Граматически форми редактиране

Здравей, и поздравления за това, че реализира идеята за използване на речниците от бгОфис! Мислех си, че може да се добавят в статите различните форми на думата, примерно "абсолютен, абсолютна, абсолютни, абсолютните, абсолютният" и т.н. (тоест тези, които сега са пренасочващи страници), за прилагателните с посочване на род и число и член, за съществителните - число, член, за собствените - звателна форма, ако има и евентуално също сричкопренасянето (например аб-со-лю-тен е различно за "т" при аб-со-лют-ни-ят). Сигурно си видял и бгОфис/граматика, нещо подобно. --5ko | Беседа 10:15, 17 апр 2005 (UTC)

Аха, това е една от бъдещите задачи. Чрез различните шаблони „Словоформа/...“ ще направя отделни страници за всяка дума, като в тях сложа словоформите. После ще вградя тези страници в шаблоните — ще се показват автоматично. Първо обаче искам да се създаде именното пространство „Словоформи“. Иска ми се да има и сричкопренасяне, но в БГ Офис няма. --Борислав 10:54, 17 апр 2005 (UTC)
Сричкопренасянето би могло да се генерира. Трябва само да видя правилата. --Борислав 14:49, 17 апр 2005 (UTC)
Преди малко видях, че има сричкопренасяне в БГ Офис. Ще го разгледам. --Борислав 20:53, 17 апр 2005 (UTC)

кръжЕх? редактиране

Сигруен ли си, че правилната форма на думата е с „е“, а не с „а“ (аз кръжах, ти кръжа, той кръжа, ние кръжахме, вие кръжахте, те кръжаха, кръжал и т. н.), защото на мен съвсем не ми звучи добре с „е“, а и освен това в книгата „Хари Потър и философският камък“ на страница 118 долу в предпоследния абзац пише „... в Голямата зала по време на закуска, кръжаха над масите, докато видят...“

В правописния речник издаден от БАН (1988 г.) са приети и двете форми. --Ема 16:36, 27 юли 2006 (UTC)Отговор[отговор]
Да, но проверих и в други книги и никъде не намерих форма с „е“, което сигурно означава, че тя е по-рядо срещаната. А тук в този речник, като са дадени почти навсякъде само формите с „е“ (трошеха), изглежда точно обратното, че формата с „а“ е рядко срещана. Освен това миналото свършено време на „кръжа“ и „троша“ -„ти/той кръжи“, „ти/той троши“ , въобще не звучи като минала, а по-скоро като сегашна. Мисля, че по-правилният вариант е „ти/той кръжа“, „ти/той троша“.
Не, не съм сигурен. Всичко е правено от хора, а хората допускат грешки. Може и да са дублетни форми. —Борислав 17:39, 27 юли 2006 (UTC)Отговор[отговор]