Фински

 
знамена

Съществително име

  1. знаме
  2. билет