Английски

Съществително име

топлийка, карфица, безопасна игла, фуркет, фиба