ед.ч. следи
сег.вр., 1л., мн.ч. следим
сег.вр., 2л., мн.ч. следите
сег.вр., 3л., мн.ч. следят
мин.св.вр., 1л., ед.ч. следих
мин.св.вр., 2л., ед.ч. следи
мин.св.вр., 3л., ед.ч. следи
мин.св.вр., 1л., мн.ч. следихме
мин.св.вр., 2л., мн.ч. следихте
мин.св.вр., 3л., мн.ч. следиха
мин.несв.вр., 1л., ед.ч. следях
мин.несв.вр., 2л., ед.ч. следеше
мин.несв.вр., 3л., ед.ч. следеше
мин.несв.вр., 1л., мн.ч. следяхме
мин.несв.вр., 2л., мн.ч. следяхте
мин.несв.вр., 3л., мн.ч. следяха
повелително наклонение, ед.ч. следи
повелително наклонение, мн.ч. следете
мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р. следил
мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член следилия
мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член следилият
мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р. следила
мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано следилата
мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р. следило
мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано следилото
мин.деят.св.прич., мн.ч. следили
мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано следилите
мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р. следял
мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член следялия
мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член следялият
мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р. следяла
мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано следялата
мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р. следяло
мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано следялото
мин.деят.несв.прич., мн.ч. следели
мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано следелите
мин.страд.прич., ед.ч., м.р. следен
мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член следения
мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член следеният
мин.страд.прич., ед.ч., ж.р. следена
мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано следената
мин.страд.прич., ед.ч., ср.р. следено
мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано следеното
мин.страд.прич., мн.ч. следени
мин.страд.прич., мн.ч., членувано следените
сег.деят.прич., ед.ч., м.р. следящ
сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член следящия
сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член следящият
сег.деят.прич., ед.ч., ж.р. следяща
сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано следящата
сег.деят.прич., ед.ч., ср.р. следящо
сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано следящото
сег.деят.прич., мн.ч. следящи
сег.деят.прич., мн.ч., членувано следящите
деепричастие следейки
бъд.вр., 1л., ед.ч. ще следя
бъд.вр., 2л., ед.ч. ще следиш
бъд.вр., 3л., ед.ч. ще следи
бъд.вр., 1л., мн.ч. ще следим
бъд.вр., 2л., мн.ч. ще следите
бъд.вр., 3л., мн.ч. ще следят
мин.неопр.вр., 1л., ед.ч. следил съм
мин.неопр.вр., 2л., ед.ч. следил си
мин.неопр.вр., 3л., ед.ч. следил е
мин.неопр.вр., 1л., мн.ч. следили сме
мин.неопр.вр., 2л., мн.ч. следили сте
мин.неопр.вр., 3л., мн.ч. следили са
мин.пред.вр., 1л., ед.ч. бях следил
мин.пред.вр., 2л., ед.ч. беше следил
мин.пред.вр., 3л., ед.ч. беше следил
мин.пред.вр., 1л., мн.ч. бяхме следили
мин.пред.вр., 2л., мн.ч. бяхте следили
мин.пред.вр., 3л., мн.ч. бяха следили
бъд.пред.вр., 1л., ед.ч. ще съм следил
бъд.пред.вр., 2л., ед.ч. ще си следил
бъд.пред.вр., 3л., ед.ч. ще е следил
бъд.пред.вр., 1л., мн.ч. ще сме следили
бъд.пред.вр., 2л., мн.ч. ще сте следили
бъд.пред.вр., 3л., мн.ч. ще са следили
бъд.вр. в мин., 1л., ед.ч. щях да съм следя
бъд.вр. в мин., 2л., ед.ч. щеше да си следиш
бъд.вр. в мин., 3л., ед.ч. щеше да е следи
бъд.вр. в мин., 1л., мн.ч. щяхме да сме следим
бъд.вр. в мин., 2л., мн.ч. щяхте да сте следите
бъд.вр. в мин., 3л., мн.ч. щяха да са следят
бъд.пред.вр. в мин., 1л., ед.ч. щях да съм следил
