"Ако двама души обменят по една ябълка всеки от тях ще притежава пак по една ябълка, но ако обменят по една идея всеки ще притежава по две идеи."  

Алберт Айнщайн