АЕЦ (български)

Съкращение

Атомна електрическа централа (Атомна електроцентрала)

Превод

  Уикипедия разполага със статия на тема АЕЦ.