Словашки

 
гарга

Съществително име

гарга , гарван , врана ,чавка
Словенски

 
гарга

Съществително име

гарга , гарван , врана ,чавка
Хърватски

 
гарга

Съществително име

гарга , гарван , врана ,чавка