Есперанто

Глагол

  1. издърпвам
    Ili eltiris la ŝuon el la akvo.
    Те издърпаха обувката от водата.


Етимология

el- ('из-') + tiri ('дърпам')

Спрежение

Инфинитив eltiri
Повелително наклонение eltiru
Условно наклонение eltirus
Спрежение на eltiri
Глаголно време
Минало Сегашно Бъдеще
ед.ч. мн.ч. ед.ч. мн.ч. ед.ч. мн.ч.
Глаголна форма eltiris eltiras eltiros
Деятелно причастие eltirinta eltirintaj eltiranta eltirantaj eltironta eltirontaj
вин.п. eltirintan eltirintajn eltirantan eltirantajn eltirontan eltirontajn
Деятелно причастие

като съществително

eltirinto eltirintoj eltiranto eltirantoj eltironto eltirontoj
вин.п. eltirinton eltirintojn eltiranton eltirantojn eltironton eltirontojn
Страдателно причастие eltirita eltiritaj eltirata eltirataj eltirota eltirotaj
вин.п. eltiritan eltiritajn eltiratan eltiratajn eltirotan eltirotajn
Страдателно причастие

като съществително

eltirito eltiritoj eltirato eltiratoj eltiroto eltirotoj
вин.п. eltiriton eltiritojn eltiraton eltiratojn eltiroton eltirotojn
Деятелно деепричастие eltirinte eltirante eltironte
Страдателно деепричастие eltirite eltirate eltirote