Английски

Глагол

  1. въртя (се), завъртам (се), обръщам се бързо
  2. люлея (се), олюлявам се