Английски

Глагол

сравнявам


Фразеологични изрази

{ПРЕВОДИ}

Съществително име

съпоставка