"Tooth" е английското наименование на зъб. Множественото е "teeth".