бъд.пред.вр. в мин., 2л., ед.ч. щеше да си следил
бъд.пред.вр. в мин., 3л., ед.ч. щеше да е следил
бъд.пред.вр. в мин., 1л., мн.ч. щяхме да сме следили
бъд.пред.вр. в мин., 2л., мн.ч. щяхте да сте следили
бъд.пред.вр. в мин., 3л., мн.ч. щяха да са следили
условно наклонение, 1л., ед.ч. бих следил
условно наклонение, 2л., ед.ч. би следил
условно наклонение, 3л., ед.ч. би следил
условно наклонение, 1л., мн.ч. бихме следили
условно наклонение, 2л., мн.ч. бихте следили
условно наклонение, 3л., мн.ч. биха следили
пр.накл., сег.вр., 1л., ед.ч. следял съм
пр.накл., сег.вр., 2л., ед.ч. следял си
пр.накл., сег.вр., 3л., ед.ч. следял
пр.накл., сег.вр., 1л., мн.ч. следели сме
пр.накл., сег.вр., 2л., мн.ч. следели сте
пр.накл., сег.вр., 3л., мн.ч. следели
пр.накл., мин.несв.вр., 1л., ед.ч. следял съм
пр.накл., мин.несв.вр., 2л., ед.ч. следял си
пр.накл., мин.несв.вр., 3л., ед.ч. следял
пр.накл., мин.несв.вр., 1л., мн.ч. следели сме
пр.накл., мин.несв.вр., 2л., мн.ч. следели сте
пр.накл., мин.несв.вр., 3л., мн.ч. следели
пр.накл., мин.св.вр., 1л., ед.ч. следил съм
пр.накл., мин.св.вр., 2л., ед.ч. следил си
пр.накл., мин.св.вр., 3л., ед.ч. следил
пр.накл., мин.св.вр., 1л., мн.ч. следили сме
пр.накл., мин.св.вр., 2л., мн.ч. следили сте
пр.накл., мин.св.вр., 3л., мн.ч. следили
пр.накл., мин.неопр.вр., 1л., ед.ч. бил съм следил
пр.накл., мин.неопр.вр., 2л., ед.ч. бил си следил
пр.накл., мин.неопр.вр., 3л., ед.ч. бил следил
пр.накл., мин.неопр.вр., 1л., мн.ч. били сме следили
пр.накл., мин.неопр.вр., 2л., мн.ч. били сте следили
пр.накл., мин.неопр.вр., 3л., мн.ч. били следили
пр.накл., мин.пред.вр., 1л., ед.ч. бил съм следил
пр.накл., мин.пред.вр., 2л., ед.ч. бил си следил
пр.накл., мин.пред.вр., 3л., ед.ч. бил следил
пр.накл., мин.пред.вр., 1л., мн.ч. били сме следили
пр.накл., мин.пред.вр., 2л., мн.ч. били сте следили
пр.накл., мин.пред.вр., 3л., мн.ч. били следили
пр.накл., бъд.вр., 1л., ед.ч. щял съм да следя
пр.накл., бъд.вр., 2л., ед.ч. щял си да следиш
пр.накл., бъд.вр., 3л., ед.ч. щял да следи
пр.накл., бъд.вр., 1л., мн.ч. щели сме да следим
пр.накл., бъд.вр., 2л., мн.ч. щели сте да следите
пр.накл., бъд.вр., 3л., мн.ч. щели да следят
пр.накл., бъд.вр. в мин., 1л., ед.ч. щял съм да следя
пр.накл., бъд.вр. в мин., 2л., ед.ч. щял си да следиш
пр.накл., бъд.вр. в мин., 3л., ед.ч. щял да следи
пр.накл., бъд.вр. в мин., 1л., мн.ч. щели сме да следим
пр.накл., бъд.вр. в мин., 2л., мн.ч. щели сте да следите
пр.накл., бъд.вр. в мин., 3л., мн.ч. щели да следят
пр.накл., бъд.пред.вр., 1л., ед.ч. шял съм да съм следил
пр.накл., бъд.пред.вр., 2л., ед.ч. щял си да си следил
пр.накл., бъд.пред.вр., 3л., ед.ч. щял да е следил
пр.накл., бъд.пред.вр., 1л., мн.ч. щели сме да сме следили
пр.накл., бъд.пред.вр., 2л., мн.ч. щели сте да сте следили
пр.накл., бъд.пред.вр., 3л., мн.ч. щели да са следили
пр.накл., бъд.пред.вр. в мин., 1л., ед.ч. шял съм да съм следил
пр.накл., бъд.пред.вр. в мин., 2л., ед.ч. щял си да си следил
пр.накл., бъд.пред.вр. в мин., 3л., ед.ч. щял да е следил
пр.накл., бъд.пред.вр. в мин., 1л., мн.ч. щели сме да сме следили
пр.накл., бъд.пред.вр. в мин., 2л., мн.ч. щели сте да сте следили
пр.накл., бъд.пред.вр. в мин., 3л., мн.ч. щели да са следили
възвр.страд. форма, 1л., ед.ч. следя се
възвр.страд. форма, 2л., ед.ч. следиш се
възвр.страд. форма, 3л., ед.ч. следи се
възвр.страд. форма, 1л., мн.ч. следим се
възвр.страд. форма, 2л., мн.ч. следите се
възвр.страд. форма, 3л., мн.ч. следят се
пр.страд. форма, 1л., ед.ч. следен съм
пр.страд. форма, 2л., ед.ч. следен си
пр.страд. форма, 3л., ед.ч., м.р. следен е
пр.страд. форма, 3л., ед.ч., ж.р. следена е
пр.страд. форма, 3л., ед.ч., ср.р. следено е
пр.страд. форма, 1л., мн.ч. следени сме
пр.страд. форма, 2л., мн.ч. следени сте
пр.страд. форма, 3л., мн.ч. следени са

