Графически съкращения

редактиране
  • Различни части на речта:
  • Изрази:
  • Измерителни единици:

Лексикални съкращения

редактиране