Есперанто

Съществително име

пожар
Испански

Съществително име

пожар
Италиански

Съществително име

пожар