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я


барабанябедябезчестяблаговоляблагодаряблагословяблизнябоготворябраздябрътвя

валяварявбесявглъбявгнездявградявдетинявдълбявдървявдъхновявелявеселявестявзривявидиотявидоизменявинявкаменявкиселявкокалявкоравявкоренявкостенявкочанявледенявледявменявнедряводоснабдявонявпечатлявразумявредявретенявродявсадявселявсмърдявстрастявтвърдявтечнявтълпявцепенявъвонявъдворявъзварявъзвестявъзвисявъзглавявъзгласявъзкресявъзмездявъзмутявъзнаградявъзобновявъзпалявъзпламенявъзпротивявъзразявъзродявъзстановявъзхитявъзцарявъобразявъодушевявъплътя

гасягевезяглавягласяглобяглумягневягнездягнетягнусягодяголемягорещягорягостяградяграмадягранягрозягромя

дарядвоумяделядивядимядоварядоверядогневядогорядоизплатядоизяснядокосядолепядоловядолютядообяснядооценядоплатядоредядосадядосрамядостопядотъкмядоумъртвядоутолядробя

жумя

забарабанязаблатязаблудязабрадязабранязавалязаварязаверязавирязавонязагасязаглавязагнездязагорязаградязагрозязаделязадимязадоволязадомязажумязаздравязаземязазимязазорязаинатязакалугерязакалязаклеймязакоренязакосязакрепостязакрепязакривязакрилязакръглязаледязалепязалесязаловязалютязаменязаморязамразязамъглязамърсязанемарязаобиколязапаметязапасязапладнязаплатязапленязапостязапотязапразнязапретязапустязаравнязаразязаредязародязаръмязасадязасветязасенязаслепязаслонязасмолязасмърдязасолязасрамязастарязастудязасуетязасърбязатвърдязатопязатревязатруднязатръбязатъкмязатъмнязатънязатъпязахабязахладязацарязачервязачестязачислязашеметязашлевязашумолязашумязащитязаявязлатязлоупотребя

избиколяизваряизвестяизвиняизвратяизгасяизгладняизглупяизгоряизградяиздяволяиззимяизкласяизкореняизкосяизкривяизкусуряизлепяизловяизмайсторяизменяизморяизмърсяизневеряизнуряизобразяизобретяизпаряизпепеляизпиляизплатяизплевяизпотяизравняизразяизраняизредяизродяизрусяизсвистяизстудяизтопяизтощяизтрополяизтъняизтърколяизумяизхабяизхайманяизхитряизцедяизцеляизцеряизчервяизчисляизшумоляизявяизясняинатяискря

