Английски

Съществително име

намек, подмятане, загатване