кадякалугерякалякараулякепазякирливякласяклеветяклеймяклонякобякоренякорякосякрасякрепякриволякривякълбякълнякървавякървя

лакомяламтяледеняленялепяловяломялютя

маймунямайсторямаскаряменямиротворямиряморямъждямълвямърсямъстя

набедянабраздянабрашнянавалянавестянавлажнянаводнянавредянавременянагласянагнетянагодянагорещянагорянагостянаградянаграмадянагрубянадарянадплатянадребнянадробянадхитрянадценянажаляназобянаизустянакадянакалянакамарянакатранянаклеветянаклонянакосянакривянакървавянакърняналепяналовяналомяналютянамалянамърсянаобиколянапакостянапластянаплатянаплодянаподобянаранянаредянародянаросянасадянасапунянасветлянаседянаскърбянасладянаследянасмолянасолянаспорянастанянастървянасълзянатаманянатопянаторянатъкмянауловянаумяначервянашумянедооценянедоплатянемаря

обваряобвиняобгоряобградяобединяобедняобезверяобезводняобезвредяобезглавяобеззаразяобезкосмяобезкостяобезкръвяобезлесяобезлюдяобезмасляобезмитяобезнадеждяобезнаследяобезобразяобезопасяобезплодяобезсмъртяобезсоляобезцветяобезценяобезчестяобезщетяобиколяоблагородяоблакътяоблепяобменяобмитяобнадеждяобновяобобществяобобщяобогатяобоготворяободряобособяобременяобсадяобуржоазяобусловяобявяобясняовакантяовлажняовъгляовъзмездяоглавяогласяоградяогражданяограмотяодимяодобряодушевяодързостяоживяозаглавяозверяоздравяозеленяозлобяозлочестяокадяокалпазаняокачествяокепазяокирливяокисляоклеветяоклеймяокосмяокосяокриляокръгляокуцяокървавяокьоравяолихвяолицетворяомаломощяомаскаряомасляомекотяомилостивяомиротворяомърсяонагледяоневиняопетняопечаляопиляопитомяопияняоплевяоплодотворяоплодяоповестяопозоряоползотворяопределяопресняопропастяопростяопръстеняоразмеряорезиляоросяосакатяосапуняосведомяосветляосветяосвободяосеменяосеняосигуряосиновяоскверняоскъпяоскърбяосланяослепяослоняосмеляосоляосребряостъкляосуетяосъвременяосъществяотблагодаряотводняотвратяотгласяотгоряотделяотесняоткисляотклоняоткосяотлепяотломяотменяотморяотмразяотмъстяотопяотплатяотразяотредяотрезвяотсеняотсрамяотстраняотцедяотчисляотчуждяотшумяотъждествяохладяоцветяоценяощастливяощетя

пазаряпакостяпестяпетняпиляпластяплатяплевяпленяплодяпобедяпоблагодаряпобратимяпобългаряповаляповеляповеряповеселяповиняповредяпогасяпогнусяпогодяпогостяпогражданяподаряподбрадяподваряподвоумяподгоряподградяподеляподкиселяподкосяподкрепяподлепяподлудяподлютяподменяподмладяподновяподобряподпетяподплатяподразделяподраняподредяподсигуряподсладяподслоняподсоляподценяподчиняпоевтиняпоживяпожълтяпозакрепяпозакръгляпозатрудняпозволяпозвъняпоздравяпозеленяпозлатяпозоряпоизкривяпоизменяпоизморяпоизмърсяпоизпиляпоизпотяпоизравняпоизстудяпоизтъняпокалугеряпокваряпоклоняпокоряпокосяпокрусяпокълняполакомяполепяполовяполудяполуизгоряполуопитомяпомиряпонавестяпонагласяпонагорещяпонаклоняпоналютяпонамаляпонаредяпоначервяпонизяпоободряпооживяпоокъсяпоопресняпоопростяпоосвободяпоотделяпоотклоняпоотморяпоотчуждяпоохладяпоощряпопазаряпопреваляпопрекаляпопресоляпоразведряпоразвеселяпораззеленяпоразплатяпоразхладяпоразяпородяпосадяпосваляпосваряпосвеняпосвестяпосветяпосгъстяпоскъпяпоскъсяпоследяпосмаляпосмутяпосоляпосребряпостановяпостяпосъживяпотвърдяпотопяпотъмняпотяпоукрепяпоукротяпоускоряпоусъмняпохабяпохитяпочервяпощадяпощуряпоявяпоясняпребрадяпреваляпреваряпрегласяпрегоряпреградяпредвестяпредвидяпредизвестяпредопределяпредотвратяпредохраняпредплатяпредубедяпредупредяпредявяпрезаверяпрезаредяпрезобяпреизградяпрекадяпрекаляпрекиселяпреклоняпрекосяпрекратяпреломяпрелъстяпременяпренаредяпреобразяпреосигуряпреоценяпреполовяпреразпределяпрередяпреродяпреросяпреръмяпресадяпресоляпресрамяпретворяпретопяпретъпяпретърколяпреуморяпреустановяпрецедяпреценяпригласяпригодяприградяприземяприкадяприкрепяприлепяприлуняпримиряпринизяприобщяприравняприродяприросяприсадяприслоняприспособяпристрастяприсъединяпритесняпритъкмяпритъпяпричервяпричестяпричиняпричисляприютяпроваляпроверяпровиняпровъзгласяпрогласяпрокълняпроломяпроменяпромълвяпросветляпросветяпроследяпростудяпростяпросълзяпротивяпротръбяпрохладяпроцедяпрошумоляпрошумяпроявяпроясня

равняразбрадяразваляразваряразведряразвеселяразвиделяразводняразвоняразвратяразгласяразглобяразгневяразгодяразгорещяразгоряразградяразграфяразгромяразделяраздробяразединяраззеленяразискряразкалугеряразкаляразклоняразкрасяразкрепостяразкривяразкървавяразкървяразлепяразломяразлудяразлютяразменяразмиряразмразяразнообразяразоряразплатяразплодяразполовяразпоредяразпределяразпространяразпростяразразяразраняразредяразсадяразтопяразтръбяразубедяразхалтавяразхитяразхладяразхубавяразчленяразширяразяряразясняраняредярезиляродяромоляросяръмоляръмя

садясамовзривясамозадоволясамозародясамозащитясамонаранясамообвинясамообявясамоопределясвалясварясвенясверясвестясветясвечерясвистясглобясглупясгодясгорещясгорясградясгъстясдобрясквернясклоняскопяскосяскрепяскривяскрипяскъпяскърбяскъсясладнясладяследяслепясломясмалясменясмилясмирясмолясмразясмутясмъдясмърдяснабдяснизясоляспазаряспасяспестяспластясплотясплъстяспогодясподеляспорясприятелясравнясразясрамотясрамясродястеснястопястранястремястрополястудястъкмястълпястъмнясуетясъблазнясъвкупясъгласясъградясъединясъжалясъживясъкратясълзясъобразясъобщясъпротивясърбясъстарясътворясъхранясъчинясъюзя

творятвърдятопяторятрополятръбятъкмятълпятъмнятънтятънятъпятърколя

убедяуведомяуверяувеселяуволняувредяугасяуглъбяугнетяугодяуголемяугостяудебеляудесеторяудивяудовлетворяудостоверяуединяуеднаквяуедряужасяузаконяукоряукрасяукрепяукротяулесняуловяумаляумилостивяумиляумиротворяумиряуморяумъртвяунаследяунизяуплътняуподобяупотребяупражняупълномощяуравновесяуравняуредяусамотяускоряусладяусловяусложняусмиряусмърдяусредяустановяустремяусъмняутвърдяутежняутесняутоляуточняучленяучредяуязвяуясня

фалшивя

хабяхилядяхладя

царяцедяцеляценяцеремоняцеряциганя

червячеститячестячисля

шумоляшумя

щадя

явяясня